PROJECTS

Some of the most representative for this department

Services for monitoring of the conservation status of the species of amphibians and reptiles of Community Interest from Romania
Estimation of the wintering and breeding population of Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) in Romania
HABIT-CHANGE

Adaptive Management of Climate-induced Changes of Habitat Diversity in Protected Areas

Adequate-evaluation study for the the project Elaboration of works for enclosing „Sulina beach arrangement”
Evaluation study for Corbu, Vadu, Portița, Sf. Gheorghe and Sulina coastal areas to regulate toristic activities in relation with conservation of species and habitats
Black sea e-eye

Innovative Instruments for Environmental Analysis in Northwestern Black Sea Basin 

POIM-PM

Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD

PN

Cercetări privind starea și conservarea biodiversității, habitatelor, exploatarea sustenabilă a resurselor naturale, impactul speciilor non-native și implicațiile socio-economice din Rezervația Biosferei Delta Dunării

IASON

Invasive Alien Species Observatory and Network Development for the Assessment of Climate Change Impacts in Black Sea Deltaic Protected Areas

SAVE E-MINK-RO

Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeana – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România

DNAqua-Net

Dezvoltarea de noi instrumente genetice pentru bioassessmentul ecosistemelor acvatice din Europa

CERES

Schimbările climatice și resursele acvatice din Europa