Observatorul speciilor invazive și dezvoltarea rețelei pentru evaluarea impactului schimbărilor climatice în zonele deltaice protejate din bazinul Mării Negre

Despre

Program

Programul de finantare: Programul pentru Bazinul Mării Negre 2014-2020

Prioritatea: 2. Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a deșeurilor marine în Bazinul Mării Negre

Obiectivul specific: 2.1 Îmbunătățirea monitoringului comun de mediu

Proiect

Acronimul proiectului: IASON

Titlul proiectului: Observatorul speciilor invazive și dezvoltarea rețelei pentru evaluarea impactului schimbărilor climatice în zonele deltaice protejate din bazinul Mării Negre

Valoarea contractului: 987 700 Euro

Durata contractului: 01.07.2020 – 31.12.2022

Echipa

Lider Proiect: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării

Coordonator: Dr. Gabriel LUPU

Senior Researcher: Silviu COVALIOV

Junior Researcher: Matei SIMIONOV

Responsabil Financiar: Raluca CĂLIN

Descriere

Într-un mediu global în schimbare, Marea Neagră reprezintă zona de tranziție între Marea Mediterana și Nord. Un număr mare de părți interesate au dezvoltat activități economice în zonele de coastă de la Litoralul Mării Negre, în special în zonele deltaice, cunoscute pentru densitatea populației și potențialul de creștere (cum ar fi pescuitul, acvacultură, turism și recreere, agricultură etc.). Istoric, Marea Neagră se află sub invazia speciilor alohtone din Oceanul Indian și Marea Mediterană, din varii motive, cum ar fi transportul maritim și încălzirea globală. În prezent, ”mediteranizarea” Mării Negre este discutată pe larg în comunitatea științifică din cauza schimbărilor climatice. Speciile Invazive Alohtone (IAS – Invasive Alien Species) reprezintă reperul pe care se concentrează acest proiect, deoarece, dacă nu sunt suficient monitorizate și evaluate, ele pot modifica dramatic nu numai echilibrul ecosistemului, ci și o serie de activități socio-economice deja bine stabilite.

Obiective si Rezultate

Obiectivul general al proiectului este de a stabili și efectua acțiuni comune de monitorizare a IAS în ecosistemele deltaice de la Marea Neagră din cinci țări (România, Ucraina, Grecia, Turcia și Georgia) și evaluarea răspunsului acestora în condiții climatice actuale și prognozate. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Elaborarea și implementarea de proceduri comune de monitorizare și evaluare a riscurilor privind IAS în ariile protejate din proiect și motivarea și asistența oferite țărilor în inventarierea IAS;

– Îmbunătățirea colaborării transfrontaliere pe termen lung, a capacității de informare și cercetare prin accesul și utilizarea tehnologiilor inovative de monitorizare IAS;

– Îmbunătățirea cooperării în ceea ce privește monitorizarea IAS prin implicarea publicului la diferite niveluri de implementare ale proiectului.

 Principalele rezultate ale proiectului vor fi:

– obținerea unor date de referință privind IAS în zonele deltaice ale proiectului, în condiții climatice actuale și prognozate, prin intermediul implementării monitorizării și evaluării transfrontaliere comune;

– stabilirea unei structuri organizatorice (tip Observator) prin care serviciile ICT (Information and Communication Technology) vor fi furnizate nu numai pentru monitorizarea și evaluarea IAS (capacitate de informare și cercetare), dar și în legătură cu implicarea cetățenilor în direcția îmbunătățirii și utilizării rezultatelor actualizate ale proiectului (capacitatea instituțională);

– colaborarea transfrontalieră și schimbul de informații din dezvoltarea și implementarea activităților de informare și comunicare, la toate nivelurile societății (educație, manageri, factori de decizie, comunitate locală).

Schimbarea pe care o va aduce proiectul se referă la îmbunătățirea accesului și utilizării datelor, evaluarea uniformă, informații și proceduri de comunicare privind amenințările IAS. Această nouă imagine îmbunătățită va crea fundalul pentru răspunsuri mai bune ale  ecosistemelor deltaice din diferite zone biogeografice, statut de protecție & management diferite în cadrul tarilor transfrontaliere care împărtășesc aceleași provocări.