• Numele Proiectului: Schimbările climatice și resursele acvatice din Europa (CERES)
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2020
 • Bugetul Total: 120875 euro
 • Programul de Finantare: H2020
 • Partener/Coordonator: Dr. Navodaru Ion
 • Adresa Web: https://ceresproject.eu
CERES furnizeaza înțelegerea cauza-efect a modului în care schimbările climatice vor afecta cele mai multe resurse majore de pește și crustacee din Europa și activitățile economice dependente de ele. Proiectul va oferi instrumente și strategii de dezvolte adaptativă permițând sectoarelor de acvaculturii și de pescuit, precum și guvernanței acestora să se pregătească pentru schimbările nefavorabile sau viitoarelor beneficii ale schimbărilor climatice.

Dr. Ing. Ion NĂVODARU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Ing. Adrian CONSTANTINESCU

DEZVOLTARE TEHNOLOGICA, TRANSFER TEHNOLOGIC SI PLANIFICARE SPATIALA 

Dr. Ing. Irina CERNISENCU

RESURSE UMANE

Dr. Liliana TEODOROF

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE
 • Numele Proiectului: The current status of mammal species of Community interest R.B.D.D. SCI sites in NATURA 2000
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2017
 • Bugetul Total: 490373 lei
 • Programul de Finantare: NUCLEUS ”Delta Dunarii”C 47N/2016
 • Lider/Coordonator: Alexe Vasile
Evaluarea stării actuale de conservare a speciilor de mamifere de interes comunitar din perimetrul R.B.D.D. care se suprapune cu limitele SCI-rilor din rețeua Natura 2000 reprezintă o componentă importantă în realizarea  obiectivului proiectului NUCLEU ”Delta Dunarii” Conservarea biodiversitatii și a ecosistemelor din R.B.D.D. La nivelul R.B.D.D.se regăsesc  9 specii de mamifere  de interes comunitar. Existența populațiilor acestor specii în zonă au reprezentat un element cheie  în desemnarea acestui teritoriu ca Sit/-uri de Importanță Comunitară (SCI) și implicit includerea în Rețeua Europeană Natura 2000. Rezultatele acestei teme de cercetare contribuie la fundamentarea științifică a măsurilor de management a R.B.D.D. și a SCI-rilor care se suprapun și au scopul de a conserva pe termen lung populațiile acestor specii.

Dr. Aurel NĂSTASE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Orhan IBRAM

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Eugenia MARIN

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Florentina SELA

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Ec. Raluca BOZAGIEVICI

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA “DELTA DUNARII”
 • Numele Proiectului: Dezvoltarea de noi instrumente genetice pentru bioassessmentul ecosistemelor acvatice din Europa (DNAqua-Net)
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2020
 • Bugetul Total: Rambursarea cheltuielilor intrunirilor comitetului de management si schimburilor științifice
 • Programul de Finantare:  COST EU
 • Partener/Coordonator: Dr. Navodaru Ion
 • Adresa Web: http://dnaqua.net
Protecția, conservarea și restaurarea ecosistemelor acvatice și a funcțiilor lor este de o importanță globală. Pentru statele europene ea  a devenit obligatorie juridic  în principal prin Directiva Cadru Apă (DCA) a UE. Pentru evaluarea a stării ecologice a unui corp de apă, datele biodiversității acvatice sunt estimate și comparate cu un corp de apă de referință.  Abordarea actuală a evaluării biodiversității se bazează pe morfo-taxonomie. Această abordare are mai multe dezavantaj ca de exemplu sunt consumatoare de timp, limitatate în rezoluția temporală și spațială, și predispuse la erori din cauza variației expertizei taxonomice individuale ale analiștilor. Instrumente genomice noi pot depasi multe dintre probleme și ar putea completa sau înlocui metodele tradiționale de bioestimare. Cu toate acestea, o serie de abordări suntdezvoltate independent în diferite instituții, împiedicând astfel orice aplicație de rutină concertată. Scopul acestei acțiuni este de a aduna un grup de cercetători cdin mai multe discipline cu sarcina de a identifica instrumentele standard genomice si noi indicii eco genomici pentru punerea în aplicare de rutină pentru evaluările de biodiversitate alecorpurilor de apă europene. Mai mult decât atât, DNAqua-Net va oferi o platformă pentru formarea  generațiilor următoare de cercetatori europeni pregătindui pentru noile tehnologii. Impreuna cu managerii corpurilor de apă, politicieni și alte păriți interesate, grupul va elabora un cadru conceptual pentru aplicarea standard a sistemului de instrumente eco genomica ca parte a evaluărilor cu caracter obligatoriu pentru calitatea apelor.

Dr. Ing. Ion NĂVODARU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE
 • Numele Proiectului: Knowledge, Assessment and Management for AQUAtic Biodiversity and Ecosystem Services aCROSS EU policies” – AQUACROSS
 • Perioada de Implementare: 2015 – 2019
 • Bugetul Total:
 • Programul de Finantare:  H2020
 • Partener/Coordonator:
 • Adresa Web: http://aquacross.eu
AQUACROSS este un proiect al programului H2020 care are ca scop sprijinirea eforturilor UE de protejare a biodiversității acvatice și asigurarea furnizării serviciilor ecosistemice. Ca atare, AQUACROSS urmărește să promoveze cunoașterea și punerea în aplicare a gestionării bazate pe ecosisteme (EBM) pentru ecosistemele acvatice pentru realizarea în timp util a țintelor strategice de biodiversitate ale UE 2020.
 • Numele Proiectului: Cercetarea pescăriilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării în vederea promovării pescuitului durabil
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2017
 • Bugetul Total: 501717 lei
 • Programul de Finantare: NUCLEU ”Delta Dunarii” C 47N/2016
 • Lider/Coordonator: Dr. Navodaru Ion
Exploatarea și valorificarea sustenabilă a serviciilor ecosistemelor și în special a celor de furnizare bazate pe resursele naturale regenerabile este un obiectiv major al omenirii, Uniunii Europene, României și inclusiv ale Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Conservarea resurselor biologice şi utilizarea durabilă a acestora constituie obiectiv al Convenţiei de la Rio de Janeiro, 1992, Convenție semnată şi ratificată şi de România. Astfel România a subscris la conceptul exploatării resurselor naturale regenerabile în limita capacităţii de suport a mediului prin legislaţia naţională de mediu şi din domeniul pescăriei. Proiectul va identifica și utiliza  metode, programe şi modele de investigaţie și simulare a diferitelor scenarii de exploatare, cu ajutorul unor programe de calculator care rulează modele matematice, acceptată de comunitatea ştiinţifică internaţională. Proiectul va colecta date din teren prin investigarea pescăriilor comerciale și pescuit de cercetare. Cu ajutorul programelor de calculator și datelor din teren se va estima starea de exploatare a stocurilor de pești din Delta Dunării și caracterului exploatării (echilibru, sub sau supraexploatare), randamentului pe recrut (Y/R) şi se va rula programe de simulare de optimizare a exploatării pentru estimarea captura maximă durabilă (MSY). Proiectul își propune să promoveze pescuitul durabil a stocurilor de pești prin stabilirea şi implementarea unui management adecvat prin reglementări biologice asupra pescuitului, dintre care controlul intrărilor (număr de utilizatori şi efort de pescuit – FMSY) şi controlul ieşirilor (cote admisibile de captură – TAC).

Dr. Ing. Ion NĂVODARU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Ing. Irina CERNISENCU

RESURSE UMANE

Dr. Aurel NĂSTASE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Stefan COCIAS

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Dr. Ing. Ion GRIGORAS

SISTEM INFORMATIC SI GEOMATICA

Anuta INCE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Lionte POPA

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Andrei CIOTIC

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

A. ISACOV

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Iosif N.

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE
 • Numele Proiectului: Studiul modificarilor induse de speciile invazive in comportamentul si dinamica populationala a vertebratelor native de interes conservativ din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2017
 • Bugetul Total: 248846 lei
 • Programul de Finantare: NUCLEU ”Delta Dunarii” C 47N/2016
 • Lider/Coordonator: Dr. Török Zsolt
Scopurile proiectului sunt de a obtine date privind impactul unor specii invazive asupra comportamentului (pe baza rezultatelor testelor ”ex situ”) și dinamicii populaționale (pe baza rezultatelor evaluărilor”in situ”) a diferitelor specii de vertebrate native de interes conservativ din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (R.B.D.D.), întocmirea documentaţiei ştiinţifice referitoare la mecanismele de răspândire a speciilor invazive acvatice și modificărilor induse de speciile invazive în comportamentul şi în dinamica populaţională a vertebratelor native de interes conservativ din R.B.D.D.

Dr. Zsolt Csaba TÖRÖK

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Mihai DOROFTEI

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Orhan IBRAM

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Dr. Gabriel LUPU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Mihai MARINOV

CENTRUL PENTRU STUDIUL BOLILOR TRANSFRONTALIERE, EMERGENTE SI ZOONOZELOR

Dr. Aurel NĂSTASE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Liliana Paraschiva TÖRÖK

DIRECTOR STIINTIFIC

Cosmin SPIRIDON

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Lionte POPA

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Sorin IVANOV

RESTAURARE ECOLOGICA SI REDRESARE SPECII

Iosif N.

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE
 • Numele Proiectului: Starea actuala a speciilor de entomofaună de interes comunitar din Rezervația Biosferei Delta Dunării (ROSCI0065 Delta Dunării)
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2017
 • Bugetul Total: 278927 lei
 • Programul de Finantare: NUCLEU ”Delta Dunarii” C 47N/2016
 • Lider/Coordonator: Dr. Lupu Gabriel

În Rezervația Biosferei Delta Dunării, conform Formularului Standard NATURA 2000 (ROSCI0065 Delta Dunării), au fost semnalate ca prezente un număr de 11 specii de entomofaună de importanță comunitară a căror conservare necesită desemnarea unor arii speciale de conservare (Directiva 92/43/CEE – Anexa II) sau care necesită protecție strictă (Directiva 92/43/CEE – Anexa IV). Acestea, ca subiect al studiului de față, au fost vizate de o serie de investigații care să aducă informații actualizate legate de prezența în teren, distribuție, abundență, reconfirmări ale semnalărilor anterioare, fiind luată în calcul inclusiv lămurirea, pe cât este posibil, a semnalărilor eronate.
Plecând de la definirea ecologiei ca știință care se ocupă cu studiul relațiilor dintre organisme și mediul lor de viață, la nivel de individ, populație sau comunitate, a fost realizată o sinteză în ce privește preferințele ecologice ale speciilor de entomofaună de interes comunitar din ROSCI0065 Delta Dunării, nu înainte de a face o trecere în revistă a caracteristicilor din punct de vedere biologic și ecologic ale acestor specii.
De asemenea a fost realizată o trecere în revistă a apartenenței fiecăreia dintre specii la legislația privind protecția patrimoniului genetic spontan la nivel european sau național, pentru a putea fi evaluate o serie de categorii de periclitare la nivel local ale speciilor de entomofaună de interes comunitar din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Dr. Gabriel LUPU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Liliana ENE

RESTAURARE ECOLOGICA SI REDRESARE SPECII

Dr. Orhan IBRAM

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Anuta INCE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Aurel NĂSTASE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Zsolt Csaba TÖRÖK

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Mihaela TUDOR

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Lionte POPA

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Cosmin SPIRIDON

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Sorin IVANOV

RESTAURARE ECOLOGICA SI REDRESARE SPECII
 • Numele Proiectului: Studierea sistemelor socio-ecologice din R.B.D.D.
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2017
 • Bugetul Total: 346643 lei
 • Programul de Finantare: NUCLEU ”Delta Dunarii” C 47N/2016
 • Lider/Coordonator: Marin Eugenia

Perspectiva sistemică de analiză şi complexitatea obiectului de studiu – percepţia populaţiei locale și a factorilor de decizie pe diferite categorii – impun o viziune interdisciplinară în organizarea şi realizarea investigaţiei din R.B.D.D. Utilizarea unor procedee de investigaţie variate în anchetă, bazându-se pe abordări participative, au drept scop de a îndepărta tendinţele speculative şi de a permite culegerea datelor privind o problematică vastă, despre calitatea şi specificul vieţii, valoarea ecosistemelor şi asupra necesităţii prezervării lor, aspecte ale convieţuirii interetnice, aspecte ale riscului la inundații ca şi posibilităţile şi dorinţele subiecţilor investigaţi de dezvoltare socio-economică a localităţilor, în contextul conceptului de dezvoltare durabilă.
Proiectul propune, de asemenea, dezvoltarea unui sistem de evaluare a modificărilor percepţiei populaţiei locale în condiţiile tranziţiei de la conceptul de valorificare economică la dezvoltare durabilă, la 23 de ani de la înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, precum şi condiţiile de adaptare si folosirea acestuia pentru stabilirea de soluții alternative.
Documentarea, culegerea datelor, interpretarea şi explicarea lor se va realiza prin tehnici participative specifice și abordări specifice studiilor de antropologie socială/culturală:
• folosirea tehnicilor flexibile de colectare a datelor, tehnici care vor ţine cont de realităţile şi specificul culturii locale în RBDD cât şi de scopul şi obiectivele propuse;
• folosirea tehnicii participative pe teren, care prezintă anumite avantaje metodologice de sporire a calităţii datelor colectate;
• metoda intervievării prin interviuri structurate şi nestructurate; în primul caz se poate acumula o cantitate mare de date şi se evită ambiguităţile, iar în al doilea caz primează calitatea datelor;
• tehnica aplicării chestionarelor întocmite în scopul obţinerii datelor cu relevanţă în identificarea percepţiei localnicilor;
• aplicarea tehnicilor adiţionale de colectare a datelor: consultarea recensămintelor, analiza documentelor, cartografierea şi aerofotogrammetria sunt tehnici folosite îndeosebi la cartarea ecologiei comunităţilor umane;

Eugenia MARIN

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Ing. Iulian NICHERSU

DIRECTOR TEHNIC

Dr. Ing. Iuliana NICHERSU

DEZVOLTARE TEHNOLOGICA, TRANSFER TEHNOLOGIC SI PLANIFICARE SPATIALA

Florentina SELA

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Cristian TRIFANOV

SISTEM INFORMATIC SI GEOMATICA
 • Numele Proiectului: Creșterea capacității de evaluare a toxicității determinate de cianobacterii în vederea îmbunătățirii gestionarii și exploatarii apei în Rezervația Biosferei Delta Dunării
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2017
 • Bugetul Total: 547171 lei
 • Programul de Finantare: NUCLEU ”Delta Dunarii” C 47N/2016
 • Lider/Coordonator: Dr. Török Liliana

Dr. Liliana Paraschiva TÖRÖK

DIRECTOR STIINTIFIC

Dr. Zsolt Csaba TÖRÖK

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Irina ANUTI

Arh. Madalina SBARCEA

DEZVOLTARE TEHNOLOGICA, TRANSFER TEHNOLOGIC SI PLANIFICARE SPATIALA

Stefan COCIAS

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Elena TAFLAN

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Ec. Raluca BOZAGIEVICI

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA “DELTA DUNARII”

Cristina NANU

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA “DELTA DUNARII”

Diana BOTA

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Sorin IVANOV

RESTAURARE ECOLOGICA SI REDRESARE SPECII
 • Numele Proiectului: Evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti din lacurile RBDD
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2017
 • Bugetul Total: 612042 lei
 • Programul de Finantare: NUCLEU ”Delta Dunarii” C 47N/2016
 • Lider/Coordonator: Dr. Nastase Aurel
Tema presupune studiul ihtiofaunei în lacurile de diferite mărimi şi adâncimi din lacurile RDDD, prin folosirea a două metode complementare de pescuit (setci şi electric) pentru a avea o imagine de ansamblu asupra situaţiei ihtiofaunei din RBDD, dar mai cu seamă asupra interrelaţiilor dintre specii, ecologiei speciilor şi pescăriei în vederea unei exploatări durabile, mai ales pentru toate speciile de peşti pentru a observa modificările intervenite în cadrul ihtiofaunei de-a lungul timpului. Studiul populaţiilor de peşti presupune folosirea mai multor indicatori: abundenţa, dominanţa, constanţa, semnificaţia ecologică, indici sintetici şi indici de biodiversitate, ca parametrii pentru clasificarea corpurilor de apă d.p.d.v. al ihtiofaunei pentru îmbunătăţirea implementării DCA în România.

Dr. Aurel NĂSTASE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Ing. Ion NĂVODARU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Stefan COCIAS

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Lionte POPA

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Andrei CIOTIC

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

A. ISACOV

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Iosif N.

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE
 • Numele Proiectului: Studiul ihtiofaunei și evaluarea productivității piscicole pentru elaborarea unor recomandări privind modul de gestionare pescărească în AP Holbina 1
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2017
 • Bugetul Total: 94610 lei
 • Programul de Finantare: Contract de Prestare Servicii Nr. 559/2016
 • Lider/Coordonator: Dr. Nastase Aurel
Obiectivele proiectului vor răspunde la următoarele întrebări: care e modul de gestionare a populării cu puiet (ce specii, ce cantitate, periodicitatea populării) și de gestionare a recoltării de pește; ce se întâmplă în caz de nepopulare sau populare defectuasă; recomandări privind populararea cu specii exotice cu potențial invaziv. De asemeni va fi raportată starea ihtiofaunei și structura biodiversității din mediul natural Holbina 1.

Dr. Aurel NĂSTASE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. George TIGANOV

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Lionte POPA

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Iosif N.

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE
 • Numele Proiectului: Managementul turistic al ariilor naturale protejate din Regiunea de Sud-Est a României: Studiu de caz – Rezervația Biosferei Delta Dunării
 • Perioada de Implementare: 2015
 • Bugetul Total: 319152 lei
 • Programul de Finantare: NUCLEU ”Delta Dunarii” C 26N/2009
 • Lider/Coordonator: Bota Diana
Dezvoltarea reţelei de arii protejate la nivel naţional şi tendinţa globală de dezvoltare a turismului bazat pe elemente naturale precum viaţa sălbatică, diversitatea habitatelor sau peisajul natural au determinat luarea în considerare, în special în cazul parcurilor naturale din România, implementarea  unui sistem de management al vizitatorilor care să reducă impactul negativ asupra mediului şi să maximizeze beneficiile.  In multe parcuri naţionale şi naturale din ţară se derulează la ora actuală proiecte menite să asigure managementul vizitatorilor prin zonarea parcurilor, crearea de Centre de Vizitare şi Interpretare sau organizarea de cursuri pentru ghizi interpreți. Importanţa aplicării sistemelor de management al vizitatorilor este demonstrată şi de includerea acestei componente, care se adresează atât domeniului turistic cât şi al celui de mediu, în sistemul de învățământ de specialitate.  Cercetările au vizat două aspecte principale: (i) identificarea ariilor naturale protejate din regiunea de Sud-Est a României și (ii) identificarea tipurilor de management turistic din ariile protejate din regiunea de Sud-Est a României. Proiectul a avut ca fază finală elaborarea unui Ghid de Bune Practici privind managementul turistic din zona vizată de proiect, cuprinzând și recomandări legate de managementul vizitatorilor.

Diana BOTA

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Ec. Raluca BOZAGIEVICI

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA “DELTA DUNARII”

Cristina NANU

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA “DELTA DUNARII”