Prezentare generală

RainSolutions evaluează soluțiile inovatoare bazate pe natură (SNB) pentru gestionarea durabilă a naturii, abordând o combinație de provocări societale cum ar fi schimbările climatice, securitatea apei, poluarea apei, bunăstarea umană și gestionarea riscurilor. O atenție specială va fi acordată evaluării atenuării secetei (furnizarea și gestionarea apei), a produselor și tehnologiilor relevante ale SNB, cum ar fi bazine durabile de retenție a inundațiilor, zone umede integrate construite, recoltarea și reutilizarea apelor pluviale. Pentru a evalua beneficiile SNB în ceea ce privește diminuarea riscului de inundații în mediul urban, vor fi luate în considerare concepte privind sistemele de drenare durabile, incluzând utilizarea infrastructurii albastre-verzi, cum ar fi zonele umede, iazurile, acoperișurile verzi, structurile de detenție și trotuarele permeabile.

Criteriile de evaluare a riscurilor pentru sănătatea umană, socio-economice, culturale, de mediu și de altă natură de interes pentru un cadru de susținere a deciziilor vor fi identificate și evaluate şi se va crea o bază de date pentru identificarea tehnologiilor şi măsurilor în sprijinirea restaurării și reabilitării resurselor de apă urbane prin găsirea de soluții integrate care să echilibreze diferitele nevoi.

Cooperarea strânsă cu municipalitățile pentru a dezvolta un cadru practic care să protejeze în mod durabil cetățenii, industria și ecosistemele urbane de consecințele unor presiuni cum ar fi creșterea populației și schimbările climatice este necesară. Mai mult, evaluarea sistemelor acvatice urbane situate în aşa numitele: “camere de control al climei” care simulează scenariile climatice viitoare vor contribui mult la rafinarea scenariilor reale și nu doar estimate.

Mai Multe Detalii

 

DETALII PROIECT

Contract de finanţare: 108/ 2019 / UEFISCDI
Finanţare: Bugetul de stat
Denumirea Programului din PN IIICooperare Europeană şi Internaţională – Subprogram 3.2.-Orizont 2020
Tip proiect: ERANET
Acronim: RainSolutions
Titlul proiectului: Cercetări fundamentate pe Evaluarea şi Integrarea unor abordări de tip “SOLUŢII Bazate pe Natură”
Valoarea totală a contractului: 155.938,00 euro
Din care pe surse financiare de la bugetul de stat: 111.951,00 euro
De la Comisia Europeană: 43.987,00 euro
Durata contractului: 36 luni
Liderul de ProiectDProf. DProf. Prof. Prof. Dr. Dr Miklas SCHOLZ, Lund University
Liderul Partenerului DDNI: Dr. Liliana Török

STIRI

Second Project Meeting Gallery

The consortium scientists  reunited in the second meeting of the project European Water Joint Programming Initiative-funded project “RainSolutions”. View the gallery bellow.

 

Engineers Perform the Water Molecule Dance, 2019.10.02

Scientists and engineers from around the world met at OsloMet, Norway, to kick-off the European Water Joint Programming Initiative-funded project “RainSolutions” and performed the Water Molecule Dance in solidarity to the United Nations (UN) sustainable development goals.

Read the press release in full here

HĂRȚI

Lacuri Urbane în România

PUBLICAȚII

Research-based Assessment of Integrated approaches to Nature-based SOLUTIONS

Scholz Miklas and Török Liliana, Deltas & Wetlands (Book of Abstracts) 2019, vol. 6, Tulcea – 2019, Danube Delta Technological Information Center Publishing House ISSN: 2344-3766, ISSN-L 2344-3766.

Comparative Analysis Of The Significance And Importance Of Urban Lakes In The Perception Of Young People From Cluj-napoca, Sibiu And Tulcea

Török Liliana, Bratfanof Edward and Török Zsolt, Poster, Deltas & Wetlands The XXVIII-th Scientific Symposium – September 13 – 18, 2021, Tulcea, Romania.