BLACK SEA BASIN 2007-2013” Research networking for the environmental monitoring and mitigation of adverse ecological effects in the Black Sea Basin (BSB Net-Eco) MIS – ETC 1443/2013, 2013-2014, 695.250 lei, Coordonator Dr. Liliana Paraschiva Török

Dezvoltarea infrastructurii de evaluare şi certificare a conformităţii pentru substanţele periculoase din R.B.D.D., în conformitate cu legislaţia europeană (contract nr. 27/ 07.09.2005; finanţator Autoritatea Naţională pentru Cerectare Ştiinţifică, Programul Cercetare de Excelenţă, modulul IV, şi beneficiar: A.N.C.S., Ministerul Educaţiei şi Cercetării), 2007-2008, 800.000 lei, coordonator Dr. Liliana Teodorof

Descrierea proiectului: Elaborarea unui plan de management viabil pentru conservarea mediului şi a resurselor naturale din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării nu se poate face fără cunoaşterea existenţei și a cuantificării substanţelor periculoase în ecosistemele deltaice prin completarea infrastructurii existente a laboratorului de chimie acreditat coform SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Realizările departamentului: În conformitate cu legislația în vigoare, s-au achiziționat un sistem automat pentru analiza mercurului FIMS 400 PerkinElmer, un sistem de extracție rapidă cu solvent ASE Dionex la temperatură și presiune înaltă, care permite extracția automată a substanțelor periculoase din probele solide (sol/sedimente, vegetație acvatică, pește și produse din pește, etc), folosind până la 4 solvenți, precum și un sistem de mineralizare cu microunde Anton Paar pentru extracția metalelor din probele prelevate din ecosistemele deltaice.

Dezvoltarea infrastructurii de evaluare şi certificarea a conformităţii pentru monitorizarea situaţiei ecologice şi chimice din Delta Dunării, în conformitate cu Directiva Cadru a Apei  (contract nr. 1169 / 04.12.2006; finanţator Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Programul Cercetare de Excelenţă, modulul IV, şi beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării), 2005-2007, 800.000 lei, coordonator Dr. Liliana Teodorof

Descrierea proiectului: Situatia ecologica este definita ca fiind expresia calitatii si structurii ecosistemelor acvatice asociate cu apele de suprafata. Din punct de vedere chimic, situația ecologică bună reprezintă situația chimică a unei ape de suprafață în cazul în care valorile concentrațiilor agenților poluanți nu depăsesc standardele de calitate.

Realizările departamentului: Pentru monitorizarea situatiei ecologice si chimice pentru apele de suprafata, elemetele calitative si cantitative care trebuie urmarite, contin elementele chimice si fizico-chimice respectiv generale precum si agentii poluanti specifici, au fost achiziționate un spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv ICPMS Elan DRC-e PerkinElmer, ce permite determinare simultană a 62 de elemente, în special metale, din probele mineralizate și gaz cromatograful cuplat cu detector cu captură de electroni, Clarus 600 PerinElmer, care permite determinare micropoluanților organici (pesticide organoclorurate și compuși bifenilici policlorurați).

Echipamentele achiziționate au permis creşterea calităţii analizelor chimice, extinderea domeniului de acreditate la indicatori analizaţi în proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi posibilitatea implicării laboratorului în proiecte naţionale şi internaţionale.