Dr. Ing. Jenică HANGANU

Lider Departament / Cercetator Stiintific I

Expertize Principale

Teledetecție

Fotointerpretare

Reconstrucție ecologică

Dr. Ing. Radu SUCIU

Cercetator Stiintific I

Expertize Principale

Genetică

Ihtiologie Aplicată

Ecologia Sturionilor

Dr. Ing. Eugenia CIOACĂ

Cercetator Stiintific II

Expertize Principale

Dinamica hidrologică şi morfo-hidrografică

Silviu COVALIOV

Cercetator Stiintific III

Expertize Principale

Evaluare Flora şi Vegetaţie

Evaluarea Resurselor Naturale

Fitocenologie

Marian IANI

Asistent Cercetator Stiintific

Expertize Principale

Stiinta mediului

Ihtiologie aplicata

Ecologia sturionilor

Tehnici de marcare si telemetrie ultrasonica a sturionilor

Dr. Ing. Marian Paraschiv

Cercetator Stiintific III

Expertize Principale

Stiinta mediului

Ihtiologie aplicata

Ecologia sturionilor

Tehnici de marcare si telemetrie ultrasonica a sturionilor

Ștefan HONȚ

Cercetator Stiintific III

Expertize Principale

Stiinta mediului

Ihtiologie aplicata

Ecologia sturionilor

Tehnici de marcare si telemetrie ultrasonica a sturionilor

Anca CRĂCIUN

Cercetator Stiintific

Expertize Principale

Economie ecologică

Evaluarea serviciilor ecosistemice

Evaluarea impactului asupra mediului

Liliana ENE

Asistent Cercetator Stiintific

Expertize Principale

Ecologie

Resurse Naturale

Arii protejate și Planuri de Management

Dr. Ing. Jenică HANGANU

Lider Departament

Expertize Principale

Teledetecție

Fotointerpretare

Reconstrucție ecologică

Dr. Ing. Radu SUCIU

Expertize Principale

Genetică

Ihtiologie Aplicată

Ecologia Sturionilor

Dr. Ing. Eugenia CIOACĂ

Expertize Principale

Dinamica hidrologică şi morfo-hidrografică

Silviu COVALIOV

Expertize Principale

Evaluare Flora şi Vegetaţie

Evaluarea Resurselor Naturale

Fitocenologie

Marian IANI

Expertize Principale

UNDER CONSTRUCTION

Dr. Ing. Marian Paraschiv

Expertize Principale

Sturioni

Ștefan HONȚ

Expertize Principale

Telemetrie

Habitate

Monitorizare

Evaluare

Anca CRĂCIUN

Expertize Principale

Economie ecologică

Evaluarea serviciilor ecosistemice

Evaluarea impactului asupra mediului

Liliana ENE

Expertize Principale

Ecologie

Resurse Naturale

Arii protejate și Planuri de Management