INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII"

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII"

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, înfiinţat în anul 1970, are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltarea durabilă.

Ca rezultat al expertizei oferite şi a contribuţiei la programele de cercetare şi dezvoltare locale, regionale şi naţionale, INDD a fost nominalizat ca:

 • Centru de Excelenţă pentru Delte şi Zone Umede
 • Centru Naţional de Referinţă pentru Clasele de Utilizare a Terenurilor şi Pescării
 • Consilier ştiintific al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru implementarea reţelei Natura 2000 în România
 • Centru de Informare Tehnologică pentru Delta Dunării al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

Relevanţa activităţii institutului pentru problemele de dezvoltare ale mediului local/regional/naţional şi internaţional este susţinută de statutul Deltei Dunarii ca arie protejată şi de programele şi convenţiile internaţionale la care România a aderat.

Cercetarea ştiinţifică este o componentă prioritară a prevederilor acestor convenţii, fiind definită în programul MAB-UNESCO ca una din funcţiile principale ale Rezervaţiilor Biosferei. Activitatea de Cercetare a Institutul Naţional Delta Dunării este orientată pe domenii care vizează realizarea obiectivelor de management ale celei mai mari arii protejate din România:

 • evaluarea stării ecologice a patrimoniului natural şi elaborarea măsurilor necesare conservării biodiversităţii;
  monitorizarea speciilor de flora si fauna şi a factorilor de mediu;
 • evaluarea stării resurselor naturale şi a nivelului de valorificare, în acord cu potenţialul de regenerare şi cu capacitatea de suport a ecosistemelor;
 • elaborarea de scenarii hidrologice pentru asistarea măsurilor de reconstrucţie ecologică în vederea îmbunătăţirii circulaţiei apei pe reţeaua de canale existentă;
 • măsuri pentru redresarea populaţiilor speciilor periclitate – peşti, păsări, reptile, mamifere;
 • elaborarea soluţiilor tehnice pentru renaturarea incintelor agricole şi piscicole abandonate, în vederea extinderii habitatelor naturale pentru speciile de peşti şi păsări;
 • modelarea proceselor de bază în funcţionarea ecosistemelor acvatice;
 • studii suport pentru armonizarea intereselor socio-economice cu conceptul de conservare a capitalului natural şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie;
 • dezvoltarea Sistemului Geografic Informaţional pentru Delta Dunării.

La nivel European, INDD participă, în calitate de partener în consorţii, la proiecte finanţate de Comisia Europeană în cadrul Programelor Cadru ( PC 4 – 1 proiect, FP 5 – 3 proiecte, FP 6 – 6 proiecte) precum şi în proiecte finanţate prin alte programe şi fonduri (PHARE, SOCRATES, COST, LIFE).

Principalii beneficiari ai rezultatelor cercetărilor efectuate de INDD sunt:

 • Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
 • Administraţia Naţională ‘Apele Române’
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
 • Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
 • Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
 • Comunitatea Europeană
 • IMM-uri

MANAGEMENT

MANAGEMENT

Dr. Biolog Marian TUDOR

Dr. Biolog Marian TUDOR

Director General / Cercetator Stiintific I

Director general si cercetator stiintific I, expert in restaurare ecologica si habitate.

Dr. Ing. Iulian NICHERSU

Dr. Ing. Iulian NICHERSU

Director Stiintific / Presedintele Consiliului Stiintific / Cercetator Stiintific I / Director Program Nucleu

Cercetator stiintific I, expert in geodezie si politici de mediu.

Dr. Ing. Irina CERNISENCU

Programe, Contracte, Personal, Salarizare si Marketing / Cercetator Stiintific II

Email: irina.cernisencu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 130

Ec. Victoria HANGANU

Director Economic

Email: victoria.hanganu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 103

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Dr. Biolog Marian Tudor

Dr. Biolog Marian Tudor

Director General / Cercetător Științific I

Dr. Ing. Iulian Nichersu

Dr. Ing. Iulian Nichersu

Director Științific / Președinte Consiliu Științific / Cercetător Științific I / Director Program Nucleu

Dr. Alexandru Dorosencu

Dr. Alexandru Dorosencu

Cercetător Științific III

Dr. Ing. Ion Grigoras

Dr. Ing. Ion Grigoras

Vicepreședinte al Comisiei de avizare a lucrărilor de cercetare și a celor din Departamentul de Dezvoltare Tehnologică / Lider Departament / Cercetător Științific I

Dr. Liliana Teodorof

Dr. Liliana Teodorof

Lider Departament / Cercetător Științific I

Dr. Mihai Doroftei

Dr. Mihai Doroftei

Cercetător Științific II

Dr. Mihai Marinov

Dr. Mihai Marinov

Lider Departament / Cercetător Științific II

Orhan Ibram

Orhan Ibram

Cercetător Științific III

Silviu Covaliov

Silviu Covaliov

Cercetător Științific III

Ing. Adrian Cornel Constantinescu

Ing. Adrian Cornel Constantinescu

Lider Departament / IDT I

Dr. Eng. Jenică Hanganu

Dr. Eng. Jenică Hanganu

Lider Departament / Cercetător Științific I

ADMINISTRAȚIE

ADMINISTRAȚIE

Veronica MOS-MAN

ASIGURAREA CALITATII, RELATII PUBLICE SI MEDIA

Email: veronica.mosman@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 159

Constantin NEGRISANU

TRANSPORT, ADMINISTRATIV SI PROTECTIA MUNCII

Email: constantin.negrisanu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 164

Iuliana Viorica CONDRAT

RESURSE UMANE

Email: iuliana.condrat@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 133

Laura Alexandrina HIZANU

AUDIT PUBLIC INTERN

Email: laura.hizanu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 185

George POPESCU

JURIDIC SI ACHIZITII

Achizitii Publice

Email: george.popescu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 173

Informatii Administrative

Informatii Administrative

Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Președinte Consiliu de Administrație Dr. biolog Tudor Marian Director General al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare “Delta Dunarii” Tulcea
Membrii:
Dr. ing. Nichersu Iulian Institutul Național de Cercetare Dezvoltare “Delta Dunarii” Tulcea
Tănase Adrian-Sebastian Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Intze Alina-Narcisa Ministerul Finanțelor Publice
Crăciun Rada Cosmina Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Zanfir Nina Ministerul Educației și Cercetării
Badea Jean Ministerul Educației și Cercetării
Secretar: Iacob Daniela

 

Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Președinte Consiliu Științific Dr. ing. Nichersu Iulian
Vicepreședinte Dr. biolog Dorosencu Alexandru Cătălin
Membrii: Dr. biolog Tudor Marian
Dr. ing. Grigoraș Ion
Dr. chim. Teodorof Liliana
Dr. Doroftei Mihai
Dr. Marinov Mihai
Covaliov Silviu
Constantinescu Adrian Cornel
Dr. Hanganu Jenică
Ibram Orhan
Secretar: Iacob Daniela

Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Director General Dr. biolog Tudor Marian
Director științific Dr. ing. Nichersu Iulian
Direcția programe contracte, personal salarizare și marketing Dr. ing. Cernișencu Irina
Director Tehnic Ing. Constantinescu Adrian Cornel
Director economic Ec. Hanganu Victoria
Director Centrul de Informare Tehnologică “Delta Dunării” Bratfanof Edward

Department conservarea biodiversității și utilizare durabilă a resurselor naturale/

Departament centrul pentru studiul bolilor transfrontaliere, emergente și zoonozelor

Dr. Marinov Mihai
Departament restaurare ecologică și redresare specii Dr. Hanganu Jenică
Departament sistem informational și geomatică Dr. ing. Grigoraș Ion
Departament laboratoare și baze de cercetare Dr. chim. Teodorof Liliana
Serviciu transporturi, administrative și protecția muncii Sing. Negrișanu Constantin
Departament dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic și planificare spațială Ing. Pindic Paula

Raport Activitate 2019 – Puteți deschide documentul accesând acest LINK

Raport Activitate 2020 – Puteți deschide documentul accesând acest LINK