Departament: DEPARTAMENTUL CONSERVARE A BIODIVERSITĂŢII ŞI UTILIZARE DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Expertiza: Evaluarea Speciilor Sălbatice și a Habitatelor acestora, Evaluarea Resurselor Naturale

Echipa:

Contact:

Email: zsolt.torok@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 interior: 189

Dr. Zsolt Csaba TÖRÖK este cercetător la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării” și deține titlul de Doctor în Biologie, obținut la Universitatea București. Activitatea sa științifică și de consultanță vizează aspecte din numeroase domenii: conservarea biodiversității, ecologia speciilor de interes conservativ, evaluarea stocurilor de specii acvactice (broaște, raci, lipitori etc.), evaluarea impactului de mediu a diferitelor investiții (centrala nuclear-electrică, instalații eoliene, caruiere de suprafață etc.). El a coordonat numeroase proiecte naționale (în perioada 1997 – 2001 inventarierea zonelor umede din România; în perioada 2003 – 2006 crearea componentei din România a rețelei europene de arii protejate Natura 2000, în perioada 2012 – 2015 monitorizarea la nivel national a speciilor comunitare de amfibieni și reptile etc.), proiecte regionale (fundamentarea științifică a monitorizării speciilor și habitatelor Natura 2000 din ariile protejate incluse în rețeaua Danube Parks) și internaționale (studiul zonelor umede de importanță internațională – finanțate de Ramsar Small Fund; conservarea viperelor de stepă din Românie – finanțată de programul LIFE-Nature). Zsolt a redactat primele rapoarte naționale referitoare la starea ecologică a amfibienilor și reptilelor de interes comunitar din România – rapoarte care au fost transmise de Ministerul Mediului în 2013 la Comisia Europeană (în conformitate cu Art. 17 a Directivei Habitate).