GREEN DANUBE

Politici transnaționale integrate și soluții practice pentru un transport nepoluant în regiunea Dunării

Program: Programul de Cooperare Transnațională pentru regiunea Dunării

Axa Prioritară 3: O regiune a Dunării mai bine conectată și mai responsabilă din punct de vedere energetic

Obiectiv Specific 3.1: Dezvoltarea unor sisteme de transport sigure și durabile și a accesibilității echilibrate a zonelor urbane și rurale

Durata: 30 luni (Ianuarie 2017 – Iunie 2019)

Consorțiu: 10 parteneri  din 7 țări și 6 parteneri strategici asociați

Parteneri: 

 1. CERONAV– Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – România – Coordonator
 2. Management Pro Danube GmbH – Austria
 3. Asociația de Cercetare și Dezvoltare Dunăre-Marea Neagră– Bulgaria
 4. Centrul de Dezvoltare a Navigației în Apele Interioare – Croația
 5. Centrul de Dezvoltare pentru Tehnologia Navelor și Sisteme de Transport – Germania
 6. Asociația Națională pentru Poluarea Radio – Semnalizare și Infocomunicații – Ungaria
 7. Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est – Ungaria
 8. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare ”Delta Dunării”– România
 9. Asociația de Cooperare Transfrontarieră ”Dunărea de Jos”– România
 10. Centrul de Competență pentru regiunea Dunării – Serbia

Parteneri Strategici Asociați:

 1. Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării – România
 2. Directoratul General pentru Ape – Ungaria
 3. Directoratul pentru Căile Navale în Apele Interioare – Serbia
 4. Comisia Dunării – Ungaria
 5. Administrația Agenției Executive Maritime – Bulgaria
 6. Ministerul Transporturilor – Romania

Predicția pe termen mediu și lung privind Transportul pe Apele Interioare (IWT)  în UE scoate în evidență faptul că piața  IWT este în creștere cu aproximativ 80% până în anul 2040, comparativ cu anul 2010. Fără o intervenție politică, în anul 2020, nivelul mediu de emisie în aer a poluanților de către navele de transport pe apele interioare va fi, în cele mai multe cazuri, mai mare decât cel al camioanelor de transport. Sectorul transporturilor  este recunoscut ca fiind un contributor major la emisii nocive, susținerea modelelor de transport prietenoase cu mediul, de tip IWT, fiind astfel foarte importantă.

Provocările enumerate mai sus, identificate în navigația pe Dunăre, explică, parțial, discrepanța uriașă între IWT pe Rin și IWT pe Dunăre (EUSDR: “Volumele transportate de navele cargo pe Dunăre sunt doar între 10% și 20% față de cele transportate pe Rin”) și face imperativă nevoia de abordare transnațională comună pentru o mai bună exploatare a potențialului Dunării prin modernizarea multimodală a flotei (EUSDR PAIA) pentru reducerea impactului negativ al emisiilor.

Consorțiul proiectului GREENDANUBE, format din 10 parteneri cu experiență vastă din aproape toate țările riverane Dunării și 6 parteneri strategici asociați reprezentați de organizații internaționale, comisii ale fluviului și ministere naționale, abordează această provocare majoră pentru consolidarea sistemelor de transport echilibrate, sigure și prietenoase cu mediul prin adoptarea unei abordări pe trei niveluri care are ca scop și se focusează pe: întărirea capacității instituționale prin implicarea activă în reducerea emisiei de poluanți de-a lungul Dunării prin realizarea de măsurători a emisiilor, întărirea capacității organizaționale  și a cooperării în sectorul Dunării pentru investigarea&evaluarea tehnologiilor verzi existente și identificarea celor mai bune practici.  Prin furnizarea de soluții inovative personalizate și individuale pentru întărirea capacităților prin testare, utilizând acțiuni pilot, Centrele de Informare de Mediu vor crește intensitatea cooperării între țările riverane Dunării și vor asigura o cooperare transnațională pe termen lung.

Acționând ca o forță politică pentru o mai puternică cooperare pe mai multe niveluri, proiectul GREENDANUBE asigură replicabilitatea rezultatelor acestuia în întreaga regiune dunăreană și nu numai.

Acronimul proiectului: GREEN DANUBE

Buget Total: 1.586.244 EURO

Contribuție ERDF: 1.267.897,40 EURO

Contribuție IPA: 80.410 EURO

Proiectul vine în întâmpinarea problemelor de mediu ale transportului pe ape interioare puse în evidență de diverse politici, strategii și inițiative europene precum: Europe2020, NAIADES II, Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării,  White Paper – Foaia de parcurs pentru o singură Zonă Europeană de Transport – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor.

Activitățile proiectului includ: 

 • Consolidarea capacității Autorităților de Reglementare a Căilor Navigabile pe Apele Interioare în ceea ce privește conformitatea cu noile standarde privind emisiile de poluanți prin: 
 • dezvoltarea unui studiu privind practicile actuale, procedurile și dezvoltarea instrumentelor de acțiune și
 • dezvoltarea de proceduri transnaţionale pentru determinarea şi respectarea standardelor privind emisiile;
 • Reducerea emisiilor prin utilizarea de tehnologii ecologice cu ajutorul unui studiu asupra flotei actuale  în ceea ce privește tipurile de motoare, vechimea navei, consumul de combustibil şi emisiile de gaze;
 • Dezvoltarea navigaţiei pe Dunăre cu limitarea impactului negativ al sistemelor de transport asupra ecosistemului Dunării prin pregătirea unei strategii transnaţionale de dezvoltare a unui management adecvat care va duce la limitarea emisiilor în coridorul Dunării.

Website Proiect: http://www.interreg-danube.eu/green-danube

Pagina Facebook: www.facebook.com/GREENDANUBE/