Acronim (Număr de Referita): REPEAT (173)

Durata: 31/12/2016 – 30/12/2019

Tema proiectului: Înțelegerea și gestionarea dinamicii biodiversității solurilor și sedimentelor pentru îmbunătățirea funcționării ecosistemelor și furnizarea serviciilor ecosistemice.

DESCARCA RAPORTUL STIINTIFIC

DESCARCA RAPORTUL STIINTIFIC FAZA II

DESCARCA RAPORTUL STIINTIFIC FAZA III

DESCARCA RAPORTUL STIINTIFIC FAZA IV

RePeat: REstaurarea şi Prognoza formării TURBEI în mlaștini – conectarea diversităţii fiziologice ale plantelor cu procesele biologice și biogeochimice ale solului

Aceasta activitate a fost finantata de grant-ul Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica CCCDI – UEFISCDI, numar proiect BiodivERsA3-2015-173-REPEAT, in cadrul PNCDI III.

REPEAT își propune să clarifice mecanismele de formare ale turbei în mlaștini prin corelarea proceselor biogeochimice cu structura comunitară a solului și a biodiversității, precum și pentru a depozita în sol  litieră de calitate, pentru  restabilirea mecanismelor de formare a turbei. Paludicultura (recoltarea de biomasă), va primi o atenție specială, deoarece a fost recent recunoscută ca o abordare de management esențială, care permite conservarea durabilă a turbăriilor  umede sau  reinundate.

Principala noastră întrebare de cercetare este: Cum factorii de mediu și managementul uman interacționează cu biodiversitatea solului în determinarea ratelor de acumulare ale turbei în mlaștinile nedrenate și reinundate?

Acest proiect este primul care abordează sistematic formarea turbei din rogozuri şi alte ierburi de mlaștină, mecanismul predominant al formarii de turbă în zonele temperate, cu ajutorul mai multor metode interdisciplinare și abordare multi-site. Această cercetare se concentrează  atât pe studiul celor mai puțin deranjate cât şi pe cele mai degradate mlaștini și investighează posibilitatea de renaturare a turbăriilor degradate. Studiile de caz acoperă toate regiunile umede majore din Uniunea Europeană.

REPEAT abordează tema 1 cu toate cele trei subteme 1-3.

REPEAT se bazează pe proiectul Biodiversa PEATBOG, va oferi îndrumări pentru proiectele ERANET FACCE CAOS și CINDERELLA și va sta la baza diferitelor proiecte LIFE +.

Studiul cuprinde patru țări care acoperă atât cele mai puține și cele mai afectate situri ale tuturor regiunilor importante din UE. Pentru a compara suprafețele nedetectate, drenate și reudate, vom analiza procesele ecosistemice în patru zone de studiu, completate de un mezocosm ex-situ și de experimente de laborator.