Titlul proiectului:  Managementul Ecosistemelor Acvatice si al Resurselor de Apă aflate sub stres multiplu – FP7

Rolul INCDDD: partener , 6 persoane

Lider Proiect: Universitatea Duisburg-Essen, Germania

Durata proiectului: 48 luni

Obiective generale:

MARS va sprijini managerii și factorii de decizie în punerea în practică a Directivei Cadru a Apei, a legislației conexe și a planului de politici al  CE pentru salvgardarea resurselor de apă ale Europei, (Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources) prin efectuarea unor noi cercetări și sintetizarea cunoștințelor  existente cu privire la efectele și gestionarea factorilor de stres multiplu  în apele de suprafață și subterane. MARS va  sprijini elaborarea  celui de al treilea ciclu al Planului de Management al Bazinelor Râurilor și revizuirea Directivei Cadru a Apei prin dezvoltarea de noi instrumente integrate pentru diagnosticarea si predictia mai multor factorii de stres în gestionarea resurselor de apă.

INCDDD Tulcea  va contribui la pachetele de lucru:

2.1 – Revizuirea relațiilor factori de stres multipli – impact ce are ca scop  identificarea combinațiilor comune a factorilor de stres (și a posibilității atenuării acestora), dezvoltarea unei baze de date care să poată fi folosită direct în sistemul wiki ce va fi proiectat în WP 7 și analiza metodologiilor existente de evaluare a impactului factorilor de stres asupra serviciilor ecosistemelor furnizate de apele Europene;

4.2 –  Factori de stres multipli la scara bazinelor hidrografice  cu referire la  bazinele hidrografice din partea de Sud a Europei;

WP5 – Factori de stres multipli la scara europeană / Task 5.2 – Factori de stres multipli în ape curgătoare mari – INCDDD Tulcea va studia efectul factorilor multipli de stres asupra fitoplanctonului, macrofitelor, nevertebratelor și peștilor și asupra serviciilor ecosistemelor din bazinul Dunării. Va contribui la dezvoltarea unui sistem de evaluare pentru ape curgătoare mari care să poată clasifica apele funcție de i) unitățile hidro-geomorfologice și ii) principalele tipuri de activitate umană.