Departamentul Sistem Informațional și Geomatică

În epoca contemporană a explorării digitale, informațiile abundente și dinamice sunt la îndemâna noastră în mod facil. Chiar dacă mulți nu conștientizează, tehnologia geospațială devine din ce în ce mai influentă în viața de zi cu zi. Aplicațiile extinse din sfera geospațială au devenit obișnuite, în contrast cu o perioadă de doar două decenii în urmă, când conceptul de dispozitive portabile era relativ modest și greu de înțeles. În prezent, dispozitivele de calcul integrate în telefoane și mașini pot identifica cu precizie locația cuiva utilizând date de coordonate, simultan folosind hărți predefinite care acoperă fiecare regiune a globului. În domeniul geomaticii, tehnologia este folosită pentru a captura și descrie cu precizie relațiile spațiale dintre obiectele artificiale și cele naturale într-un format tridimensional autentic.

Sistemele de informații geografice (GIS) și geomatica sunt adesea percepute ca discipline similare, însă aceste două domenii sunt clar distincte.

Geomatica se referă la procesul de achiziție, stocare, procesare și distribuire a informațiilor cu referire spațială. Domeniul acesta cuprinde o varietate de discipline, printre care se numără topografia, cartografia, teledetecția (utilizând tehnologii precum LiDAR sau scanare HDS), fotogrametria, hidrografia, sistemele de poziționare globală (GPS) și sistemele de informații geografice (GIS). În sens larg, geomatica include diverse metode și instrumente, începând de la colectarea datelor până la distribuția acestora, implicând principii matematice, tehnologii informatice și cunoștințe în domeniul științei Pământului.

Sistemul Informațional Geografic (GIS) constă într-o bază de date spațială, o interfață grafică prietenoasă și un set de instrumente special concepute pentru manipularea datelor spațiale. Acesta oferă un cadru organizat pentru colectarea, gestionarea și analiza informațiilor spațiale. Fundamentat pe principiile geografiei, GIS integrează în mod eficient diverse tipuri de date, efectuează analize spațiale și organizează straturi de informații sub forma reprezentărilor vizuale, utilizând hărți și peisaje tridimensionale. Capacitatea acestui sistem de a dezvălui perspective profunde în date permite evidențierea modelelor, relațiilor și scenariilor, contribuind astfel la luarea unor decizii informate și inteligente de către utilizatori și clienți.

Dobândește experiență și vizibilitate

Interesul INCDDD în utilizarea tehnologiei informațiilor în domeniul mediului începe din 1986, când au fost făcute mai multe baze de date în domeniul piscicol, habitate, plante, ornitologie. Începând din 1990 acest interes a crescut, iar unele softuri au fost dezvoltate de INCDDD (ex. softul de evaluare a stocurilor de pește, de prelucrare a datelor LIDAR, aplicații webGIS,..).

Luând în considerare faptul că INCDDD este un institut de cercetare multidisciplinar care face cercetări în Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD), o zonă complexă din mai multe puncte de vedere (ecologice, sociale și economice), Sistemul de Informații Geografice (GIS) a fost văzut ca un instrument foarte util pentru a înțelege fenomenele și interacținunile din zonă. Între 1992-1993 INCDDD a dezvoltat un software propriu avînd o mare parte din caracteristicile unui GIS pentru inventarierea florei și faunei din RBDD.

Primul software GIS comercial (PC / ArcInfo) a fost utilizat de INCDDD în 1993 pentru a produce prima harta GIS din România (Harta Vegetației “Delta Dunării”). Următorul produs GIS a fost harta solurilor pentru Rezervației Biosferei Delta Dunării care a primit în 1994 Premiul Tehnic pentru Cartografie (Vereninging voor Nederlandse Kartografie Technical Cartography Award) acordat de Royal Society of Dutch Cartography .

După o pregătire în domeniul GIS și Teledetecție de la Universitatea din Massachusetts – Amherst SUA în 1996, personalul INCDDD începe să utilizeze imaginile stelitare pentru realizarea de hărți tematice. Această expertiză a fost utilizată în 1998-2000 pentru a produce Harta Vegetației trans frontieră a Rezervației Biosferei “Delta Dunarii” România-Ucraina unde informațiile din teren referitoare la vegetație furnizate de experții românii și ucrainenii au fost completate cu informațiile provenite din imagini satelitare.

Devenind un expert 

Calitatea expertizei în teledetecție a fost recunoscută la nivel internațional prin implicarea INCDDD în mai multe proiecte finanțate de Wetland International în Africa (1999-2006) și Federația Rusă (2004).

Necesitatea de a coopta mai mulți specialiști din mai multe domenii pentru a îndeplini o sarcină foarte complexă cum ar fi configurarea rețelei Natura 2000 pentru România, a condus începând din 2005, la dezvoltarea expertizei în baze de date SQL și în realizarea interfețelor web client pentru baze de date SQL Server. În cadrul mai multor proiecte interfața web, baza de date structura și funcționalitatea precum și modulele de analiza a fost dezvoltat pentru a îndeplini cererile utilizatorilor și a devenit baza națională de date pentru rețeaua de arii protejate Natura2000. Începând cu anul 2008 INCDDD a dezvoltat module soft pentru a genera DTM folosind date LIDAR din diverse surse. Folosind aceste module a fost produs modelul DTM pentru toată lunca românească a Dunării inclusiv RBDD. Pentru a face aceste date disponibile pe web, a fost dezvoltată o aplicație webGIS de vizualizare a datelor DTM folosind produse Open Source.

Îmbogățind portofoliul 

Ca urmare a acordurilor bilaterale dintre INCDDD, RIZA si Delft Hydraulics Olanda începând cu 1992 s-a dezvoltat modelul hidraulic al Deltei Dunării. Programul specializat de modelare hidraulică a fost Sobek. Primul proiect in care s-a utilizat modelarea hidraulica a fost “Restaurarea ecologica în regiunea Dranov Dunavăț” (1996). Prima versiune a modelului hidraulic al Deltei Dunării a fost realizat în 1997. Modelul a fost apoi actualizat in cadrul proiectului “Ecological gradients in the Danube Delta lakes, Present state and man-induced changes” Dutch-Romanian project 1997-2000 si utilizat pentru rularea scenariilor necesare proiectelor hidrotehnice din Delta Dunarii (recalibrarea canalelor, blocarea lor, deschiderea de noi canale, deversoare) si a celor de reconstructie ecologica.

Atingând obiectivele 

In 2006 s-a realizat modelul hidraulic al Dunarii in cadrul proiectului “Redimensionarea ecologica si economica a luncii Dunarii – REELD”. In 2009 modelul Dunarii a fost actualizat cu procesarea 2D si date LIDAR pentru realizarea hartilor de hazard si risc la inundatii in cadrul proiectului “Stakeholder oriented flood risk assessment for the Danube floodplains –Danube Floodrisk” INTERREG IV B.

Din 2007 s-a trecut si la modelarea 3D (Delft 3D mathematical /hydraulic model, a product of DELTARES, Delft Hydraulic Systems, The Netherlands) a retelei hidrografice a deltei in cadrul proiectului MORFDD (Ministerul Educatiei si Cercetarii).

Schimbările climatice produc inundații mai frecvente și mai puternice, acest lucru cere un instrument mai precis de modelare a inundațiilor. Împreună cu modelare hidraulică a Dunării, Modelul Digital al Terenului (DTM) asigură precizia necesară.

Departamentul Sistem Informațional și Geomatică include cîteva colective informale precum Sistem Informațional, Modelare numerică și Geomatică.

In ultimii patru ani, echipele din cadrul acestui departament au efectuat peste 20 de Proiecte având ca obiectiv generarea de hărți digitale pentru biodiversitate, modelare hidraulică și ecosisteme, studii batimetrice, proiectarea de aplicații informatice pentru RBDD și pentru România.

CONTACT

165 Babadag street, Tulcea 820112, Romania

Monday - Thursday: 8.00 - 16.30 / Friday - 8.00 - 14.00

Call Center: (+4) 0240 - 524 546 / (+4) 0240 - 524 548 / (+4) 0240 - 524 550,

Phone (Secretary Office): (+4) 0240 - 531 520

Fax: (+4) 0240 - 533 547

e-mail: office@ddni.ro

Member Area

Access your data within the intranet

AUDIENCE PROGRAM

General Director : Monday  09.00 - 11.00

Scientific Director: Tuesday 09.00 - 11.00

Technical Director: Wednesday 09.00 - 11.00

Economic Director: Thursday 09.00 - 11.00

Registration for the audience is done by prior appointment by phone at:  0240/531520, int. 100 (secretariat) and by e-mail at: office@ddni.ro