Denumire proiect : PROGRAMUL DE REDIMENSIONARE  ECOLOGICĂ ŞI ECONOMICĂ ÎN SECTORUL ROMÂNESC AL LUNCII DUNĂRII INFERIOARE (“REELD”)

 • Perioada de implementare : 2007-2008
 • Buget total : 1430000
 • Program de finantare: Ministerul mediului si Padurilor
 • Calitate de Lider

Scop : Fundamentarea  ştiinţifică  şi  tehnică a priorităţilor din  planul de management al  riscului la  inundaţii pe sectorul românesc al Luncii Dunării.

Obiective prioritare:

 1. Reconsiderarea liniilor de apărare a localităţilor împotriva inundaţiilor
 • Elaborarea modelului digital al terenurilor prin metoda LIDAR pentru fundamentarea conceptului de apărare al localităţilor
 • Elaborarea de scenarii de inundare pe  baza  modelării  hidraulice

2. Renaturarea unor incinte îndiguite în vederea creării de zone umede de interes conservativ (ex. SCI, SPA)

 • Stabilirea regimului de inundare şi  remanenţă a apei în   incintele  îndiguite prin desecarea fostelor lacuri Bistreţ, Potelu, Suhaia, Greaca, Călăraşi    în vederea renaturării acestora

 3. Evaluarea pretabilităţii incintelor amenajate pentru activităţi economice  în vederea redimensionării acestora ca incinte mixte (agricole/poldere  pentru stocare apă)

 • Reconsiderarea activităţilor economice din incintele îndiguite funcţie de raportul cost/beneficiu pentru investiţii la întreţinerea digurilor de apărare şi a celorlalte construcţii hidrotehnice existente

Stabilirea regimului de inundare dirijată în vederea stocării de apă la nivele maxime ale Dunării, care  pun în  pericol sistemele de apărare

Modelul digital al terenului pentru lunca Dunarii prin tehnici Lidar
Modelul hidraulic al Dunarii
Scenarii  hidrologice : stocare  de  apa  si  renaturare

Denumire proiect : Hartile de hazard si risc la inundatii pentru lunca Dunarii (“DANUBE FLOODRISK”)

 • Perioada de implementare : 2009-2012
 • Buget total : 1200000
 • Program de finantare : SEE- INTERREG IV B EOI/A/077/2.1/X)
 • Calitate de Partener

Scop: Hartile de hazard si risc la inundatii pentru lunca Dunarii

REZULTATE

Modelul Hidraulic 1D2D al Fluviului Dunarea - Sectorul Romanesc

Situatia Naturala (Scenariul fara Diguri)

Scenariul Stocarii Temporare a Apei in Incintele Agricole

Hartile de hazard si risc la inundatii pentru lunca Dunarii si Delta Dunarii
 • Denumire proiect : Elaborarea hărților de risc și hazard la inundații pentru localitățile din Delta Dunării
 • Perioada de implementare : 2016-2017
 • Buget total : 75000
 • Program de finantare : Program national NUCLEU
 • Calitate de Lider
 • Scop : Elaborarea hartilor de hazard si risc la inundatii pentru localitatile situate pe bratele Dunarii din Delta Dunarii (Chilia, Sulina, Sf.Gheorghe).
METODA

Ca date de intrare pentru localitatile de pe Bratul Chilia (figura 2) s-au utilizat urmatoarele straturi de date spatiale :

– Modelul digital al terenului – DTM (proiect “CARTODD”, 2009-2012);

– Modelul digital al elevatiei  – DEM (proiect “CARTODD”, 2009);

– Digitizarea cladirilor/caselor apartinand localitatilor;

– HRLs (High Resolution Layers) si acoperirea terenurilor (proiect CLC 2012,  2012-2014);

– Baza de date hidrografica (serii zilnice de niveluri si debite la statiile hidrografice).

– Modelul hidraulic 1D2D al Deltei Dunarii

Curbele de vulnerabilitate pentru cladiri, agricol, pasune, drum
REZULTATE

Patlageanca

Cota 5.08 m MN75 S_inundata  4488 ha

Risc (%)

HAZARD
RISK

Salceni

Cota 4.75 m MN75

S_inundata  5173 ha

Risc (%)

HAZARD
RISK

Ceatalchioi

Cota 4.54 m MN75

S_inundata  4735 ha

Risc (%)

HAZARD
RISK

Plauru

Cota 4.18 m MN75

S_inundata  4541 ha

Risc (%)

HAZARD
RISK

Pardina

Cota 3.63 m MN75

S_inundata  154 ha

Risc (%)

HAZARD
RISK

Chilia Veche

Cota 2.41 m MN75

S_inundata 22 ha

Risc (%)

HAZARD
RISK

Periprava

Cota 1.19 m MN75

S_inundata 160 ha

Risc (%)

HAZARD
RISK
 • Denumire proiect : Servicii de atentionare si urgent la inundatiiFLOOD-serv”
 • Perioada de implementare : 2016-2019
 • Buget total : 252863 euro
 • Program de finantare : Horizon 2020 Comisia Europeana
 • Calitate de Partener

Obiectivul general al FLOOD-serv este de a dezvolta și de a oferi o aplicație pro-activă și personalizata, centrate pe serviciul public oferit cetățenilor care va spori implicarea cetățenilor și va valorifica puterea de colaborare a rețelelor TIC (rețele de oameni, de informatii, de senzori) pentru a intelege mai bine riscurile la inundații și pentru a dezvolta soluții de diminuare a riscului colectiv și acțiuni de răspuns. Alte obiective generale sunt: 1. Sprijinul comunităților locale de a participa direct la proiectarea serviciilor de urgență care se ocupă cu acțiuni de atenuare a efectelor inundațiilor. 2. valorificarea noilor tehnologii, cum ar fi mijloacele de comunicare socială, și tehnologiile mobile pentru a spori eficiența administrațiilor publice în sensibilizarea și educarea publicului cu privire la riscurile inundațiilor, efectele și impactul acestora. 3. să încurajeze dezvoltarea și punerea în aplicare pe termen lung, a solutiilor de atenuare a efectelor inundatiilor, cat mai ecologice si rentabile printr-o colaborare si cooperare bazata pe TIC, a tuturor părților interesate: guvern, sectorul privat, ONG-uri și alte organizații ale societății civile, precum și cetățenilor.

 • Denumire proiect Cross border maritime spatial planning  in the Black Sea – Romania  and Bulgaria  MARSPLAN- BS
 • Perioada de implementare : 2015- 2017
 • Buget total : 2,049,015.74 Euro
 • Program de finantare : EASME- Comisia Europeana- Projects on Maritime Spatial Planning
 • Calitate de Partener

Obiectivele proiectului

 • Sprijinirea punerii în aplicare a Directivei privind amenajarea spațiului maritim al UE
 • Crearea unui cadru instituțional pentru amenajarea spațiului maritim România-Bulgaria
 • Dezvoltarea cooperării cu toate statele din bazinul Mării Negre pentru amenajarea spațiului maritim în zona Mării Negre
 • Consolidarea cooperării transfrontaliere și schimbul de informații între România și Bulgaria cu privire la aspectele legate de domeniul maritim
 • Stabilirea obiectivelor de viziune și strategice pentru zona Mării Negre relevantă pentru amenajarea spațiului maritim, considerand si zona costiera
 • Elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră

• Contribuția la o diseminare mai largă a tuturor informațiilor colectate privind amenajarea spațiului maritim, zona Mării Negre și a celor mai bune practici pentru toate părțile interesate din bazinul Mării Negre.

 • Denumire proiect Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People-Centric Observation Web SCENT
 • Perioada de implementare : 2016- 2019
 • Buget total : 3264675 Euro
 • Program de finantare : Horizon 2020- Comisia Europeana
 • Calitate de Partener, Coordonator pachet de lucru

În timp ce participarea cetățenilor la elaborarea politicii de mediu este încă în fază incipientă, există semne ale unui nivel tot mai mare de interes. Majoritatea cetățenilor, deși, atât ca indivizi și ca grupuri de multe ori se simt decuplat de influențare a politicilor de mediu. De asemenea, acestia nu sunt conștienti de informațiile puse la dispoziția publicului, cum ar fi GEOSS sau inițiativele Copernicus. Proiectul SCENT va atenua această barieră. Aceasta va permite cetățenilor să devină „ochii” factorilor de decizie prin monitorizarea schimbărilor landcover / Landuse în activitățile lor de zi cu zi. Acest lucru se face printr-o serie de tehnologii colaborative inteligente livrate de setul de instrumente SCENT în TRLs 6-8: i)instrumente portabile și low-cost de colectare a datelor, ii) o platformă inovatoare de crowd-sourcing, iii) aplicatii serious gaming pentru o largă colecție de imagini la scară și adnotare semantică, iv) un motor puternic de informații pe bază de învățare automată pentru imagini și text de clasificare, v) un instrument de creație pentru o personalizare ușoară de către factorii de decizie politică, vi) modele numerice pentru trasarea schimbarilor de utilizare a terenurilor modificări la un impact cuantificabil al riscurilor la inundatii și vii) o platformă de armonizare, consolidare a datelor și adăugându-l la GEOSS și registrele centrale naționale ca observații OGC. SCENT va fi evaluat în două demonstrații la scară largă în Kifisos Attica și Delta Dunării.  Inițiativa SCENT va merge dincolo de proiectul actual și formează o mișcare a cetatenilor Europeanwide, creată și promovată de către stakeholderilor SCENT, care va asigura durabilitatea și complementaritatea cu parteneriatele existente ale cetățenilor.