Suntem un institut cu tradiție și expertiză vastă

Suntem la porțile unei zone umede minunate - Delta Dunării

Am rafinat credințe vechi în tendințe noi

Am dezvoltat echipe necesare obiectivelor viitoare

Am combinat îndrăzneala tinereții cu înțelepciunea experienței

Vă așteptăm să participați la viitoarele noastre proiecte

Domenii de Cercetare

Domenii de Cercetare

Conservarea Biodiversității și Utilizarea Durabilă a Resurselor Naturale

Inventarierea și monitorizarea speciilor sălbatice și habitatelor naturale a devenit una dintre activitățile de importanță strategică pentru INCDDD după 1989. La începutul anilor ’90 specialiștii acestei echipe au fost implicați mai ales în proiecte locale legate de inventarierea și monitorizarea biodiversitității și evaluarea resurselor naturale și peisagistice din RBDD și zonele învecinate. Rezultatele obținute au avut un rol deosebit de important la fundamentarea ştiinţifică a primului plan de management al RBDD (1995) și pentru versiunile sale actualizate.

mai multe detalii…

Restaurare Ecologică și Redresare Specii

Restaurarea ecologică în Delta Dunării reprezintă o metodă de dezvoltare sustenabilă a naturii și a comunităților locale, pe termen mediu și lung. Din 1994 și până în prezent, urmare a aderării României la Convenția de la Ramsar – convenție internațională dedicată protecției zonelor umede, în Rezervația Biosferei Delta Dunării au fost implementate următoarele tipuri de proiecte de reconstrucţie ecologică a zonelor umede modificate antropic (îndiguite şi desecate): restaurarea incintelor degradate și îmbunătăţirea circulaţiei apei / conectivităţii. O altă categorie de proiecte care se implementează este cea privind redresarea și repopularea speciilor.

mai multe detalii…

Sistem Informațional și Geomatică

Într-o lume în care informația este din ce în ce mai abundentă și diversificată, sistemul informațional are menirea de a sistematiza întregul volum (de informații) prin crearea de baze de date utile cercetărilor interdisciplinare, modelării anumitor procese din natură și elaborării unor instrumente pentru fundamentarea unor decizii rapide şi gestionarea eficientă a mediului.

mai multe detalii…

Centrul pentru Studiul Bolilor Transfrontaliere, Emergente și Zoonozelor

O serie de factori au cauzat proliferarea vectorilor diferiților agenți patogeni: schimbările climatice, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea practicilor zootehnice, despăduririle, irigațiile, planificările hidrologice și multe altele. Delta Dunării, fiind zona de reproducere sau doar de migrație a milioane de păsări migratoare este principala poartă de intrare a unei serii impresionante de agenți patogeni. Rolul Departamentului este de îmbunătățire a cunoașterii ecologiei vectorilor și speciilor rezervor ce produc boli transfrontaliere, emergente și zoonotice în ecosistemele din Delta Dunării și împrejurimi.

mai multe detalii…

Laboratoare și Baze de Cercetare

Departamentul Laboratoare și Baze de Cercetare prin structura sa organizatorică asigură o abordare intermodală a problemelor de mediu din ecosistemele acvatice ale Rezervația Biosferei Delta Dunării prin cele 3 laboratoare, respectiv: Laboratorul de Chimie, Laboratorul de Hidrobiologie și Laboratorul de Genica a Peștilor la care se adaugă și Baza de Cercetare de la Enisala. Membrii echipelor de cercetare au adus contribuție decisivă la perfecţionarea metodelor de monitorizare și integrarea soluțiilor de interpretare a evoluțiilor pe termen mediu și lung.

mai multe detalii…

Centrul de Informare Tehnologică "Delta Dunării"

Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării a fost creat prin programul naţional INFRATECH în anul 2005. Prin acest program s-a realizat în acelaşi an şi dotarea Centrului. Entitate de inovare şi transfer tehnologic, fără personalitate juridică, constituită în cadrul INCDDD Tulcea, care funcţionează pe baza propriului statut înființat la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, prin decizia Directorului General al INCDDD (01.10.2005). Acreditat din 01.12.2006 prin Decizia 9459/27.11.2006 a Președintelui ANCS. Reacreditat pentru o perioadă de 5 ani (certificatul nr.62/07.05.2012 emis de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică).

mai multe detalii…

Dezvoltare Tehnologică, Transfer Tehnologic și Planificare Spațială

Lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, studii topografice; Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție; Modelare hidraulică 1D2D, Hărți de hazard și risc la inundații; Studii de mediu și impact; Planificare spațială; Dezvoltarea regională, structurile și procesele urbane și teritoriale, mediul construit în ariile naturale protejate, peisajul cultural.

mai multe detalii…

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, înfiinţat  în anul 1970,  are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi în alte zone umede de  interes naţional  şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltarea durabilă.

Statistică 2013 - 2017

Statistică 2013 - 2017

Personal

Doctori în Știință

Doctoranzi

Studii Superioare

Asistenți Cercetător

Cercetători Științifici

Cercetători Științifici III

Cercetători Științifici II

Personal

Asistenți Cercetător

Cercetători Științifici I

Alte Comunicări Științifice

Doctori în Știință

Cercetători Științifici

%

Proiecte Naționale

Lucrări Științifice, Tehnice Cotate ISI

Doctoranzi

Cercetători Științifici III

%

Proiecte Internaționale

Lucrări Științifice, Tehnice Cotate BDI

Studii Superioare

Cercetători Științifici II

Cărți, Capitole de Cărți și Comunicări Științifice

Studii Prospective și Tehnologice, Comandate sau Utilizate de Beneficiar

Cercetători Științifici I

%

Proiecte Naționale

%

Proiecte Internaționale

Cărți, Capitole de Cărți și Comunicări Științifice

Alte Comunicări Științifice

Lucrări Științifice, Tehnice Cotate ISI

Lucrări Științifice, Tehnice Cotate BDI

Studii Prospective și Tehnologice, Comandate sau Utilizate de Beneficiar

Proiecte Reprezentative

Proiecte Reprezentative

Danube FloodRisk

Obiectivul principal al proiectului DANUBE FLOODRISK a fost de a concepe și produce hărți de risc de înaltă rezoluție dedicate către toate părțile interesate, pentru tot parcursul fluviului Dunărea, în vederea de a oferi informații adecvate cu privire la risc pentru planificare spațială și cerințe economice.

CARTO DD

Proiectul CARTODD presupune realizarea unui suport cartografic de înaltă rezoluție pentru Delta Dunării prin tehnologii avansate de teledetecție: LIDAR – Light detection and Ranging.

Natura 2000

Îndeplinirea  obligațiilor României referitoare la înfiinţarea şi revizuirea reţelei Natura2000 în conformitate cu seminariile biogeografice, au fost făcute printr-un set de proiecte finanţate de Ministerul Mediului.

Corine Land Cover

Agenția Europeană de Mediu a lansat Programul Copernicus pentru implementarea serviciilor de monitorizare a terenurilor pentru perioada 2017-2021. La nivel de țară activitățile se desfășoară  prin  Contractului cadru de servicii  EEA/ IDM / R0 / 16/009 / România

Aplicatii WEB pentru Date Spatiale

Armonizând toate datele spațiale colectate de-a lungul deceniilor de experiență, am demarat diseminarea celor mai importante seturi de date ce oferă informații pentru suportul decizional în managementul Rezervației Biosferei Delta Dunării

Aplicatii WEB pentru Date Spatiale

Armonizând toate datele spațiale colectate de-a lungul deceniilor de experiență, am demarat diseminarea celor mai importante seturi de date ce oferă informații pentru suportul decizional în managementul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

EVENIMENTE

EVENIMENTE

AL 26lea SIMPOZION STIINTIFIC “DELTAS AND WETLANDS” 16 – 20 MAI 2018

Este placerea noastra de a vanunta ca Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” va organiza a 26-a editie a simpozionului international intitulat „Deltas and Wetlands” 2018 ce va avea loc in Tulcea, Romania in perioada 16-20 Mai 2018. Pe aceasta cale va invitam sa participati alaturi de noi la acest eveniment si pentru cei interesati va rugam sa completati si sa trimiteti formularul de inscriere pana la 1 Martie 2018.

MAI MULTE DETALII

Evaluarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii", 16 Ianuarie 2018

Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare a demarat în luna ianuarie evaluarea INCDDD Tulcea pe baza normelor din Hotărârea de Guvern nr. 97/2017.

MAI MULTE DETALII

Masa rotunda sub patronajul MCI, Tulcea, 15 decembrie 2017

Dialogurile partilor interesate privind strategiile de dezvoltare durabila: lectii, oportunitati si studii de caz, Tulcea, 15 december 2017

MAI MULTE DETALII

AL 25lea SIMPOZION STIINTIFIC “DELTAS AND WETLANDS” 17 – 21 MAI 2017

Este placerea noastra sa va anuntam ca al 25-lea Simpozion International „Deltas and Wetlands” 2017, organizat la Tulcea, Romania de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” in perioada 18-21 Mai 2017, s-a incheiat cu succes! Multumim tuturor participantilor pentru contributia la acest eveniment memorabil si va asteptam si la anul urmator!

MAI MULTE DETALII

Share This