Ing. Constantinescu Adrian Cornel

Lider Departament / Inginer Dezvoltare Tehnologica I

Expertize Principale

Modelare Hidraulica 1D2D

Sisteme Informatice Geografice

Ing. Paula PINDIC

Inginer Dezvoltare Tehnologica

Expertize Principale

Inginer Cadastru/Topografie

Ing. Alexandru BANESCU

Inginer Dezvoltare Tehnologica

Expertize Principale

Proiectare Tehnologica

Arh. Madalina SBARCEA

Cercetator Stiintific

Expertize Principale

Arhitectură

Planificare Urbană şi Teritorială

Dezvoltare Regională

Ing. Ciprian ANORE

Inginer Dezvoltare Tehnologica

Expertize Principale

Topografie

Dr. Ing. Iuliana NICHERSU

Cercetator Stiintific III

Expertize Principale

Planificare Spatiala

Teoria Sistemelor

Inginerice Civila

Hidrologie

Managementul Riscului la Inundatii

Utilizarea Terenului

Tehn. Mihaela NICHIFOR

Tehnician

Expertize Principale

Desen Tehnic

Proiectare

Incarcare Baze de Date

Tehn. Nadejda PASCU

Tehnician

Expertize Principale

Desen Tehnic

Proiectare

Incarcare Baze de Date