1. Înfiinţarea şi dezvoltarea CITDD prin programul INFRATECH (2005-2007)- 1.000.000 lei

2.Model şi program informatic de analiză şi evaluare a competitivităţii regiunilor de dezvoltare /ANEVCOREDPN II (2009-2011): Expertiză de specialitate; Participare la elaborarea conceptuală a modelelor- 200.000 lei

3.Analiza situaţiei actuale a modului de raportare a performanţelor în domeniul inovării şi transferului tehnologic şi elaborarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de raportare/SMIS 24120 – PODCA (2011-2013): Expertiză de specialitate; Participare la sesiunile de informare- 82.520 lei