POS Mediu: ” Elaborarea unui suport cartografic digital de rezoluţie înaltă necesar implementării planurilor, strategiilor şi a schemelor de management în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării ” (2009-2012) (CARTODD), Buget: 1 148 906 Euro

Descrierea proiectului: Suportul cartografic folosit până la data realizării proiectului pentru implementarea planul de management în Rezervația Biosferei Delta Dunării era din 1985. Pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din implementarea rețelei Natura2000 planul de gestionare existent trebuie actualizat. Acest lucru implică un suport cartografic de înaltă rezoluție, cu mare precizie Z. Pentru a realiza acest lucru tehnica LIDAR a fost selectată pentru a furniza datele primare. Acest lucru va asigura datele necesare pentru modelele hidrologice în proiecte de restaurare ecologice, îmbunătățirea clasificării habitatelor prin procesarea informațiilor provenite din DEM și DTM.

Realizările departamentului: Au fost realizate modelul DTM si DEM pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării precum si actualizarea modelului hidrologic pentru menţinerea/restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor din R.B.D.D. Acestea sunt folosite pentru: reabilitarea habitatelor, renaturare, hărți de hazard, suport pentru planificarea urbană.

Face posibilă o clasificare mai detaliată a habitatelor prin combinarea informațiilor obținute din clasificarea datelor radiometrice din imagini stelitare/orthofoto cu informații despre înălțimea vegetației care provine din diferențele dintre DEM și DTM

Accesul prin internet la aceste date au fost asigurate de un server de hărți și o aplicație client web GIS dezvoltată folosind produse Open Source. Aplicația permite utilizatorului accesul la o hartă a site-urilor Natura2000 precum și la DTM ul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Aplicația este disponibilă pe serverul de hărți al INCDDD.

South East Europe: Stakeholder oriented flood risk assessment for the Danube floodplains, (DANUBE FLOODRISK), 2009-2012 (392/2009/SEE/A/077/2.1/X),Budget: 855 108 Euro.

Descrierea proiectului: Liderul proiectului a fost Ministerul Mediului și Pădurilor din România și a avut parteneri din: Austria, Germania, Italia, Slovacia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Serbia.

Informațiile referitoare la risc sunt fundamentale pentru o dezvoltare durabilă de-a lungul fluviului Dunărea. Obiectivul general al proiectului FLOODRISK a fost de a dezvolta și produce hărți transnaționle de înaltă calitate pentru riscul la inundații pentru lunca Dunării. Acest obiectiv cheie a fost atins printr-o cooperare transnațională intensă și o integrare a informațiilor disponibile în toate țările participante . Scopul a fost de a folosi progresul științific pentru a armonizarea abordările, a utiliza diverse tipuri de date , precum și implicarea utilizatorului final.

Realizările departamentului: programe de software pentru: analiza de date LIDAR, găsirea și corectarea erorilor, combinarea fișierelor, trecerea în sistemul național de coordonate. A fost realizat modelul DTM pentru sectorul românesc al luncii Dunării pentru a fi utilizat în modelarea hidrologică și realizarea hărților de hazard. Pe baza scenariilor realizate cu modelul hidrologic 1D2D al Dunarii pe sectorul romanesc (intre Gruia si Marea Neagra) s-au realizat hartile de hazard si risc la inundatii pentru intervalele de revenire : 10, 30, 100 si 1000 de ani.

EEA, Copernicus Program: GMES Initial Operations (GIO) Land monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan – EU component („the action”) ,Budget: 199 367 Euro

Descrierea proiectului: Experiențele în procesul de monitorizare a acoperirii terenurilor începe în 1994, când Delta Institutul Național Dunării este implicat în primul program european Corine Land (CLC) pentru România. Datorită rezultatelor bune obținute în proiectele CLC care au urmat și care au fost coordonate de INCDDD, Ministerul Mediului a avut încredere în profesionalismul INCDDD și a susținut ca acesta să coordoneze și acestui proiect. Romania a fost apreciat în toate proiectele CLC pentru rezultatele furnizate la timp precum și de buna calitate a produsului.

Realizările departamentului: INCDDD ca punct de referință național a coordonat realizarea proiectului pentru Romania. S-au realizat verificarea si îmbunătățirea produselor de înaltă rezoluție corespunzătoare corpurilor de apă și zonelor umede, a zonele urbane, a pădurilor și a pășunilor din România. De asemenea s-au realizat straturile GIS pentru CLC2012 și schimbările produse între 2006-2012.

Black Sea Cross Border Cooperation: Development of a common intraregional monitoring system for environment protection and preservation of the Black Sea, (ECO-Satellite), 20011-2013 (430/2011), Buget: 100 000 Euro.

Descrierea proiectului: Consolidarea bazei de cunoștințe și gestionarea informațilori necesare în vederea provocărilor comune referitoare la protecției mediului în sistemeler fluviale și marine. Realizarea schimburilor de de date științifice și de know-how în domeniul monitorizării și protecției sistemelor marine, de coastă și al zonelor umede din bazinul Mării Negre între țările partenere: Grecia,România,Bulgaria,Ucraina.

Realizările departamentului Contribuții la dezvoltarea unui sistem Web-GIS, care să furnizeze informațiile necesare factorilor de decizie pentru a asigura protecția ecosistemelor Mării Negre, folosind datele provenite din toată țările participante în proiect. Transformarea datelor de monitoring din forma tabelară în hărți de stare pentru parametri chimici.

“Consolidarea rețelei Natura 2000” finanțat de Ministerul Mediului, 2015-2016, buget: 460 000 Euro.
Descrierea proiectului:
În conformitate cu Obiectivului 1 din Strategia UE privind biodiversitatea până în 2020: ”Stoparea deteriorării situației tuturor speciilor și habitatelor vizate de legislația UE privind natura și realizarea unei îmbunătățiri semnificative și cuantificabile a stării acestora, acțiunea 1 prevede ”definitivarea instituirii rețelei Natura 2000 și asigurarea unei bune gestiuni”, prin asigurarea de către Statele Membre ”că etapa constituirii rețelei Natura 2000, inclusiv în mediul marin, este finalizată în mare măsură până în 2012”. Realizarea obligațiilor României au fost făcute prin acest proiect. Au fost instituite un număr de 53 SCI uri (Sites of Community Importance) noi și au fost extinse 28. A fost realizată documentația aferentă siturilor care a fost trimisă Comisiei Europene.
Realizările departamentului:
A coordonat realizarea proiectului, a asigurat suportul imagistic pentru trasare limitelor, a instruit experții în biodiversitate în utilizarea aplicațiilor de tip GIS, a asistat experții în biodiversitate în utilizarea bazei de date naționale Natura2000, a contribuit la trasarea limitelor siturilor.