DANUrB+

Va adăuga valoare identității culturale a Dunării prin evenimente planificate, precum Zilele Dunării, diverse publicații, inclusiv un Atlas al orașelor DANUrB+ și un film documentar.

Rezumat

Proiectul DANUrB+, finanțat prin Interreg Danube Transnational Programme ,a fost lansat in 2020 pentru a favoriza utilizarea rezilientă a patrimoniului cultural și a resurselor din regiunile periferice și de frontieră ale Dunării. Pe parcursul a 30 de luni acest proiect va identifica noi oportunități de atractivitate în localitățile aflate în contracție și va activa patrimoniul cultural subutilizat pentru a consolida identitatea culturală a Dunării. Activitățile proiectului urmăresc crearea unui „brand Dunărea” pentru orașe, oferind oportunitatea unei mai bune dezvoltări a turismului și va susține rutele culturale existente. DANUrB+ va adăuga valoare identității culturale a Dunării prin evenimente planificate, precum Zilele Dunării, diverse publicații, inclusiv un Atlas al orașelor DANUrB+ și un film documentar. Pentru a crește valoarea patrimoniului cultural de-a lungul Dunării, proiectul va crește capacitatea părților interesate în cooperare la nivel local și interregional. Rezultatul scontat este o creștere a dezvoltării locale și a atractivității turistice internaționale. Proiectul DANUrB+ are 4 piloni: Cercetare, Instrumente de Planificare, Educație și Acțiune. Cinci universități din diferite țări vor participa la planificarea spațială și cercetarea turismului. Organizațiile profesionale de turism vor colabora cu instituțiile de învățământ în furnizarea de cunoștințe despre grupurile de turism și economie, în timp ce alte ONG-uri vor gestiona activități care implică părți interesate locale, menite să inițieze proiecte de revitalizare a patrimoniului. Parteneri din șase țări vor colabora pentru a promova utilizarea durabilă a patrimoniului cultural și a resurselor în comunitățile Dunării. Programul educațional al proiectului va învăța tinerii cu privire la valorile interculturale, încurajându-i să descopere și să aprecieze moștenirea legată de Dunăre.

Titlul Proiectului

DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage

Total valoare contract

2 707 750 euro

În plus

Inițiativa se bazează pe activitatea proiectului DANUrB implementat în 2017-2019 și care a cuprins 7 țări, 20 de parteneri și 22 de orașe. A colectat date despre resursele de patrimoniu și părțile interesate, a dezvoltat tururi tematice și a organizat mai multe programe locale. DANUrB+ continuă această abordare interregională în rețea, adăugându-se așezărilor și părților interesate deja incluse în Platforma și Rețeaua culturală „în scădere” a orașelor și regiunilor. Astfel, mai multe orașe și regiuni noi sunt implicate: Svishtov (BG), Corabia, Dobreta-Turnu Severin, Călărași, Giurgiu (RO), Sombor (RS), Baja, Szob (HU) și Gabčíkovo (SK), în care moștenirea culturală va fi obișnuită contracararea proceselor socio-economice negative. Parteneriatul DANUrB+ este format dintr-un consorțiu de 17 parteneri FEDR, între care și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării din Tulcea, 2 parteneri IPA și 23 parteneri strategici asociați din 6 țări. 10 parteneri ai consorțiului au făcut deja parte din proiectul anterior DANUrB. Implicarea noilor parteneri va contribui în continuare la conturarea noii identități culturale a Dunării, care este obiectivul principal al proiectului DANUrB+.

Mai Multe Detalii

Lider de Proiect

Bálint Kádár, PhD,  Budapest University of Technology and Economics

Lider partener DDNI

Arh. Mădalina Sbarcea

Caracteristici

 

Axa Prioritară

O regiune a Dunării responsabilă din punct de vedere ecologic şi cultural

Obiectiv Specific

Prezervarea utilizării sustenabile a patrimoniului natural şi cultural

Contribuția ERDF

2 047 735 €

Contribuția IPA

253 852.5 €

Durata Contractului

 01.07.2020 – 31.12.2022

Parteneri

42