Data Incepere: 01-06-2018

Data Finalizare: 31-05-2021

Buget in Euro

Total: 2512931,08

Contributia ERDF: 2045645,09

Contributia IPA: 90346,27

Contributia ENI: 0

Axa Priorotara

Environment and culture responsible Danube region

Obiectiv Specific

Foster the restoration and management of ecological corridors

Adresa Website: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/measures

Gestionarea și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din bazinul Dunării

Proiectul „Gestionarea și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din bazinul Dunării” se desfășoară în perioada 1 iunie 2018 – 31 mai 2021 cu sprijin financiar din partea Programului Transnațional Dunărea (succesorul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei – SEE). Acest program finanțează proiecte ce au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, implementate de un parteneriat transnațional extins, Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării.

Sturionii și alte specii de pești migratori reprezintă un patrimoniu istoric, economic și natural al bazinului Dunării și sunt indicatori ai stării ecologice a ecosistemelor acvatice, în special a funcționalității coridoarelor ecologice. Populațiile lor au fost grav afectate de pescuitul excesiv, poluarea, distrugerea habitatelor și întreruperea rutelor lor de migrație, iar necesitatea conservării lor este recunoscută la înalt nivel politic și de management (EUSDR-PA 06, Biodiversitate, DRBMP).

Fragmentarea habitatelor, precum și lipsa cunoștințelor privind habitatele esențiale pentru peștii migratori și diversitatea lor genetică, împiedică restaurarea coridoarelor de migrație, vitale pentru protecția pe termen lung a acestor specii. Gestionarea trans-națională coordonată a acțiunilor de restaurare a acestor coridoare, localizarea habitatelor precum și masurile de populare de susținere in vederea unei protecției si conservării acestor specii de pești sunt masuri extrem de importante si absolut necesare.

Aceste acțiuni  vor deschide calea pentru crearea / restaurarea coridoarelor ecologice prin identificarea habitatelor-cheie și inițierea măsurilor de protecție de-a lungul Dunării și a principalelor afluenți ai acesteia.

Astfel, se va elabora și va fi testa o metodologie de cartografiere a habitatelor migratoare,  se va elabora o strategie armonizată pentru restabilirea coridoarelor ecologice și va sprijini implementarea rezultatelor în viitoarele planuri de management. Sunt avute în vedere două acțiuni-pilot: (1) identificarea și descrierea habitatelor-cheie, (2) popularea de susținere pentru două specii indigene in vederea si conservării genofondului. De asemenea, se va înființa o rețea pentru repopularea concertată a speciilor vizate, precum și un manual pentru activitățile legate de reproducerea artificiala. In final, se va crea un sistem informatic pentru a facilita accesul la informații pentru experți, factori de decizie și publicul larg.

Activitățile din proiect ce vor fi coordonate si implementate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării Tulcea sunt următoarele:

  1. Workshop – Identificarea habitatelor cheie ale peștilor migratori si evaluarea comportamentului acestor specii;
  2. Localizarea si descrierea habitatelor peștilor migratori pe brațele Borcea si Bala precum si pe Siret, Jiu si Mureș (RO);
  3. Localizarea si descrierea habitatelor peștilor migratori pe Dunăre, in amonte de Km. 600 (BG);
  4. Localizarea si descrierea habitatelor peștilor migratori in Dunărea inferioara si Mijlocie (RS);
  5. Localizarea si descrierea habitatelor peștilor migratori in Sava Mijlocie, Drava Inferioara si Mura Mijlocie (HR +SLO);
  6. Localizarea si descrierea habitatelor peștilor migratori in Dunărea Mijlocie, Vah si Dunărea Mică (SK);
  7. Elaborarea unui manual privind localizarea si descrierea habitatelor peștilor migratori.