Dr. Ion Navodaru

Lider Departament / Cercetator Stiintific I

Principalele Expertize

Pescării Ape Interioare

Evaluarea Stocurilor Peștilor de Apă Dulce

Ihtiologie

Pești Migratori

Resurse Naturale Acvatice

Ecologie Acvatică

Dr. Mihai Doroftei

Cercetator Stiintific II

Principalele Expertize

Evaluare Flora şi Vegetaţie

Evaluarea Resurselor Naturale

Fitocenologie

Dr. ZSOLT CSABA TÖRÖK

Cercetator Stiintific III

Principalele Expertize

Evaluarea Speciilor Sălbatice și a Habitatelor Acestora

Evaluarea Resurselor Naturale

Dr. Gabriel N. Lupu

Cercetator Stiintific III

Principalele Expertize

Entomologie

Evaluarea speciilor de entomofaună și a habitatelor specifice acestora

Vasile Alexe

Cercetator Stiintific III

Principalele Expertize

Ornitologie

Evaluarea Speciilor Sălbatice de Păsări și Mamifere și a Habitatelor acestora

Evaluarea Resurselor Naturale

Dr. Alexandru Dorosencu

Cercetator Stiintific III

Principalele Expertize

Ornitologie

Evaluarea Speciilor Sălbatice de Păsări și Mamifere și a Habitatelor acestora

Evaluarea Resurselor Naturale

Marilena Condac

Asistent Cercetator Stiintific

Principalele Expertize

Bază de date în biologie (ornitologie)

Dr. Aurel Nastase

Cercetator Stiintific II

Principalele Expertize

Ihtiologie

Taxonomia, Biologia, Ecologia și Pescăria speciilor de pești

Evaluarea Resurselor Naturale Acvatice

Eugenia Marin

Cercetator Stiintific III

Principalele Expertize

Geografie Umana

Analize Socio-Economice

Perceptii si valori culturale

Guvernanta

Florentina Sela

Cercetator Stiintific III

Principalele Expertize

Geografie Umana

Analize Socio-Economice

Perceptii si valori culturale

Diana Bota

Cercetator Stiintific III

Principalele Expertize

Mediu

Dinamica Populatiei

Eco-Turism

Geografie Umana

Anuta Ince

Cercetator Stiintific III

Principalele Expertize

Agricultură

Impact Antropic

Evaluarea Resurselor Naturale

Dr. Ion Navodaru

Lider Departament

Principalele Expertize

Pescării Ape Interioare

Evaluarea Stocurilor Peștilor de Apă Dulce

Ihtiologie

Pești Migratori

Resurse Naturale Acvatice

Ecologie Acvatică

Dr. Mihai Doroftei

Principalele Expertize

Evaluare Flora şi Vegetaţie

Evaluarea Resurselor Naturale

Fitocenologie

Dr. ZSOLT CSABA TÖRÖK

Principalele Expertize

Evaluarea Speciilor Sălbatice și a Habitatelor Acestora

Evaluarea Resurselor Naturale

Dr. Gabriel N. Lupu

Principalele Expertize

Entomologie

Evaluarea speciilor de entomofaună și a habitatelor specifice acestora

Vasile Alexe

Principalele Expertize

Ornitologie

Evaluarea Speciilor Sălbatice de Păsări și Mamifere și a Habitatelor acestora

Evaluarea Resurselor Naturale

Dr. Alexandru Dorosencu

Principalele Expertize

Ornitologie

Evaluarea Speciilor Sălbatice de Păsări și Mamifere și a Habitatelor acestora

Evaluarea Resurselor Naturale

Marilena Condac

Principalele Expertize

Bază de date în biologie (ornitologie)

Dr. Aurel Nastase

Principalele Expertize

Ihtiologie – Taxonomia

Biologia, Ecologia și Pescăria speciilor de pești

Evaluarea Resurselor Naturale – Pești și Pescării

Dr. George Țiganov

Principalele Expertize

Ihtiologie

Ecologia și Pescăria speciilor de pești

Evaluarea Resurselor Naturale – Pești și Pescării

Pești Migratori

Anuta Ince

Principalele Expertize

Agricultură

Impact Antropic

Evaluarea Resurselor Naturale

Diana Bota

Principalele Expertize

Ornitologie

Evaluarea Speciilor Salbatice si a Habitatelor Naturale

Estimarea Resurselor Naturale

Eugenia Marin

Principalele Expertize

Geografie Umana

Analize Socio-Economice

Perceptii si valori culturale

Guvernanta

Florentina Sela

Principalele Expertize

Geografie Umana

Analize Socio-Economice

Perceptii si valori culturale