Suntem un institut cu tradiție și expertiză vastă

Suntem la porțile unei zone umede minunate - Delta Dunării

Am rafinat credințe vechi în tendințe noi

Am dezvoltat echipe necesare obiectivelor viitoare

Am combinat îndrăzneala tinereții cu înțelepciunea experienței

Vă așteptăm să participați la viitoarele noastre proiecte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, înfiinţat  în anul 1970,  are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi în alte zone umede de  interes naţional  şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltarea durabilă.

Departamente

Conservarea Biodiversității și Utilizarea Durabilă a Resurselor Naturale

Inventarierea și monitorizarea speciilor sălbatice și habitatelor naturale a devenit una dintre activitățile de importanță strategică pentru INCDDD după 1989. La începutul anilor ’90 specialiștii acestei echipe au fost implicați mai ales în proiecte locale legate de inventarierea și monitorizarea biodiversitității și evaluarea resurselor naturale și peisagistice din RBDD și zonele învecinate. Rezultatele obținute au avut un rol deosebit de important la fundamentarea ştiinţifică a primului plan de management al RBDD (1995) și pentru versiunile sale actualizate.

Restaurare Ecologică și Redresare Specii

Restaurarea ecologică în Delta Dunării reprezintă o metodă de dezvoltare sustenabilă a naturii și a comunităților locale, pe termen mediu și lung. Din 1994 și până în prezent, urmare a aderării României la Convenția de la Ramsar – convenție internațională dedicată protecției zonelor umede, în Rezervația Biosferei Delta Dunării au fost implementate următoarele tipuri de proiecte de reconstrucţie ecologică a zonelor umede modificate antropic (îndiguite şi desecate): restaurarea incintelor degradate și îmbunătăţirea circulaţiei apei / conectivităţii. O altă categorie de proiecte care se implementează este cea privind redresarea și repopularea speciilor.

Sistem Informațional și Geomatică

Într-o lume în care informația este din ce în ce mai abundentă și diversificată, sistemul informațional are menirea de a sistematiza întregul volum (de informații) prin crearea de baze de date utile cercetărilor interdisciplinare, modelării anumitor procese din natură și elaborării unor instrumente pentru fundamentarea unor decizii rapide şi gestionarea eficientă a mediului.

Centrul pentru Studiul Bolilor Transfrontaliere, Emergente și Zoonozelor

O serie de factori au cauzat proliferarea vectorilor diferiților agenți patogeni: schimbările climatice, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea practicilor zootehnice, despăduririle, irigațiile, planificările hidrologice și multe altele. Delta Dunării, fiind zona de reproducere sau doar de migrație a milioane de păsări migratoare este principala poartă de intrare a unei serii impresionante de agenți patogeni. Rolul Departamentului este de îmbunătățire a cunoașterii ecologiei vectorilor și speciilor rezervor ce produc boli transfrontaliere, emergente și zoonotice în ecosistemele din Delta Dunării și împrejurimi.

Laboratoare și Baze de Cercetare

Departamentul Laboratoare și Baze de Cercetare prin structura sa organizatorică asigură o abordare intermodală a problemelor de mediu din ecosistemele acvatice ale Rezervația Biosferei Delta Dunării prin cele 3 laboratoare, respectiv: Laboratorul de Chimie, Laboratorul de Hidrobiologie și Laboratorul de Genica a Peștilor la care se adaugă și Baza de Cercetare de la Enisala. Membrii echipelor de cercetare au adus contribuție decisivă la perfecţionarea metodelor de monitorizare și integrarea soluțiilor de interpretare a evoluțiilor pe termen mediu și lung.

Centrul de Informare Tehnologică "Delta Dunării"

Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării a fost creat prin programul naţional INFRATECH în anul 2005. Prin acest program s-a realizat în acelaşi an şi dotarea Centrului. Entitate de inovare şi transfer tehnologic, fără personalitate juridică, constituită în cadrul INCDDD Tulcea, care funcţionează pe baza propriului statut înființat la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, prin decizia Directorului General al INCDDD (01.10.2005). Acreditat din 01.12.2006 prin Decizia 9459/27.11.2006 a Președintelui ANCS. Reacreditat pentru o perioadă de 5 ani (certificatul nr.62/07.05.2012 emis de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică).

Dezvoltare Tehnologică, Transfer Tehnologic și Planificare Spațială

– Lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, studii topografice;

– Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție;

– Modelare hidraulică 1D2D, Hărți de hazard și risc la inundații;

– Studii de mediu și impact;

– Planificare spațială;

– Dezvoltarea regională, structurile și procesele urbane și teritoriale, mediul construit în ariile naturale protejate, peisajul cultural.

Statistică 2015

Personal

Doctori în Știință

Doctoranzi

Studii Superioare

 • 5 Asistenți Cercetător
 • 6 Cercetători Științifici
 • 21 Cercetători Științifici III
 • 4 Cercetători Științifici II
 • 6 Cercetători Științifici I
 • Proiecte Naționale 40%
 • Proiecte Internaționale 60%

Statistică Publicații 2012 – 2015

 • 12 Cărți și Capitole de Cărți
 • 49 Comunicări Științifice la Conferințe cu Participare Internațională
 • 7 Lucrări Științifice, Tehnice Cotate ISI
 • 6 Lucrări Științifice, Tehnice Cotate BDI
 • 60 Studii Prospective și Tehnologice, Comandate sau Utilizate de Beneficiar

Publicații BDI

Publicații ISI

Proiecte Reprezentative

Danube FloodRisk

Obiectivul principal al proiectului DANUBE FLOODRISK a fost de a concepe și produce hărți de risc de înaltă rezoluție dedicate către toate părțile interesate, pentru tot parcursul fluviului Dunărea, în vederea de a oferi informații adecvate cu privire la risc pentru planificare spațială și cerințe economice.

CARTO DD

Proiectul CARTODD presupune realizarea unui suport cartografic de înaltă rezoluție pentru Delta Dunării prin tehnologii avansate de teledetecție: LIDAR – Light detection and Ranging.

Natura 2000

Îndeplinirea  obligațiilor României referitoare la înfiinţarea şi revizuirea reţelei Natura2000 în conformitate cu seminariile biogeografice, au fost făcute printr-un set de proiecte finanţate de Ministerul Mediului.

Corine Land Cover

România prin intermediul Centrului Național de Referință, a implementat proiectul CORINE LAND COVER, ce identifica la nivel național, pentru anii de referință 1990, 2000, 2006 și 2012, ultilizarea și acoperirea terenului precum și schimbările acestora prin elaborarea de baze de date și metadata.

EVENIMENTE

Simpozionul "Deltas and Wetlands", a 25-a editie

Este plăcerea noastră să vă anunțăm că cel de-al 25-lea Simpozion Internațional “Deltas and Wetlands” 2017, organizat în Tulcea, România, în perioada 18-21 Mai 2017 de catre Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” s-a incheiat cu succes. Va multumim pentru contributia dumneavoastra la acest eveniment memorabil si va asteptam la editia urmatoare!