CITDD încheie la nivel de INCDDD protocoale de colaborare cu instituţii din ţară şi străinătate, în vederea realizării şi dezvoltării de programe comune pe diferite tematici care sunt compatibile cu activităţile desfăşurate de către părţile semnatare. Implementare acestora se realizează prin:

 • transfer de cunoştinţe între personalul părţilor partenere în domeniile specifice de activitate;
 • dezvoltarea cadrului pentru implementarea de proiecte de cercetare în parteneriat;
 • organizarea de evenimente şi manifestări ştiinţifice;
 • organizarea de cursuri de instruire/formare;
 • evenimente de diseminare/conştientizare pe diferite tematici;
 • realizarea în comun a unor materiale cu scop informativ şi educativ;
 • practică/şcoli de vară/sesiuni de informare specifice;
 • schimb de literatură didactico-metodică şi tehnico-ştiinţifică;
 • elaborarea şi publicarea de articole comune, etc.
 • Scientific Annals of the Danube Delta Institute
 • „Deltas and Wetlands” (Book of Abstracts)
 • Deltaica
 • Manual de management al nurcii europene (Mustela lutreola) în Rezervația Biosferei Delta Dunării – România Autor: MARINOV Mihai
 • Pădurile din Rezervația Biosferei Delta Dunării – cele mai întâlnite specii de floră lemnoasă. Autori: COVALIOV Silviu , DOROFTEI Mihai
 • Manual de…Delta Dunării. Editori DOROFTEI Mihai, COVALIOV Silviu
 • Ghid metodologic de monitorizare a factorilor hidromorfologici, chimici si biologici pentru apele de suprafaţă din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Editor TUDOR Iuliana-Mihaela
 • Atlasul peştilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Autor OŢEL Vasile
 • „Conservarea viperei de stepă (Vipera ursinii Moldavica), în Rezervatia Biosferei Delta Dunării“. Autor Zsolt TÖRÖK
 • “Ghidul sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile si amfibieni din România”. Autor Zsolt TÖRÖK
 • Rapoarte tehnice în cadrul proiectului BSB-NET-ECO
 • Simpozionul Internaţional Delte şi Zone Umede
 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice interne a INCDDD
 • Şcoala de primăvară prin Programul INFRATECH – „Proprietate industriala – Brevete de Invenţie”
 • Activităţi de informare, cursuri de instruire a agenţilor ecologi din RBDD in cadrul proiectului Adaptive management of climate-induced changes of habitat diversity in protected areas /HABIT-CHANGE – INTERREG IV B – Central Europe Programme
 • Sesiune de formare a experţilor locali în cadrul proiectului BeNatur
 • Vizite de informare/educaţie ecologică a elevilor în cadrul „Săptămânii Altfel”
 • Cea de a V-a conferinţă internaţională Barza Neagra (Ciconia nigra)
 • Reuniunea Generală a Societăţii Mondiale de Conservare a Sturionilor (WSCS)
 • Workshop in cadrul proiectului EcoSatellite
 • Seminar desfăşurat sub egida iniţiativei „Delta Dunării – Peisajul anului 2007-2009 /Expoziţie cu tema:
 • „Promovarea economiei durabile – cheia conservării naturii & biodiversităţii în Delta Dunării”

 

 • materiale ştiinţifice multimedia online
 • publicaţii de specialitate
 • cd-uri cu prezentări, afişe, mape, ecusoane, diplome personalizate pentru evenimentele ştiinţifice organizate de către INCDDD
 • broşuri, pliante şi alte materiale de informare ştiinţifică şi tehnică

Obiective pe termen mediu

 1. Crearea unui pol de competitivitate şi inovare în regiunea Dobrogei şi asigurarea transferului de tehnologie între Europa de Vest şi Europa de Est
 2. Dezvoltarea de parteneriate şi reţele de informare inovative
 3. Autofinanţarea si echiparea logistică a centrului
 4. Creşterea gradului de informare a IMM-urilor şi publicului în domeniile ştiinţei şi tehnologiei

Obiective pe termen scurt

1.Orientarea activităţii către serviciile de informare tehnologică care au cerere pe piaţă

 1. Formarea/perfecţionarea resursei umane inovative, precum şi valorificarea eficientă a acesteia
 2. Dezvoltarea şi modernizarea patrimoniului centrului
 3. Identificarea şi atragerea de surse financiare în vederea susţinerii centrului
 4. Perfecţionarea marketingului centrului