Redimensionarea ecologică prin acțiuni & dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea GES în lunca inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM DANUBE)

Lider de proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”

Țara de implementare: ROMÂNIA

Finantat de BMU-EUKI

Total Valoare Contract

916,135 EUR

Durata Proiectului

11/2020-01/2023 (27 luni)

Grupul Țintă

Orașe, sate și municipalități

Societatea civilă

Sectorul privat

Adresă de Contact

Strada Babadag, 165 Tulcea, România

PROIECT

Descriere

Acest proiect face parte din Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) a Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică (BMWK). Obiectivul general al EUKI este de a încuraja cooperarea în domeniul climei în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Obiectivul Proiectului

EDAPHIC-BLOOM DANUBE își propune să consolideze capacitățile de atenuare a gazelor cu efect de seră (GES) în regiunea țintă, prin conservarea / restaurarea solurilor organice și creșterea eficienței energetice în sectorul mediului construit.

Circumstanțe

Atât în Uniunea Europeană, cât și în întreaga lume, solurile organice drenate contribuie substanțial la emisiile antropogene de gaze cu efect de seră. Pe termen lung, este necesară o oprire completă a drenării turbăriilor pentru a atinge zero emisii până în anul 2050. Pe de altă parte, clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de CO2 din UE. Modernizarea clădirilor (anvelopare, sistem energetic, integrarea rețelei, surse regenerabile și monitorizare) poate economisi mai mult de 50% din consumul de energie.

Rezultate

Îmbunătățirea mentalităților, promovarea networking-ului, creșterea gradului de conștientizare, transferul de cunoștințe și experiență cu privire la cele mai bune practici și optimizarea dialogului dintre autorități, universități, institute de cercetare și sectorul privat (crearea unui cluster de dezvoltare durabilă) cu privire la reducerea GES pentru conservarea / restaurarea solurilor organice și îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul mediului construit în lunca inundabilă a Dunării și Delta Dunării.

OBIECTIVE

EDAPHIC-BLOOM Danube își propune:

Z

Consolidarea capacității pentru îmbunătățirea raportării la nivel național a GES privind solurile organice;

Z

Sprijinirea luării deciziilor prin dezvoltarea unui Master Plan (MP) și ghiduri de bune practici pentru reducerea emisiilor de GES din zonă;

Z

Înființarea unui cluster pentru dezvoltarea durabilă a Luncii inundabile a Dunării de Jos și Deltei Dunării;

Z

Implicarea părților interesate pentru un dialog eficient, schimb de bune practici, sensibilizare și transfer de cunoștințe;

Z

Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul mediului construit din regiunea Dobrogea, România, prin creşterea competenţei funcționarilor publici și a specialiștilor din construcţii;

Z

Crearea unei platforme online pentru a lărgi accesul la informații despre energie și pentru a sprijini dezvoltarea viitoarelor proiecte de modernizare;

Z

Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la practicile energetice și sensibilizarea societății civile pentru acțiuni și schimbări de comportament către economisirea energiei.

Până la sfârșitul proiectului, autoritățile din zona țintă primesc instrumente de sprijin pentru luarea deciziilor legate de planurile de utilizare a terenurilor și de eficiență energetică; profesioniștii relevanți își vor crește în mod semnificativ competența în modelarea mediului construit conform criteriilor de construcții cu energie aproape zero, iar societatea civilă și părțile interesate își vor crește rolul în procesul de dezvoltare durabilă.

PROIECT

Parteneri

Opiniile prezentate în această publicație sunt responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică (BMWK).

Simpozionul Internațional Online EDAPHIC-BLOOM Danube

Vă mulțumim pentru participarea alături de noi la simpozionul internațional al proiectului!

Rămâneți la curent pentru actualizări și pentru progresul proiectului, înregistrându-vă pe lista noastră de e-mail. Vom face tot posibilul pentru a ține pe toată lumea la curent cu cele mai recente evoluții din proiectul nostru și pentru a ne asigura că sunteți informați pentru participarea la întâlnirile noastre.

Puteti vizualiza in retrosepctiva acest eveniment accesand acest link. 

Întalnirea Părților Interesate 

Forum de Discuții 

În ziua de 27 octombrie 2021, ora 10.00 a avut loc Întâlnirea stakeholderilor – Forum de dezbateri (online), care a servit drept cadru de discuții între autorităţi, mediul academic şi mediul privat cu privire la obiectivele de mediu ale proiectului, promovarea activităţilor sustenabile din Lunca inundabilă a Dunării şi Delta Dunării, în special agricultura ecologică. În cadrul evenimentului, a fost prezentată o Convenţie a părților interesate pentru decarbonatare în regiunea țintă, iar ulterior va fi creat un Cluster de dezvoltare durabilă. Tematicile dezbătute în cadrul întâlnirii:

Planul Național de Acțiune pentru Agricultura ecologică

contextul obiectivelor europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (Pactul verde european)

Regenerating farming. Paludicultura & permacultura

Modele pentru valorificarea durabilă a capitalului natural

i

Smart agriculture & Agriculture Living Labs

REZULTAT

Convenţie a părților interesate

REZULTATELE SIMPOZIONULUI

Convenţie a părților interesate 

În cadrul Simpozionului internaţional din mai 2021 a fost inițiată o Convenţie a părților interesate pentru decarbonatare în regiunea țintă prin promovarea activităţilor sustenabile, în baza căreia va fi creat un Cluster de dezvoltare durabilă.

Beneficiarii rezultatelor Convenţiei vor fi autoritățile locale, mediul privat şi întreaga populație din Lunca Inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării, care vor dispune de cele mai potrivite practici pentru gestionarea solurilor organice, acestea devenind mai rezistente și prevenind apariția și extinderea evenimentelor extreme.

CONTACT

Contact

Dr. Ing. Iulian NICHERSU

Cercetător Științific I

Expertize Principale

Geodezie

Politici de Mediu

Dezvoltare Regională

Arh. Madalina Sbarcea

Cercetător Științific

Expertize Principale

Architectură

Planificare Urbană și Teritorială

Dezvoltare Regională

Edward Bratfanof

Cercetător Științific

Expertize Principale

Management si Monitorizarea Mediului

Informare si Transfer Tehnologic

Organizare Evenimente Stiintifice

CONTACT

Strada Babadag , nr. 165, CP. 820112, Tulcea ,Romania, Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00

Call Center: (+4) 0240 - 524 546 / (+4) 0240 - 524 548 / (+4) 0240 - 524 550,

Telefon (Secretariat): (+4) 0240 - 531 520

Fax: (+4) 0240 - 533 547

e-mail: office@ddni.ro

Zona membrilor

Accesați datele dumneavoastră din intranet

PROGRAM DE AUDIENȚE

Director General: Luni  09.00 - 11.00

Director Științific: Marti  09.00 - 11.00

Director Tehnic: Miercuri 09.00 - 11.00

Director Economic: Joi 09.00 - 11.00

Înscrierea în audiență se realizează cu programare prealabilă telefonic la numărul de telefon 0240/531520, int. 100 (secretariat) și prin e-mail la:  office@ddni.ro