Proiectul “Promovarea inovației tehnologice în monitorizarea și modelarea mediului pentru evaluarea resurselor piscicole și a altor resurse acvatice vii” (TIMMOD), este finanțat de UE în cadrul Programului pentru Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 2 – Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a deșeurilor marine în Bazinul Mării Negre, obiectiv 2.1 – Îmbunătățirea monitoringului comun de mediu.

Obiectivul general al proiectului este de îmbunătățire a monitorizării și modelării prin facilitarea inovării tehnologice comune, pentru îmbunătățirea disponibilității și a calității datelor, cooperarea și schimbul de date referitoare la calitatea apei, statistici inovatoare privind biodiversitatea, evaluarea resurselor piscicole și a altor resurse acvatice vii din bazinul Mării Negre – în conformitate cu Directiva-Cadru pentru Strategie Marină (MSFD), Cadrul de Colectare a Datelor (DCF), Strategia “blue growth”, Convenția Mării Negre pentru Protecția Mediului și alte politici și convenții regionale ale Uniunii Europene.

Proiectul TIMMOD reunește eforturile a șase organizații partenere din Bugaria, Georgia, Grecia, Moldova și România, având ca scop inovarea tehnologică și îmbunătățirea cooperării transfrontiere în monitoringul de mediu (www.timmod.org).