Departament: RESTAURARE ECOLOGICĂ ŞI REDRESARE SPECII

Expertiza: Evaluare Flora şi Vegetaţie, Evaluarea Resurselor Naturale, Fitocenologie.

Echipa: Grupul de Cercetare Restaurare Ecologică

Contact:

Email: silviu.covaliov@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int. 135

Silviu COVALIOV (biolog – botanică si fitocenologie – Cercetător Științific gradul III). A absolvit cursurile Universității Transilvania din Brașov, obținând diploma de subinginer în Specializarea Controlul Calității Mediului. Doi ani mai târziu, își completează studiile superioare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului, obținând diploma de biolog – Specializarea Botanică. Din 2001, este angajat al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, activând în proiectele de cercetare-dezvoltare privind evaluarea resurselor naturale vegetale (stuf, pășuni, plante medicinale, plante melifere, ciuperci comestibile), investigații de floră și vegetație, studii de impact, SGI (Sistem Geografic Informațional), reconstrucție ecologică și diseminare a informației. Este expert în floră și vegetație. Pe parcursul activității sale la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, a fost implicat în dezvoltarea și întreținerea site-urilor web pentru diferite proiecte. În anul 2005 a fondat Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării, un departament fără personalitate juridică în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, axat pe activități de diseminare. Ca Director de Departament a coordonat activitățile acestui departament între anii 2005-2014. În această perioadă, departamentul a îndeplinit constant condițiile de entitate a Rețelei Naționale a Entităților de Inovare și Transfer Tehnologic – RENITT. În anul 2006, a înregistrat departamentul ca editură la Biblioteca Națională a României, publicând numeroase cărți, seriale, lucrări cu specific științific și de popularizare. Membru al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Filiala Tulcea.