Suntem un institut cu tradiție și expertiză vastă

Suntem la porțile unei zone umede minunate - Delta Dunării

Am rafinat credințe vechi în tendințe noi

Am dezvoltat echipe necesare obiectivelor viitoare

Am combinat îndrăzneala tinereții cu înțelepciunea experienței

Vă așteptăm să participați la viitoarele noastre proiecte

Domenii de Cercetare

Domenii de Cercetare

Conservarea Biodiversității și Utilizarea Durabilă a Resurselor Naturale

Inventarierea și monitorizarea speciilor sălbatice și habitatelor naturale a devenit una dintre activitățile de importanță strategică pentru INCDDD după 1989. La începutul anilor ’90 specialiștii acestei echipe au fost implicați mai ales în proiecte locale legate de inventarierea și monitorizarea biodiversitității și evaluarea resurselor naturale și peisagistice din RBDD și zonele învecinate. Rezultatele obținute au avut un rol deosebit de important la fundamentarea ştiinţifică a primului plan de management al RBDD (1995) și pentru versiunile sale actualizate.

mai multe detalii…

Restaurare Ecologică și Redresare Specii

Restaurarea ecologică în Delta Dunării reprezintă o metodă de dezvoltare sustenabilă a naturii și a comunităților locale, pe termen mediu și lung. Din 1994 și până în prezent, urmare a aderării României la Convenția de la Ramsar – convenție internațională dedicată protecției zonelor umede, în Rezervația Biosferei Delta Dunării au fost implementate următoarele tipuri de proiecte de reconstrucţie ecologică a zonelor umede modificate antropic (îndiguite şi desecate): restaurarea incintelor degradate și îmbunătăţirea circulaţiei apei / conectivităţii. O altă categorie de proiecte care se implementează este cea privind redresarea și repopularea speciilor.

mai multe detalii…

Sistem Informațional și Geomatică

Într-o lume în care informația este din ce în ce mai abundentă și diversificată, sistemul informațional are menirea de a sistematiza întregul volum (de informații) prin crearea de baze de date utile cercetărilor interdisciplinare, modelării anumitor procese din natură și elaborării unor instrumente pentru fundamentarea unor decizii rapide şi gestionarea eficientă a mediului.

mai multe detalii…

Centrul pentru Studiul Bolilor Transfrontaliere, Emergente și Zoonozelor

O serie de factori au cauzat proliferarea vectorilor diferiților agenți patogeni: schimbările climatice, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea practicilor zootehnice, despăduririle, irigațiile, planificările hidrologice și multe altele. Delta Dunării, fiind zona de reproducere sau doar de migrație a milioane de păsări migratoare este principala poartă de intrare a unei serii impresionante de agenți patogeni. Rolul Departamentului este de îmbunătățire a cunoașterii ecologiei vectorilor și speciilor rezervor ce produc boli transfrontaliere, emergente și zoonotice în ecosistemele din Delta Dunării și împrejurimi.

mai multe detalii…

Conservarea Biodiversității și Utilizarea Durabilă a Resurselor Naturale

Inventarierea și monitorizarea speciilor sălbatice și habitatelor naturale a devenit una dintre activitățile de importanță strategică pentru INCDDD după 1989. La începutul anilor ’90 specialiștii acestei echipe au fost implicați mai ales în proiecte locale legate de inventarierea și monitorizarea biodiversitității și evaluarea resurselor naturale și peisagistice din RBDD și zonele învecinate. Rezultatele obținute au avut un rol deosebit de important la fundamentarea ştiinţifică a primului plan de management al RBDD (1995) și pentru versiunile sale actualizate.

mai multe detalii…

Restaurare Ecologică și Redresare Specii

Restaurarea ecologică în Delta Dunării reprezintă o metodă de dezvoltare sustenabilă a naturii și a comunităților locale, pe termen mediu și lung. Din 1994 și până în prezent, urmare a aderării României la Convenția de la Ramsar – convenție internațională dedicată protecției zonelor umede, în Rezervația Biosferei Delta Dunării au fost implementate următoarele tipuri de proiecte de reconstrucţie ecologică a zonelor umede modificate antropic (îndiguite şi desecate): restaurarea incintelor degradate și îmbunătăţirea circulaţiei apei / conectivităţii. O altă categorie de proiecte care se implementează este cea privind redresarea și repopularea speciilor.

mai multe detalii…

Sistem Informațional și Geomatică

Într-o lume în care informația este din ce în ce mai abundentă și diversificată, sistemul informațional are menirea de a sistematiza întregul volum (de informații) prin crearea de baze de date utile cercetărilor interdisciplinare, modelării anumitor procese din natură și elaborării unor instrumente pentru fundamentarea unor decizii rapide şi gestionarea eficientă a mediului.

mai multe detalii…

Centrul pentru Studiul Bolilor Transfrontaliere, Emergente și Zoonozelor

O serie de factori au cauzat proliferarea vectorilor diferiților agenți patogeni: schimbările climatice, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea practicilor zootehnice, despăduririle, irigațiile, planificările hidrologice și multe altele. Delta Dunării, fiind zona de reproducere sau doar de migrație a milioane de păsări migratoare este principala poartă de intrare a unei serii impresionante de agenți patogeni. Rolul Departamentului este de îmbunătățire a cunoașterii ecologiei vectorilor și speciilor rezervor ce produc boli transfrontaliere, emergente și zoonotice în ecosistemele din Delta Dunării și împrejurimi.

mai multe detalii…

Laboratoare și Baze de Cercetare

Departamentul Laboratoare și Baze de Cercetare prin structura sa organizatorică asigură o abordare intermodală a problemelor de mediu din ecosistemele acvatice ale Rezervația Biosferei Delta Dunării prin cele 3 laboratoare, respectiv: Laboratorul de Chimie, Laboratorul de Hidrobiologie și Laboratorul de Genica a Peștilor la care se adaugă și Baza de Cercetare de la Enisala. Membrii echipelor de cercetare au adus contribuție decisivă la perfecţionarea metodelor de monitorizare și integrarea soluțiilor de interpretare a evoluțiilor pe termen mediu și lung.

mai multe detalii…

Centrul de Informare Tehnologică "Delta Dunării"

Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării a fost creat prin programul naţional INFRATECH în anul 2005. Prin acest program s-a realizat în acelaşi an şi dotarea Centrului. Entitate de inovare şi transfer tehnologic, fără personalitate juridică, constituită în cadrul INCDDD Tulcea, care funcţionează pe baza propriului statut înființat la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, prin decizia Directorului General al INCDDD (01.10.2005). Acreditat din 01.12.2006 prin Decizia 9459/27.11.2006 a Președintelui ANCS. Reacreditat pentru o perioadă de 5 ani (certificatul nr.62/07.05.2012 emis de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică).

mai multe detalii…

Dezvoltare Tehnologică, Transfer Tehnologic și Planificare Spațială

Lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, studii topografice; Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție; Modelare hidraulică 1D2D, Hărți de hazard și risc la inundații; Studii de mediu și impact; Planificare spațială; Dezvoltarea regională, structurile și procesele urbane și teritoriale, mediul construit în ariile naturale protejate, peisajul cultural.

mai multe detalii…

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, înfiinţat  în anul 1970,  are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi în alte zone umede de  interes naţional  şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltarea durabilă.

Laboratoare și Baze de Cercetare

Departamentul Laboratoare și Baze de Cercetare prin structura sa organizatorică asigură o abordare intermodală a problemelor de mediu din ecosistemele acvatice ale Rezervația Biosferei Delta Dunării prin cele 3 laboratoare, respectiv: Laboratorul de Chimie, Laboratorul de Hidrobiologie și Laboratorul de Genica a Peștilor la care se adaugă și Baza de Cercetare de la Enisala. Membrii echipelor de cercetare au adus contribuție decisivă la perfecţionarea metodelor de monitorizare și integrarea soluțiilor de interpretare a evoluțiilor pe termen mediu și lung.

mai multe detalii…

Centrul de Informare Tehnologică "Delta Dunării"

Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării a fost creat prin programul naţional INFRATECH în anul 2005. Prin acest program s-a realizat în acelaşi an şi dotarea Centrului. Entitate de inovare şi transfer tehnologic, fără personalitate juridică, constituită în cadrul INCDDD Tulcea, care funcţionează pe baza propriului statut înființat la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, prin decizia Directorului General al INCDDD (01.10.2005). Acreditat din 01.12.2006 prin Decizia 9459/27.11.2006 a Președintelui ANCS. Reacreditat pentru o perioadă de 5 ani (certificatul nr.62/07.05.2012 emis de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică).

mai multe detalii…

Dezvoltare Tehnologică, Transfer Tehnologic și Planificare Spațială

Lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, studii topografice; Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție; Modelare hidraulică 1D2D, Hărți de hazard și risc la inundații; Studii de mediu și impact; Planificare spațială; Dezvoltarea regională, structurile și procesele urbane și teritoriale, mediul construit în ariile naturale protejate, peisajul cultural.

mai multe detalii…

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, înfiinţat  în anul 1970,  are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi în alte zone umede de  interes naţional  şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltarea durabilă.

Statistică 2018 - 2022

Statistică 2018 - 2022

Personal

Doctori în Știință

Factor de impact cumulat al lucrărilor WoS

Studii Superioare

Asistenți Cercetător

Cercetători Științifici

Cercetători Științifici III

Cercetători Științifici II

Personal

Asistenți Cercetător

Cercetători Științifici I

Alte Comunicări Științifice

Doctori în Știință

Cercetători Științifici

Citări în WoS/Scopus

Lucrări Științifice, Tehnice Cotate ISI

Factor de impact cumulat al lucrărilor WoS

Cercetători Științifici III

Contracte de cercetare & tehnice

Lucrări Științifice, Tehnice Cotate BDI

Studii Superioare

Cercetători Științifici II

Cărți, Capitole de Cărți și Comunicări Științifice

Studii Prospective și Tehnologice, Comandate sau Utilizate de Beneficiar

Cercetători Științifici I

Citări în WoS/Scopus

Contracte de cercetare & tehnice

Cărți, Capitole de Cărți și Comunicări Științifice

Alte Comunicări Științifice

Lucrări Științifice, Tehnice Cotate ISI

Lucrări Științifice, Tehnice Cotate BDI

Studii Prospective și Tehnologice, Comandate sau Utilizate de Beneficiar

Proiecte Reprezentative

Proiecte Reprezentative

EDAPHIC-BLOOM DANUBE

Redimensionarea ecologică prin acțiuni & dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea GES în lunca inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM DANUBE), își propune să consolideze capacitățile de atenuare a gazelor cu efect de seră (GES) în regiunea țintă, prin conservarea / restaurarea solurilor organice și creșterea eficienței energetice în sectorul mediului construit.

IASON

Schimbarea pe care o va aduce proiectul se referă la îmbunătățirea accesului și utilizării datelor, evaluarea uniformă, informații și proceduri de comunicare privind amenințările IAS.

DANUrB+

Proiectul DANUrB+, finanțat prin Interreg Danube Transnational Programme ,a fost lansat in 2020 pentru a favoriza utilizarea rezilientă a patrimoniului cultural și a resurselor din regiunile periferice și de frontieră ale Dunării. Pe parcursul a 30 de luni acest proiect va identifica noi oportunități de atractivitate în localitățile aflate în contracție și va activa patrimoniul cultural subutilizat pentru a consolida identitatea culturală a Dunării.

SCENT

Scent will engage citizens in environmental monitoring and enable them to become the ‘eyes’ of the policy makers. In doing so citizens will support the monitoring of land-cover/use changes using their smartphones and tablets.

Aplicatii WEB pentru Date Spatiale

Armonizând toate datele spațiale colectate de-a lungul deceniilor de experiență, am demarat diseminarea celor mai importante seturi de date ce oferă informații pentru suportul decizional în managementul Rezervației Biosferei Delta Dunării

Aplicatii WEB pentru Date Spatiale

Armonizând toate datele spațiale colectate de-a lungul deceniilor de experiență, am demarat diseminarea celor mai importante seturi de date ce oferă informații pentru suportul decizional în managementul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

EVENIMENTE

EVENIMENTE

AL 31LEA SIMPOZION STIINTIFIC “DELTAS AND WETLANDS”, 13 - 17 Mai 2023

Este marea noastră onoare să vă invităm la cea de-a 31-a ediție a Simpozionului Internațional „Deltas and Wetlands” 2024, care se va desfășura la Tulcea, România, în perioada 13 – 17 mai. Ne-am dori ca acest eveniment să fie unul absolut memorabil, unul, care oferă participanților un loc de întâlnire în care experiența și cunoștințele pot fi împărtășite și schimbate, fie că sunt cercetători, companii private sau instituții guvernamentale. 

MAI MULTE DETALII 

AL 30LEA SIMPOZION STIINTIFIC “DELTAS AND WETLANDS”, 05 - 09 Iunie 2023

Este marea noastră onoare să vă invităm la cea de-a 30-a ediție a Simpozionului Internațional „Deltas and Wetlands” 2023, care se va desfășura la Tulcea, România, în perioada 05 – 09 iunie. Ne-am dori ca acest eveniment să fie unul absolut memorabil, unul, care oferă participanților un loc de întâlnire în care experiența și cunoștințele pot fi împărtășite și schimbate, fie că sunt cercetători, companii private sau instituții guvernamentale. 

MAI MULTE DETALII

AL 29LEA SIMPOZION STIINTIFIC “DELTAS AND WETLANDS”, 01 - 05 Iunie 2022

Este marea noastră onoare să vă invităm la cea de-a 29-a ediție a Simpozionului Internațional „Deltas and Wetlands” 2022, care se va desfășura la Tulcea, România, în perioada 01 – 05 iunie 2022. Ne-am dori ca acest eveniment să fie unul absolut memorabil, unul, care oferă participanților un loc de întâlnire în care experiența și cunoștințele pot fi împărtășite și schimbate, fie că sunt cercetători, companii private sau instituții guvernamentale. Evenimentul va avea loc cu respectarea prevederilor legale privind pandemia.

MAI MULTE DETALII

AL 28LEA SIMPOZION STIINTIFIC “DELTAS AND WETLANDS”, 13 - 18 Septembrie 2021

Dragi prieteni, suntem bucuroși să vă invităm din nou la simpozionul nostru anual care s-a lăsat în așteptare de peste un an. Deltas and Wetlands din acest an, care celebrează totodată și jubileul activităților de cercetare și dezvoltare ale instituției noastre, a fost reprogramat pentru 13 septembrie 2021. Așadar, vă rugăm să acordați un moment pentru a citi toate informațiile disponibile și pentru a vă înregistra pentru acest eveniment mult așteptat. Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm încă o dată la Tulcea, rămâneți în siguranță, rămâneți sănătoși!

MAI MULTE DETALII

CONTACT

Strada Babadag , nr. 165, CP. 820112, Tulcea ,Romania, Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00

Call Center: (+4) 0240 - 524 546 / (+4) 0240 - 524 548 / (+4) 0240 - 524 550,

Telefon (Secretariat): (+4) 0240 - 531 520

Fax: (+4) 0240 - 533 547

e-mail: office@ddni.ro

Zona membrilor

Accesați datele dumneavoastră din intranet

PROGRAM DE AUDIENȚE

Director General: Luni  09.00 - 11.00

Director Științific: Marti  09.00 - 11.00

Director Tehnic: Miercuri 09.00 - 11.00

Director Economic: Joi 09.00 - 11.00

Înscrierea în audiență se realizează cu programare prealabilă telefonic la numărul de telefon 0240/531520, int. 100 (secretariat) și prin e-mail la:  office@ddni.ro