Departamentul Sistem Informațional și Geomatică

Interesul INCDDD în utilizarea tehnologiei informațiilor în domeniul mediului începe din 1986, când au fost făcute mai multe baze de date în domeniul piscicol, habitate, plante, ornitologie. Începând din 1990 acest interes a crescut, iar unele softuri au fost dezvoltate de INCDDD (ex. softul de evaluare a stocurilor de pește, de prelucrare a datelor LIDAR, aplicații webGIS,..).

Luând în considerare faptul că INCDDD este un institut de cercetare multidisciplinar care face cercetări în Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD), o zonă complexă din mai multe puncte de vedere (ecologice, sociale și economice), Sistemul de Informații Geografice (GIS) a fost văzut ca un instrument foarte util pentru a înțelege fenomenele și interacținunile din zonă. Între 1992-1993 INCDDD a dezvoltat un software propriu avînd o mare parte din caracteristicile unui GIS pentru inventarierea florei și faunei din RBDD.

Dobândește experiență și vizibilitate

Primul software GIS comercial (PC / ArcInfo) a fost utilizat de INCDDD în 1993 pentru a produce prima harta GIS din România ( Harta Vegetației “Delta Dunării” ). Următorul produs GIS a fost harta solurilor pentru Rezervației Biosferei Delta Dunării care a primit în 1994 Premiul Tehnic pentru Cartografie (Vereninging voor Nederlandse Kartografie Technical Cartography Award) acordat de Royal Society of Dutch Cartography .

După o pregătire în domeniul GIS și Teledetecție de la Universitatea din Massachusetts – Amherst SUA în 1996, personalul INCDDD începe să utilizeze imaginile stelitare pentru realizarea de hărți tematice. Această expertiză a fost utilizată în 1998-2000 pentru a produce Harta Vegetației trans frontieră a Rezervației Biosferei “Delta Dunarii” România-Ucraina unde informațiile din teren referitoare la vegetație furnizate de experții românii și ucrainenii au fost completate cu informațiile provenite din imagini satelitare.

Devenind un expert 

Calitatea expertizei în teledetecție a fost recunoscută la nivel internațional prin implicarea INCDDD în mai multe proiecte finanțate de Wetland International în Africa (1999-2006) și Federația Rusă (2004).

Necesitatea de a coopta mai mulți specialiști din mai multe domenii pentru a îndeplini o sarcină foarte complexă cum ar fi configurarea rețelei Natura 2000 pentru România, a condus începând din 2005, la dezvoltarea expertizei în baze de date SQL și în realizarea interfețelor web client pentru baze de date SQL Server. În cadrul mai multor proiecte interfața web, baza de date structura și funcționalitatea precum și modulele de analiza a fost dezvoltat pentru a îndeplini cererile utilizatorilor și a devenit baza națională de date pentru rețeaua de arii protejate Natura2000. Începând cu anul 2008 INCDDD a dezvoltat module soft pentru a genera DTM folosind date LIDAR din diverse surse. Folosind aceste module a fost produs modelul DTM pentru toată lunca românească a Dunării inclusiv RBDD. Pentru a face aceste date disponibile pe web, a fost dezvoltată o aplicație webGIS de vizualizare a datelor DTM folosind produse Open Source.

Îmbogățind portofoliul 

Ca urmare a acordurilor bilaterale dintre INCDDD, RIZA si Delft Hydraulics Olanda începând cu 1992 s-a dezvoltat modelul hidraulic al Deltei Dunării. Programul specializat de modelare hidraulică a fost Sobek. Primul proiect in care s-a utilizat modelarea hidraulica a fost “Restaurarea ecologica în regiunea Dranov Dunavăț” (1996). Prima versiune a modelului hidraulic al Deltei Dunării a fost realizat în 1997. Modelul a fost apoi actualizat in cadrul proiectului “Ecological gradients in the Danube Delta lakes, Present state and man-induced changes” Dutch-Romanian project 1997-2000 si utilizat pentru rularea scenariilor necesare proiectelor hidrotehnice din Delta Dunarii (recalibrarea canalelor, blocarea lor, deschiderea de noi canale, deversoare) si a celor de reconstructie ecologica.

Atingând obiectivele 

In 2006 s-a realizat modelul hidraulic al Dunarii in cadrul proiectului “Redimensionarea ecologica si economica a luncii Dunarii – REELD”. In 2009 modelul Dunarii a fost actualizat cu procesarea 2D si date LIDAR pentru realizarea hartilor de hazard si risc la inundatii in cadrul proiectului “Stakeholder oriented flood risk assessment for the Danube floodplains –Danube Floodrisk” INTERREG IV B.

Din 2007 s-a trecut si la modelarea 3D (Delft 3D mathematical /hydraulic model, a product of DELTARES, Delft Hydraulic Systems, The Netherlands) a retelei hidrografice a deltei in cadrul proiectului MORFDD (Ministerul Educatiei si Cercetarii).

Schimbările climatice produc inundații mai frecvente și mai puternice, acest lucru cere un instrument mai precis de modelare a inundațiilor. Împreună cu modelare hidraulică a Dunării, Modelul Digital al Terenului (DTM) asigură precizia necesară.

Departamentul Sistem Informațional și Geomatică include cîteva colective informale precum Sistem Informațional, Modelare numerică și Geomatică.

In ultimii patru ani, echipele din cadrul acestui departament au efectuat peste 20 de Proiecte având ca obiectiv generarea de hărți digitale pentru biodiversitate, modelare hidraulică și ecosisteme, studii batimetrice, proiectarea de aplicații informatice pentru RBDD și pentru România.