CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE

GRUPURI DE CERCETARE

Grupul de Specii Sălbatice și Habitate Naturale

Grupul Ornitologie

Grupul Estimarea Resurselor Naturale

Grupul Socio-Economic și Umanități

Inventarierea și monitorizarea speciilor sălbatice și habitatelor naturale a devenit una dintre activitățile de importanță strategică pentru INCDDD după 1989. La începutul anilor ’90 specialiștii acestei echipe au fost implicați mai ales în proiecte locale legate de inventarierea și monitorizarea biodiversitității și evaluarea resurselor naturale și peisagistice din RBDD și zonele învecinate. Rezultatele obținute au avut un rol deosebit de important la fundamentarea ştiinţifică a primului plan de management al RBDD (1995) și pentru versiunile sale actualizate.

MAI MULTE DETALII…

DR. MIHAI MARINOV

DR. MIHAI MARINOV

Lider Departament

Ornitologie

Resurse Cinegetice

Zoonoze

Ecologie

Mamalogie

Echipa

CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE

GRUPURI DE CERCETARE

Grupul de Specii Sălbatice și Habitate Naturale

Grupul Ornitologie

Grupul Estimarea Resurselor Naturale

Grupul Socio-Economic și Umanități

Inventarierea și monitorizarea speciilor sălbatice și habitatelor naturale a devenit una dintre activitățile de importanță strategică pentru INCDDD după 1989. La începutul anilor ’90 specialiștii acestei echipe au fost implicați mai ales în proiecte locale legate de inventarierea și monitorizarea biodiversitității și evaluarea resurselor naturale și peisagistice din RBDD și zonele învecinate. Rezultatele obținute au avut un rol deosebit de important la fundamentarea ştiinţifică a primului plan de management al RBDD (1995) și pentru versiunile sale actualizate.

MAI MULTE DETALII…

RESTAURARE ECOLOGICĂ ȘI REDRESARE SPECII

GRUPURI DE CERCETARE

Grupul de Restaurare Ecologică

Grupul de Cercetare Sturioni

Restaurarea ecologică în Delta Dunării reprezintă o metodă de dezvoltare sustenabilă a naturii și a comunităților locale, pe termen mediu și lung. Din 1994 și până în prezent, urmare a aderării României la Convenția de la Ramsar – convenție internațională dedicată protecției zonelor umede, în Rezervația Biosferei Delta Dunării au fost implementate următoarele tipuri de proiecte de reconstrucţie ecologică a zonelor umede modificate antropic (îndiguite şi desecate): restaurarea incintelor degradate și îmbunătăţirea circulaţiei apei / conectivităţii. O altă categorie de proiecte care se implementează este cea privind redresarea și repopularea speciilor.

MAI MULTE DETALII…

ANCA CRĂCIUN

ANCA CRĂCIUN

Lider Departament

Economie ecologică,

Evaluarea serviciilor ecosistemice,

Evaluarea impactului asupra mediului

Echipa

RESTAURARE ECOLOGICĂ ȘI REDRESARE SPECII

GRUPURI DE CERCETARE

Grupul de Restaurare Ecologică

Grupul de Cercetare Sturioni

Restaurarea ecologică în Delta Dunării reprezintă o metodă de dezvoltare sustenabilă a naturii și a comunităților locale, pe termen mediu și lung. Din 1994 și până în prezent, urmare a aderării României la Convenția de la Ramsar – convenție internațională dedicată protecției zonelor umede, în Rezervația Biosferei Delta Dunării au fost implementate următoarele tipuri de proiecte de reconstrucţie ecologică a zonelor umede modificate antropic (îndiguite şi desecate): restaurarea incintelor degradate și îmbunătăţirea circulaţiei apei / conectivităţii. O altă categorie de proiecte care se implementează este cea privind redresarea și repopularea speciilor.

MAI MULTE DETALII…

SISTEM INFORMAȚIONAL ȘI GEOMATICĂ

EXPERTIZA IN CERCETARE

Sisteme Informationale Geografice

Teledetectie

Cercetari Hidrologice si Terestre de Mediu

Într-o lume în care informația este din ce în ce mai abundentă și diversificată, sistemul informațional are menirea de a sistematiza întregul volum (de informații) prin crearea de baze de date utile cercetărilor interdisciplinare, modelării anumitor procese din natură și elaborării unor instrumente pentru fundamentarea unor decizii rapide şi gestionarea eficientă a mediului.

MAI MULTE DETALII…

DR. MARIAN MIERLA

DR. MARIAN MIERLA

Lider Departament

Sisteme Informationale Geografice

Teledetectie

Cercetari Terestre de Mediu

Echipa

SISTEM INFORMAȚIONAL ȘI GEOMATICĂ

EXPERTIZA IN CERCETARE

Sisteme Informationale Geografice

Teledetectie

Cercetari Hidrologice si Terestre de Mediu

Într-o lume în care informația este din ce în ce mai abundentă și diversificată, sistemul informațional are menirea de a sistematiza întregul volum (de informații) prin crearea de baze de date utile cercetărilor interdisciplinare, modelării anumitor procese din natură și elaborării unor instrumente pentru fundamentarea unor decizii rapide şi gestionarea eficientă a mediului.

MAI MULTE DETALII…

CENTRUL PENTRU STUDIUL BOLILOR TRANSFRONTALIERE, EMERGENTE ȘI ZOONOZELOR

EXPERTIZA IN CERCETARE

Ornitologie, Resurse Cinegetice, Zoonoze, Ecologie, Mamalogie

Medicină Veterinară, Parazitologie, Ecologia Cabalinelor

O serie de factori au cauzat proliferarea vectorilor diferiților agenți patogeni: schimbările climatice, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea practicilor zootehnice, despăduririle, irigațiile, planificările hidrologice și multe altele. Delta Dunării, fiind zona de reproducere sau doar de migrație a milioane de păsări migratoare este principala poartă de intrare a unei serii impresionante de agenți patogeni. Rolul Departamentului este de îmbunătățire a cunoașterii ecologiei vectorilor și speciilor rezervor ce produc boli transfrontaliere, emergente și zoonotice în ecosistemele din Delta Dunării și împrejurimi.

MAI MULTE DETALII…

DR. STEFAN RAILEANU

DR. STEFAN RAILEANU

Lider Departament

Medicină Veterinară

Zoonoze

Parazitologie

Ecologia Cabalinelor

Echipa

CENTRUL PENTRU STUDIUL BOLILOR TRANSFRONTALIERE, EMERGENTE ȘI ZOONOZELOR

EXPERTIZA IN CERCETARE

Ornitologie, Resurse Cinegetice, Zoonoze, Ecologie, Mamalogie

Medicină Veterinară, Parazitologie, Ecologia Cabalinelor

O serie de factori au cauzat proliferarea vectorilor diferiților agenți patogeni: schimbările climatice, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea practicilor zootehnice, despăduririle, irigațiile, planificările hidrologice și multe altele. Delta Dunării, fiind zona de reproducere sau doar de migrație a milioane de păsări migratoare este principala poartă de intrare a unei serii impresionante de agenți patogeni. Rolul Departamentului este de îmbunătățire a cunoașterii ecologiei vectorilor și speciilor rezervor ce produc boli transfrontaliere, emergente și zoonotice în ecosistemele din Delta Dunării și împrejurimi.

MAI MULTE DETALII…

LABORATOARE ȘI BAZE DE CERCETARE

GRUPURI DE CERCETARE

Laboratorul de Chimie

Laboratorul de Hidrobiologie

Laborator de Genetică și Ecologie Moleculară

Baze de Cercetare Enisala, Maliuc și Chilia Veche

Departamentul Laboratoare și Baze de Cercetare prin structura sa organizatorică asigură o abordare intermodală a problemelor de mediu din ecosistemele acvatice ale Rezervația Biosferei Delta Dunării prin cele 3 laboratoare, respectiv: Laboratorul de Chimie, Laboratorul de Hidrobiologie și Laboratorul de Genica a Peștilor la care se adaugă și Baza de Cercetare de la Enisala. Membrii echipelor de cercetare au adus contribuție decisivă la perfecţionarea metodelor de monitorizare și integrarea soluțiilor de interpretare a evoluțiilor pe termen mediu și lung.

MAI MULTE DETALII…

DR. ADRIAN BURADA

DR. ADRIAN BURADA

Lider Departament

Chimia Mediului

Inginerie Industrială

Echipa

LABORATOARE ȘI BAZE DE CERCETARE

GRUPURI DE CERCETARE

Laboratorul de Chimie

Laboratorul de Hidrobiologie

Laborator de Genetică și Ecologie Moleculară

Baze de Cercetare Enisala, Maliuc și Chilia Veche

Departamentul Laboratoare și Baze de Cercetare prin structura sa organizatorică asigură o abordare intermodală a problemelor de mediu din ecosistemele acvatice ale Rezervația Biosferei Delta Dunării prin cele 3 laboratoare, respectiv: Laboratorul de Chimie, Laboratorul de Hidrobiologie și Laboratorul de Genica a Peștilor la care se adaugă și Baza de Cercetare de la Enisala. Membrii echipelor de cercetare au adus contribuție decisivă la perfecţionarea metodelor de monitorizare și integrarea soluțiilor de interpretare a evoluțiilor pe termen mediu și lung.

MAI MULTE DETALII…

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ DELTA DUNĂRII

EXPERTIZA IN CERCETARE

Stiinte Socio-Economice, Turism
Informare si Transfer Tehnologic
Organizare Evenimente Stiintifice, Grafica, Design
Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării a fost creat prin programul naţional INFRATECH în anul 2005. Entitate de inovare şi transfer tehnologic, fără personalitate juridică, constituită în cadrul INCDDD Tulcea, care funcţionează în baza propriului statut, înfiinţată la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin decizia Directorului General al INCDDD (01.10.2005). Acreditată din 01.12.2006 prin Decizia 9459/27.11.2006 a Preşedintelui ANCS. Reacreditată pentru 3 perioade de câte 5 ani (Certificatul nr.62/07.05.2012 emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică, Certificatul de Acreditare nr. 96/2017 emis de către Ministerul Cercetării şi Inovării şi Certificatul nr. 145/2023 emis de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării).

MAI MULTE DETALII…

EDWARD BRATFANOF

EDWARD BRATFANOF

Lider Departament

Managementul si Monitorizarea Mediului

Informare si Transfer Tehnologic

Organizare Evenimente Stiintifice

Echipa

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ DELTA DUNĂRII

EXPERTIZA IN CERCETARE

Stiinte Socio-Economice, Turism
Informare si Transfer Tehnologic
Organizare Evenimente Stiintifice, Grafica, Design

Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării a fost creat prin programul naţional INFRATECH în anul 2005. Entitate de inovare şi transfer tehnologic, fără personalitate juridică, constituită în cadrul INCDDD Tulcea, care funcţionează în baza propriului statut, înfiinţată la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin decizia Directorului General al INCDDD (01.10.2005). Acreditată din 01.12.2006 prin Decizia 9459/27.11.2006 a Preşedintelui ANCS. Reacreditată pentru 2 perioade de câte 5 ani (Certificatul nr.62/07.05.2012 emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică şi Certificatul de Acreditare nr. 96/2017 emis de către Ministerul Cercetării şi Inovării).

MAI MULTE DETALII…

DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI PLANIFICARE SPAȚIALĂ
  • Proiecte de Constructii Civile Industriale si Agricole
  • Proiecte de Constructii Hidetehnice
  • Studii de Fezabilitate, Proiecte Tehnice, Detalii de Executie si Asistenta Tehnica
  • Lucrari de Cadastru, Geodezie, Cartografie, Studii Topografice

MAI MULTE DETALII…

ING. PAULA PINDIC

ING. PAULA PINDIC

Lider Departament

Geodezie

Cadastru

Hidrologie

Echipa

DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI PLANIFICARE SPAȚIALĂ

GRUPURI DE CERCETARE

Constructii Civile

Constructii Hidrotehnice

Modelare Hidraulica

Topografie si Cadastru

  • Proiecte de Constructii Civile Industriale si Agricole
  • Proiecte de Constructii Hidetehnice
  • Studii de Fezabilitate, Proiecte Tehnice, Detalii de Executie si Asistenta Tehnica
  • Lucrari de Cadastru, Geodezie, Cartografie, Studii Topografice

MAI MULTE DETALII…

CONTACT

Strada Babadag , nr. 165, CP. 820112, Tulcea ,Romania, Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00

Call Center: (+4) 0240 - 524 546 / (+4) 0240 - 524 548 / (+4) 0240 - 524 550,

Telefon (Secretariat): (+4) 0240 - 531 520

Fax: (+4) 0240 - 533 547

e-mail: office@ddni.ro

Zona membrilor

Accesați datele dumneavoastră din intranet

PROGRAM DE AUDIENȚE

Director General: Luni  09.00 - 11.00

Director Științific: Marti  09.00 - 11.00

Director Tehnic: Miercuri 09.00 - 11.00

Director Economic: Joi 09.00 - 11.00

Înscrierea în audiență se realizează cu programare prealabilă telefonic la numărul de telefon 0240/531520, int. 100 (secretariat) și prin e-mail la:  office@ddni.ro