DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Incepand din anul 1970, anul infiintarii Institutului de Cercetare Proiectare Delta Dunarii (ICPDD), s-au organizat doua ateliere de proiectare: investitii si mecanizare. Din anul 1976 Atelierul de proiectare-investitii a realizat proiectul actualului sediu in cadrul Institutului de Studii si Proiectari Delta Dunarii (ISPDD). Din anul 1983 , in urma decretului Consiliului de Stat nr.93 privind Programul de Amenajare si Exploatare integral a Deltei Dunarii si pana in 1989 activitatea de proiectare s-a concentrate pe proiectele majore de de amenajare complexa a incintelor piscicole, stuficole, silvice, constructii hidrotehnice, lucrari de mecanizare in domeniul piscicol si stuficol, proiectarea mijloacelor de transport tehnologic rutier si naval. Dupa anul 1990 activitatea de proiectare s-a concentrat pe sustinerea tehnica a proiectelor aplicative in domeniul ecologiei si protectiei mediului : studii si proiecte pentru executarea lucrarilor de reconstructive ecologica si imbunatatirea conditiilor de mediu, studii de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii de executie pentru amenajari piscicole, agricole, alimentari cu apa si canalizari, lucrari de cadastru, geodezie, cartografie, studii topografice si hidrologice in cadrul Institutului National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii (INCDDD).

Departamentul Dezvoltare Tehnologică, Transfer Tehnologic și Planificare Spațială se ocupă în principal de proiectare lucrări construcții civile și hidrotehnice (studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru decolmatarea canalelor pentru îmbunătățirea circulației apei și pentru îmbunătățirea conectivității comunităților din Delta Dunării etc), masurători de teren și cartare (inclusiv proceduri cadastrale), inginerie, arhitectură (construire stații de cercetare, piste de bicicletă etc), proiectare urbană, planificare spațială, evaluare adecvată de mediu pentru anumite propuneri de investiții cum ar fi actualizarea Planurilor Urbanistice Generale și a Regulamentelor Locale de Urbanism, ce trasează principalele direcții de dezvoltare ale localităților.

CONTACT

Strada Babadag , nr. 165, CP. 820112, Tulcea ,Romania, Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00

Call Center: (+4) 0240 - 524 546 / (+4) 0240 - 524 548 / (+4) 0240 - 524 550,

Telefon (Secretariat): (+4) 0240 - 531 520

Fax: (+4) 0240 - 533 547

e-mail: office@ddni.ro

Zona membrilor

Accesați datele dumneavoastră din intranet

PROGRAM DE AUDIENȚE

Director General: Luni  09.00 - 11.00

Director Științific: Marti  09.00 - 11.00

Director Tehnic: Miercuri 09.00 - 11.00

Director Economic: Joi 09.00 - 11.00

Înscrierea în audiență se realizează cu programare prealabilă telefonic la numărul de telefon 0240/531520, int. 100 (secretariat) și prin e-mail la:  office@ddni.ro