Inundațiile reprezintă o problemă tot mai acută. Inundațiile periclitează viața și pot provoca tragedii umane, precum și pierderi economice grele. Pe lângă daunele economice și sociale, inundațiile pot avea consecințe grave asupra mediului, de exemplu atunci când instalațiile care dețin cantități mari de substanțe chimice toxice sunt inundate sau zonele umede distruse. Precipitațiile extreme au devenit tot mai frecvente și mai intense, presiunea umană crescândă și unele decizii greșite privind amplasarea infrastructurii umane au a mărit magnitudinea inundațiilor și au crescut probabilitatea de producere a evenimentelor nedorite. Inundațiile nu pot fi împiedicate în totalitate. Riscul de inundații crește și urmare schimbărilor climatice. Reducerea riscurilor în bazinele internaționale mari poate fi realizată numai prin abordări transnaționale, interdisciplinare și implicarea părților interesate în cadrul acestui proiect comun de cercetare transnațională.

Website-ul proiectului: www.floodserv-project.eu/