Laboratorul de Chimie
Anton Paar, Multiwave 3000
În etapa de pregătire a probelor pentru determinarea concentrațiilor de metale grele, se realizează mineralizarea acidă cu ajutorul cuptorului cu microunde Anton Paar, Multiwave 3000. Concentrațiile de metale grele din probele analizate , sunt determinate cu ajutorul ICP-MS Elan DRC-e, cu aplicabilitate la determinarea concentraţiilor mici a unui număr mare de elemente. Elementele chimice care provin dintr-un lichid sunt nebulizate şi aerosolii rezultaţi sunt transportaţi de argon în torţa cu plasmă. Ionii produşi sunt antrenaţi în plasmă şi introduşi, printr-o interfaţă, într-un spectrometru de masă, conform standardului SR EN ISO 17294-2, 2005
ICP-MS Elan DRC-e

Pentru extracția micropoluanților organici din probele de apă de suprafață/subterană și uzată se folosește sistemul automat de Extracţia în Fază Solidă (Solid Phase Extractor), care asigură un consum minim de solvenți, timp de extracție redus și de asemenea posibilitatea prelucrării a 12 probe.

Pentru probele solide floră, faună sol/sedimente se folosește sistemul automat Accelerated Solvent Extractor, ASE 300 DIONEX, care la presiune și temperatură înaltă, efectuează extracții cu 4 solvenți pentru 24 de probe simultan, reducându-se timpul necesar extracțiilor.

Analiza micropoluaţilor organici se realizează cu Gaz Cromatograful cu Detector cu Captură de Electroni Clarus 600 Perkin Elmer, a cărei configurație este pentru determinarea pesticidelor organoclorurate și compușilor bifenilici policlorurați.

Sistem de Extracție Rapidă cu Solvent
Sistemul de Extracţia în Fază Solidă
Rotoevaporator
Gaz Cromatograf cu Detector cu Captură de Electroni Clarus 600 Perkin Elmer
Laborator de Hidrobiologie

Fluoroprobe

Spectrofotometru submersibil pentru măsurători ”in situ” a concentrațiilor de clorifilă ”a”, utilizat la determinări cantitative a diferitelor clase de alge.

2 microscoape și un steromicroscop, pentru evaluari cantitative și calitative ale speciilor. Sunt utilizate la examinarea structurilor cu importanță taxonomică. Unul dintre microscoape este echipat cu un aparat foto digital și aplicație de procesare a imaginilor folositor la măsurători morfometrice și la realizarea arhivei digitale a probelor analizate.

LABORATOR DE GENETICĂ ȘI ECOLOGIE MOLECULARĂ

În concordanță cu abordările diferitelor teme de cercetare și a protocoalelor utilizate, Laboratorul de Genetică și Ecologie Moleculară dispune de o infrastructură adecvată, la standarde europene. Echipamentele moderne din cadrul laboratorului permit: stocarea pe termen lung a probelor de ADN, izolarea și purificarea acizilor nucleici, amplificarea genică a diferiților markeri moleculari și analize bioinformatice utilizând softuri de actualitate.
Ultra Congelator – 80°CConservarea materialului genetic în condiții optime (între -60°C și-80 °C) pe termen lung oferă un suportul științific și material pentru abordarea unor probleme științifice actuale și de asemenea permite ridicarea nivelului cercetării din domeniul biologiei, ecologiei, biologiei moleculare, bioinformaticii și conservarea biodiversității.
Hotă biologică cu flux laminar Hota biologică cu flux de aer laminar permite desfășurarea etapelor de izolare ADN, eluțiea primerilor liofilizați și realizarea mix-ului de reacție PCR în condiții optime, evitându-se riscul de contaminare al probelor și reactivilor stoc cu ADN exogen. Utilizarea unei hote biologice cu flux laminar elimină suspiciunea unui rezultat fals pozitiv determinat de o potențială contaminare a probelor și oferă un grad de acuratețe al analizelor efectuate (la nivelul standardelor internaționale). De asemenea, echiparea hotei cu lampă UV permite sterilizarea incintei de lucru după fiecare utilizare.

Izolarea și purificarea acizilor nucleici presupune o suită de echipamente variate plecând de la centrifugă cu răcire, termoblock și spectrofotometru de tip nanodrop. Toate aceste aparate asigură extracția acizilor nucleici în cantități optime, cu un grad înalt de puritate.

PCR thermalcycler Aceste echipamente permit amplificarea genică a markerilor moleculari de interes cu grad ridicat de repetabilitate. Thermocycler PCR cu gradient permite alegerea condițiilor optime de reacție PCR (polymerase chain reaction) pentru un număr de până la 96 probe in simultan, variind temperatura de hibridare între 30 – 99°C. Astfel, se scurtează foarte mult timpul alocat procesului de optimizare a reacţiilor PCR prin faptul că o singură utilizare a acestui aparat, la o pereche de primeri, poate echivala cu minimum 8 runde diferite de amplificare în aparatul PCR clasic.
Echipamente auxiliare: Acestea asigură buna funcționare a laboratorului și oferă suport pentru etapele premergătoare analizelor genetice. Echipamentele auxiliare din dotarea laboratorului sunt: Sistem de bidistilare a apei (apă distilată necesară la prepararea diferitelor soluții), Autoclav orizontal (sterilizarea consumabilelor utilizate in etapele de analiză) și Cuptor cu microunde (prepararea gelurilor de agaroză).
Sisteme de electroforeză orizontală Sistemele de electroforeză orizontală permit migrarea produșilor PCR în gel de agaroză, etapă necesară pentru estimarea lungimii fragmentelor amplificate și pentru verificarea calitativă (prezența sau absența amplificărilor nespecifice și gradul de integritatea) a ampliconilor obținuți. Laboratorul de Genetică și Ecologie Moleculară este echipat cu 3 sisteme de electroforeză orizontală ce permite migrarea simultană a unui număr mare de probe (~50).