CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE

GRUPURI DE CERCETARE

Grupul de Specii Sălbatice și Habitate Naturale

Grupul Ornitologie

Grupul Estimarea Resurselor Naturale

Grupul Socio-Economic și Umanități

Inventarierea și monitorizarea speciilor sălbatice și habitatelor naturale a devenit una dintre activitățile de importanță strategică pentru INCDDD după 1989. La începutul anilor ’90 specialiștii acestei echipe au fost implicați mai ales în proiecte locale legate de inventarierea și monitorizarea biodiversitității și evaluarea resurselor naturale și peisagistice din RBDD și zonele învecinate. Rezultatele obținute au avut un rol deosebit de important la fundamentarea ştiinţifică a primului plan de management al RBDD (1995) și pentru versiunile sale actualizate.

MAI MULTE DETALII…

DR. MIHAI MARINOV

DR. MIHAI MARINOV

Lider Departament

Ornitologie

Resurse Cinegetice

Zoonoze

Ecologie

Mamalogie

Echipa

CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE

GRUPURI DE CERCETARE

Grupul de Specii Sălbatice și Habitate Naturale

Grupul Ornitologie

Grupul Estimarea Resurselor Naturale

Grupul Socio-Economic și Umanități

Inventarierea și monitorizarea speciilor sălbatice și habitatelor naturale a devenit una dintre activitățile de importanță strategică pentru INCDDD după 1989. La începutul anilor ’90 specialiștii acestei echipe au fost implicați mai ales în proiecte locale legate de inventarierea și monitorizarea biodiversitității și evaluarea resurselor naturale și peisagistice din RBDD și zonele învecinate. Rezultatele obținute au avut un rol deosebit de important la fundamentarea ştiinţifică a primului plan de management al RBDD (1995) și pentru versiunile sale actualizate.

MAI MULTE DETALII…

RESTAURARE ECOLOGICĂ ȘI REDRESARE SPECII

GRUPURI DE CERCETARE

Grupul de Restaurare Ecologică

Grupul de Cercetare Sturioni

Restaurarea ecologică în Delta Dunării reprezintă o metodă de dezvoltare sustenabilă a naturii și a comunităților locale, pe termen mediu și lung. Din 1994 și până în prezent, urmare a aderării României la Convenția de la Ramsar – convenție internațională dedicată protecției zonelor umede, în Rezervația Biosferei Delta Dunării au fost implementate următoarele tipuri de proiecte de reconstrucţie ecologică a zonelor umede modificate antropic (îndiguite şi desecate): restaurarea incintelor degradate și îmbunătăţirea circulaţiei apei / conectivităţii. O altă categorie de proiecte care se implementează este cea privind redresarea și repopularea speciilor.

MAI MULTE DETALII…

DR. ING. JENICĂ HANGANU

DR. ING. JENICĂ HANGANU

Lider Departament

Teledetecție

Fotointerpretare

Reconstrucție ecologică

Echipa

RESTAURARE ECOLOGICĂ ȘI REDRESARE SPECII

GRUPURI DE CERCETARE

Grupul de Restaurare Ecologică

Grupul de Cercetare Sturioni

Restaurarea ecologică în Delta Dunării reprezintă o metodă de dezvoltare sustenabilă a naturii și a comunităților locale, pe termen mediu și lung. Din 1994 și până în prezent, urmare a aderării României la Convenția de la Ramsar – convenție internațională dedicată protecției zonelor umede, în Rezervația Biosferei Delta Dunării au fost implementate următoarele tipuri de proiecte de reconstrucţie ecologică a zonelor umede modificate antropic (îndiguite şi desecate): restaurarea incintelor degradate și îmbunătăţirea circulaţiei apei / conectivităţii. O altă categorie de proiecte care se implementează este cea privind redresarea și repopularea speciilor.

MAI MULTE DETALII…

SISTEM INFORMAȚIONAL ȘI GEOMATICĂ

EXPERTIZA IN CERCETARE

Sisteme Informationale Geografice

Teledetectie

Cercetari Hidrologice si Terestre de Mediu

Într-o lume în care informația este din ce în ce mai abundentă și diversificată, sistemul informațional are menirea de a sistematiza întregul volum (de informații) prin crearea de baze de date utile cercetărilor interdisciplinare, modelării anumitor procese din natură și elaborării unor instrumente pentru fundamentarea unor decizii rapide şi gestionarea eficientă a mediului.

MAI MULTE DETALII…

DR. ING. ION GRIGORAS

DR. ING. ION GRIGORAS

Lider Departament

Sisteme Informationale Geografice

Teledetectie

Echipa

SISTEM INFORMAȚIONAL ȘI GEOMATICĂ

EXPERTIZA IN CERCETARE

Sisteme Informationale Geografice

Teledetectie

Cercetari Hidrologice si Terestre de Mediu

Într-o lume în care informația este din ce în ce mai abundentă și diversificată, sistemul informațional are menirea de a sistematiza întregul volum (de informații) prin crearea de baze de date utile cercetărilor interdisciplinare, modelării anumitor procese din natură și elaborării unor instrumente pentru fundamentarea unor decizii rapide şi gestionarea eficientă a mediului.

MAI MULTE DETALII…

CENTRUL PENTRU STUDIUL BOLILOR TRANSFRONTALIERE, EMERGENTE ȘI ZOONOZELOR

EXPERTIZA IN CERCETARE

Ornitologie, Resurse Cinegetice, Zoonoze, Ecologie, Mamalogie

Medicină Veterinară, Parazitologie, Ecologia Cabalinelor

O serie de factori au cauzat proliferarea vectorilor diferiților agenți patogeni: schimbările climatice, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea practicilor zootehnice, despăduririle, irigațiile, planificările hidrologice și multe altele. Delta Dunării, fiind zona de reproducere sau doar de migrație a milioane de păsări migratoare este principala poartă de intrare a unei serii impresionante de agenți patogeni. Rolul Departamentului este de îmbunătățire a cunoașterii ecologiei vectorilor și speciilor rezervor ce produc boli transfrontaliere, emergente și zoonotice în ecosistemele din Delta Dunării și împrejurimi.

MAI MULTE DETALII…

DR. STEFAN RAILEANU

DR. STEFAN RAILEANU

Lider Departament

Medicină Veterinară

Zoonoze

Parazitologie

Ecologia Cabalinelor

Echipa

CENTRUL PENTRU STUDIUL BOLILOR TRANSFRONTALIERE, EMERGENTE ȘI ZOONOZELOR

EXPERTIZA IN CERCETARE

Ornitologie, Resurse Cinegetice, Zoonoze, Ecologie, Mamalogie

Medicină Veterinară, Parazitologie, Ecologia Cabalinelor

O serie de factori au cauzat proliferarea vectorilor diferiților agenți patogeni: schimbările climatice, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea practicilor zootehnice, despăduririle, irigațiile, planificările hidrologice și multe altele. Delta Dunării, fiind zona de reproducere sau doar de migrație a milioane de păsări migratoare este principala poartă de intrare a unei serii impresionante de agenți patogeni. Rolul Departamentului este de îmbunătățire a cunoașterii ecologiei vectorilor și speciilor rezervor ce produc boli transfrontaliere, emergente și zoonotice în ecosistemele din Delta Dunării și împrejurimi.

MAI MULTE DETALII…

LABORATOARE ȘI BAZE DE CERCETARE

GRUPURI DE CERCETARE

Laboratorul de Chimie

Laboratorul de Hidrobiologie

Laborator de Genetică și Ecologie Moleculară

Baze de Cercetare Enisala, Maliuc și Chilia Veche

Departamentul Laboratoare și Baze de Cercetare prin structura sa organizatorică asigură o abordare intermodală a problemelor de mediu din ecosistemele acvatice ale Rezervația Biosferei Delta Dunării prin cele 3 laboratoare, respectiv: Laboratorul de Chimie, Laboratorul de Hidrobiologie și Laboratorul de Genica a Peștilor la care se adaugă și Baza de Cercetare de la Enisala. Membrii echipelor de cercetare au adus contribuție decisivă la perfecţionarea metodelor de monitorizare și integrarea soluțiilor de interpretare a evoluțiilor pe termen mediu și lung.

MAI MULTE DETALII…

DR. LILIANA TEODOROF

DR. LILIANA TEODOROF

Lider Departament

Chimia Mediului

Geochimie

Echipa

LABORATOARE ȘI BAZE DE CERCETARE

GRUPURI DE CERCETARE

Laboratorul de Chimie

Laboratorul de Hidrobiologie

Laborator de Genetică și Ecologie Moleculară

Baze de Cercetare Enisala, Maliuc și Chilia Veche

Departamentul Laboratoare și Baze de Cercetare prin structura sa organizatorică asigură o abordare intermodală a problemelor de mediu din ecosistemele acvatice ale Rezervația Biosferei Delta Dunării prin cele 3 laboratoare, respectiv: Laboratorul de Chimie, Laboratorul de Hidrobiologie și Laboratorul de Genica a Peștilor la care se adaugă și Baza de Cercetare de la Enisala. Membrii echipelor de cercetare au adus contribuție decisivă la perfecţionarea metodelor de monitorizare și integrarea soluțiilor de interpretare a evoluțiilor pe termen mediu și lung.

MAI MULTE DETALII…

DANUBE DELTA TECHNOLOGICAL INFORMATION CENTER

EXPERTIZA IN CERCETARE

Stiinte Socio-Economice, Turism
Informare si Transfer Tehnologic
Organizare Evenimente Stiintifice, Grafica, Design
Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării a fost creat prin programul naţional INFRATECH în anul 2005. Prin acest program s-a realizat în acelaşi an şi dotarea Centrului. Entitate de inovare şi transfer tehnologic, fără personalitate juridică, constituită în cadrul INCDDD Tulcea, care funcţionează pe baza propriului statut înființat la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, prin decizia Directorului General al INCDDD (01.10.2005). Acreditat din 01.12.2006 prin Decizia 9459/27.11.2006 a Președintelui ANCS. Reacreditat pentru o perioadă de 5 ani (certificatul nr.62/07.05.2012 emis de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică).

MAI MULTE DETALII…

EDWARD BRATFANOF

EDWARD BRATFANOF

Lider Departament

Managementul si Monitorizarea Mediului

Informare si Transfer Tehnologic

Organizare Evenimente Stiintifice

Echipa

DANUBE DELTA TECHNOLOGICAL INFORMATION CENTER

EXPERTIZA IN CERCETARE

Stiinte Socio-Economice, Turism
Informare si Transfer Tehnologic
Organizare Evenimente Stiintifice, Grafica, Design
Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării a fost creat prin programul naţional INFRATECH în anul 2005. Prin acest program s-a realizat în acelaşi an şi dotarea Centrului. Entitate de inovare şi transfer tehnologic, fără personalitate juridică, constituită în cadrul INCDDD Tulcea, care funcţionează pe baza propriului statut înființat la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, prin decizia Directorului General al INCDDD (01.10.2005). Acreditat din 01.12.2006 prin Decizia 9459/27.11.2006 a Președintelui ANCS. Reacreditat pentru o perioadă de 5 ani (certificatul nr.62/07.05.2012 emis de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică).

MAI MULTE DETALII…

DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI PLANIFICARE SPAȚIALĂ

GRUPURI DE CERCETARE

Topografie și Cadastru

Evaluarea Impactului de Mediu

Planificare Spatială

– Lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, studii topografice;

– Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție;

– Modelare hidraulică 1D2D, Hărți de hazard și risc la inundații;

– Studii de mediu și impact;

– Planificare spațială;

– Dezvoltarea regională, structurile și procesele urbane și teritoriale, mediul construit în ariile naturale protejate, peisajul cultural.

MAI MULTE DETALII…

ING. ADRIAN CORNEL CONSTANTINESCU

ING. ADRIAN CORNEL CONSTANTINESCU

Lider Departament

Modelare Hidraulica 1D2D

Sisteme Informatice Geografice

Echipa

DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI PLANIFICARE SPAȚIALĂ

GRUPURI DE CERCETARE

Topografie și Cadastru

Evaluarea Impactului de Mediu

Planificare Spatială

– Lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, studii topografice;

– Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție;

– Modelare hidraulică 1D2D, Hărți de hazard și risc la inundații;

– Studii de mediu și impact;

– Planificare spațială;

– Dezvoltarea regională, structurile și procesele urbane și teritoriale, mediul construit în ariile naturale protejate, peisajul cultural.

MAI MULTE DETALII…