INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII"

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII"

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, înfiinţat în anul 1970, are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltarea durabilă.

Ca rezultat al expertizei oferite şi a contribuţiei la programele de cercetare şi dezvoltare locale, regionale şi naţionale, INDD a fost nominalizat ca:

 • Centru de Excelenţă pentru Delte şi Zone Umede
 • Centru Naţional de Referinţă pentru Clasele de Utilizare a Terenurilor şi Pescării
 • Consilier ştiintific al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru implementarea reţelei Natura 2000 în România
 • Centru de Informare Tehnologică pentru Delta Dunării al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

Relevanţa activităţii institutului pentru problemele de dezvoltare ale mediului local/regional/naţional şi internaţional este susţinută de statutul Deltei Dunarii ca arie protejată şi de programele şi convenţiile internaţionale la care România a aderat.

Cercetarea ştiinţifică este o componentă prioritară a prevederilor acestor convenţii, fiind definită în programul MAB-UNESCO ca una din funcţiile principale ale Rezervaţiilor Biosferei. Activitatea de Cercetare a Institutul Naţional Delta Dunării este orientată pe domenii care vizează realizarea obiectivelor de management ale celei mai mari arii protejate din România:

 • evaluarea stării ecologice a patrimoniului natural şi elaborarea măsurilor necesare conservării biodiversităţii;
  monitorizarea speciilor de flora si fauna şi a factorilor de mediu;
 • evaluarea stării resurselor naturale şi a nivelului de valorificare, în acord cu potenţialul de regenerare şi cu capacitatea de suport a ecosistemelor;
 • elaborarea de scenarii hidrologice pentru asistarea măsurilor de reconstrucţie ecologică în vederea îmbunătăţirii circulaţiei apei pe reţeaua de canale existentă;
 • măsuri pentru redresarea populaţiilor speciilor periclitate – peşti, păsări, reptile, mamifere;
 • elaborarea soluţiilor tehnice pentru renaturarea incintelor agricole şi piscicole abandonate, în vederea extinderii habitatelor naturale pentru speciile de peşti şi păsări;
 • modelarea proceselor de bază în funcţionarea ecosistemelor acvatice;
 • studii suport pentru armonizarea intereselor socio-economice cu conceptul de conservare a capitalului natural şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie;
 • dezvoltarea Sistemului Geografic Informaţional pentru Delta Dunării.

La nivel European, INDD participă, în calitate de partener în consorţii, la proiecte finanţate de Comisia Europeană în cadrul Programelor Cadru ( PC 4 – 1 proiect, FP 5 – 3 proiecte, FP 6 – 6 proiecte) precum şi în proiecte finanţate prin alte programe şi fonduri (PHARE, SOCRATES, COST, LIFE).

Principalii beneficiari ai rezultatelor cercetărilor efectuate de INDD sunt:

 • Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
 • Administraţia Naţională ‘Apele Române’
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
 • Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
 • Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
 • Comunitatea Europeană
 • IMM-uri

MANAGEMENT

MANAGEMENT

Dr. Biolog Marian TUDOR

Dr. Biolog Marian TUDOR

Director General / Cercetator Stiintific I

Director general si cercetator stiintific I, expert in restaurare ecologica si habitate.

Dr. Ing. Iulian NICHERSU

Dr. Ing. Iulian NICHERSU

Director Stiintific / Presedintele Consiliului Stiintific / Cercetator Stiintific I / Director Program Nucleu

Cercetator stiintific I, expert in geodezie si politici de mediu.

Dr. Ing. Irina CERNISENCU

Programe, Contracte, Personal, Salarizare si Marketing / Cercetator Stiintific II

Email: irina.cernisencu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 130

Ec. Victoria HANGANU

Director Economic

Email: victoria.hanganu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 103

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Dr. Ing. Iulian Nichersu

Dr. Ing. Iulian Nichersu

Președinte al Consiliului Științific / Director Științific / Cercetător Științific I

Dr. Alexandru Cătălin Doroșencu

Dr. Alexandru Cătălin Doroșencu

Vicepreședinte al Consiliului Științific / Cercetător Științific III

Dr. Biolog Marian Tudor

Dr. Biolog Marian Tudor

Director General / Cercetător Științific I

Ing. Paula Pindic

Ing. Paula Pindic

Șef Departament Dezvoltare Tehnologică, Transfer Tehnologic și Planificare Spațială

Dr. Adrian Burada

Dr. Adrian Burada

Șef Departament Laboratoare și Baze de Cercetare / Cercetător Științific III

Dr. Mihai Doroftei

Dr. Mihai Doroftei

Cercetător Științific II

Dr. Mihai Marinov

Dr. Mihai Marinov

Șef Departament Conservarea Biodiversității și Utilizarea Durabilă a Resurselor Naturale/ Cercetător Științific II

Silviu Covaliov

Silviu Covaliov

Cercetător Științific III

Dr. Iuliana Mihaela Tudor

Dr. Iuliana Mihaela Tudor

Cercetător Științific I

Orhan Ibram

Orhan Ibram

Cercetător Științific III

Dr. Marian Mierlă

Dr. Marian Mierlă

Șef Departament Sistem Informațional și Geomatică / Cercetător Științific III

ADMINISTRAȚIE

ADMINISTRAȚIE

Veronica MOS-MAN

ASIGURAREA CALITATII, RELATII PUBLICE SI MEDIA

Email: veronica.mosman@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 159

Ec. Doru SPIRIDON

TRANSPORT, ADMINISTRATIV SI PROTECTIA MUNCII

Email: doru.spiridon@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 161

Iuliana Viorica CONDRAT

RESURSE UMANE

Email: iuliana.condrat@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 133

Veronica MIHAI

AUDIT PUBLIC INTERN

Email: veronica.mihai@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 

George POPESCU

CONSILIERE JURIDICĂ

Email: george.popescu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 173

Informatii Administrative

Informatii Administrative

Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Președinte Consiliu de Administrație Dr. biolog Tudor Marian Președinte, Director General al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare “Delta Dunarii” Tulcea Declarații de avere și de interese
Membrii:
Dr. ing. Nichersu Iulian Președinte al Consiliului Științific al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare “Delta Dunarii” Tulcea Declarații de avere și de interese
Paul-Vasile POP Specialist al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării Declarații de avere și de interese
Dan DOMNIŞOR Specialist al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării Declarații de avere și de interese
Adrian-Sebastian TĂNASE Reprezentant al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale Declarații de avere și de interese
Alina-Narcisa INTZE Reprezentant al Ministerului Finanțelor Declarații de avere și de interese
Nina ZANFIR Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării Declarații de avere și de interese
Secretar: Iacob Daniela Declarații de avere și de interese

 

Puteți deschide documentul accesând acest (in curs de lucru) LINK

Puteți deschide strategia 2015 – 2022 accesând acest LINK

Puteți deschide strategia 2020 – 2030 accesând acest LINK

Președinte Consiliu Științific Dr. ing. Nichersu Iulian
Vicepreședinte Dr. biolog Dorosencu Alexandru Cătălin
Membrii: Dr. biolog Tudor Marian
Ing. Paula Pindic
Dr. Adrian Burada
Dr. Doroftei Mihai
Dr. Marinov Mihai
Covaliov Silviu
Dr. Iuliana Mihaela Tudor
Orhan Ibram
Dr. Marian Mierlă
Secretar: Iacob Daniela

Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Decizia de numire a Consiliului Științific la acest LINK

Director General Dr. biolog Tudor Marian
Director științific Dr. ing. Nichersu Iulian
Direcția programe contracte, personal salarizare și marketing Dr. ing. Cernișencu Irina
Director Tehnic Ing. Alexandru Banescu
Director economic Ec. Hanganu Victoria
Director Centrul de Informare Tehnologică “Delta Dunării” Bratfanof Edward

Department conservarea biodiversității și utilizare durabilă a resurselor naturale/

Dr. Marinov Mihai

Departament centrul pentru studiul bolilor transfrontaliere, emergente și zoonozelor

Dr. Stefan Răileanu
Departament restaurare ecologică și redresare specii Anca Crăciun
Departament sistem informational și geomatică Dr. Marian Mierlă
Departament laboratoare și baze de cercetare Dr. Adrian Burada
Serviciu transporturi, administrative și protecția muncii Ec. Doru Spiridon
Departament dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic și planificare spațială Ing. Pindic Paula

Raport Activitate 2019 – Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Raport Activitate 2020 – Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Raport Activitate 2021 – Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Raport Activitate 2022 – Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Concurs pentru ocuparea unui post de Inginer Dezvoltare Tehnologica Grad I și a unui post de Cercetător Științific III –  Publicat în data de 18 Ianuarie 2024

Concurs pentru ocuparea unui post de Inginer Dezvoltare Tehnologica Grad I specializarea Geologie – Publicat în data de 17 Ianuarie 2024

Concurs pentru ocuparea unui post de Inginer Dezvoltare Tehnologica Grad II specializarea Hidraulică tehnică și hidroenergetică și a unui post de Asistent Cercetare Științifică – specializarea Medicină veterinară  –  Publicat în data de 16 Ianuarie 2024

Concurs pentru ocuparea unui post cercetător științific în domeniul botanicii  –  Publicat în data de 07 decembrie 2023

Concurs pentru ocuparea unui post cercetător științific gradul II în domeniul ihtiologiei – Publicat în data de 04 octombrie 2023

Concurs pentru ocuparea unui post de Zootehnist – Publicat în data de 10 aprilie 2023

Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat – Publicat în data de 10 aprilie 2023

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare în ingineria genetică, COR  213149 – Publicat în data de 27 martie 2023

Concurs pentru ocuparea unui post de tehnician treapta III, COR 314105, specializarea ihtiologie, perioda nedeterminata, norma intreaga – Publicat în data de 22 martie 2023

Concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post de INGINER DEZVOLTARE TEHNOLOGICA GRAD I,  specializarea Constructii civile, industriale și agricole – Publicat în data de 21 martie 2023

Concurs pentru ocuparea a urmatoarelor posturi: 1. cercetator stiintific pentru evaluare hazard si risc la inundatii; 2. cercetator stiintific III pentru evaluare impact schimbari climatice – Publicat în data de 15 Februarie 2023

Concurs pentru ocuparea unui post de Tehnician laborant treapta II – Publicat în data de 16 Ianuarie 2023

Concurs pentru ocuparea unui post de Economist in management – Publicat în data de 16 Ianuarie 2023

Competiție pentru ocuparea unui post de Asistent genetică și 1 post monitorizare specii de reptile și amfibieni de interes comunitar – Publicat în data de 21 Noiembrie 2022

Competiție pentru ocupare a  unui post de asistent cercetare stiintifica –  specializarea amfibieni si reptile, perioada nedeterminata si a unui post de Inginer dezvoltare tehnologica – specializarea Constructii hidrotehnice, perioada nedeterminata – Publicat în data de 07 Noiembrie 2022

Competiție pentru ocupare a două posturi de „expert biolog” în cadrul proiectului „Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și a speciilor periclitate din RBDD în context internațional” – Publicat în data de 11 Octombrie 2022

Competiție pentru ocupare a mai multor pozitii stiintifice in cadrul proiectului Planul de Management – Publicat în data de 20 Septembrie 2022

Competiție pentru ocupare a mai multor pozitii stiintifice in cadrul proiectului ANADROM – Publicat în data de 11 August 2022

Competiție pentru ocuparea a următorului post: cercetător științific gradul I în ingineria resurselor vegetale si animale – Publicat în data de 20 Iunie 2022

Competiție pentru ocuparea a următoarelor posturi: expert ecologie acvatică, expert chimia mediului, tehnician ihtiofaună, expert ihtiolog, expert genetică, asistent biostatistică, tehnician laborant, prelevator ihtiofaună – Publicat pe 31 Martie 2022 (ACTUALIZARE) Rezultatele selecției dosarelor de concurs – Publicat în data de 12 Aprilie 2022 (ACTUALIZARE) Rezultatele selectiei – Publicat pe 12 Aprilie 2022

Competiție pentru ocuparea a unei poziții vacante de Asistent Cercetător Științific (Botanică) – Publicat în data de 17 Martie 2022

Competiție pentru ocuparea a 2 poziții vacante de Cercetător Științific (Economie generală și Ecologie acvatică) – Publicat în data de 19 Ianuarie 2022

Competiție pentru ocuparea a 9 poziții vacante în cadrul proiectului „Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie – Isaccea” ,COD SMIS 2014+ 136849 – Publicat pe 07 Ianuarie 2022 (ACTUALIZARE) Seelctie Dosare Concurs – Publicat în data de 18 Ianuarie 2022

Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Planul pentru Egalitatea de Gen 2022-2025. Pentru a accesa documentul, apasati AICI.

Strategia Institutională pentru Inovare se poate accesa aici.

Declarația Conducerii Referitoare la Politica În Domeniul Inovării se poate accesa aici.

Hotărârea de Guvern 253/2015 se poate accesa aici.

CONTACT

Strada Babadag , nr. 165, CP. 820112, Tulcea ,Romania, Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00

Call Center: (+4) 0240 - 524 546 / (+4) 0240 - 524 548 / (+4) 0240 - 524 550,

Telefon (Secretariat): (+4) 0240 - 531 520

Fax: (+4) 0240 - 533 547

e-mail: office@ddni.ro

Zona membrilor

Accesați datele dumneavoastră din intranet

PROGRAM DE AUDIENȚE

Director General: Luni  09.00 - 11.00

Director Științific: Marti  09.00 - 11.00

Director Tehnic: Miercuri 09.00 - 11.00

Director Economic: Joi 09.00 - 11.00

Înscrierea în audiență se realizează cu programare prealabilă telefonic la numărul de telefon 0240/531520, int. 100 (secretariat) și prin e-mail la:  office@ddni.ro