Proiectul EcoVeloTour

Durata: 36 luni (01.06.2018 31.05.2021)

Buget total: 2.117.177,58 EURO

Contribuție ERDF: 1.575.855,96 EURO

Contribuție IPA: 223.744,97 EURO

Axa prioritară: Environment and culture responsible Danube region

Obiectiv specific: Foster sustainable use of natural and cultural heritage and resources

Rezultatele proiectului:

  • instrumente pentru dezvoltarea şi managementul ecoturismului transnaţional: cadrul consolidat pentru dezvoltarea ecoturismului şi a ghidurilor pentru planificarea mobilităţii, cercetarea piaţei transnaţionale, recomandare pentru politici, aplicație pentru telefoanele mobile;
  • strategii pilot privind ecoturismul regional;
  • interacţiuni pentru instruire transnaţională.

Proiectul ECOVELOTOUR facilitează dezvoltarea turismului durabil în regiunea Dunării de-a lungul rețelei EuroVelo prin intermediul unui cadru consolidat, conştient şi ecologic al destinaţiei turismului şi extinderea turismului ciclist, cuprinzând regiuni învecinate rețelei EuroVelo.

Regiunile vor valorifica patrimoniul cultural şi natural, prin integrarea serviciilor ecosistemice în planificarea ecoturismului, care să permită protejarea resurselor ecosistemelor, resurse ce contribuie la bunăstarea regiunii, inclusiv a părților interesate în ecoturismul pe termen lung.

Cadrul serviciilor ecosistemelor va fi sprijinit de mobilitate durabilă, acesta fiind elementul-cheie în planificarea ecoturismului, în special, în cazul ecoturismului practicat de cicliști.

Vor fi elaborate strategii regionale de ecoturism pe baza cadrului elaborat şi a bunelor practici, a studiilor privind ecoturismul, a mobilității în natură, a schimbului de cunoştinţe, a potenţialul de cartografiere a zonelor pilot, colaborarea partenerilor, participarea părţilor interesate şi interacţiunile de învăţare la nivel regional şi transnaţional. Experiența colectată la nivel local va determina o recomandare politică pentru asigurarea capitalizarii rezultatelor proiectului la nivelul factorilor de decizie.

Partenerii de Proiect

Coordonator: Orasul Budapesta, Sector 14 Zugló – UNGARIA

ERDF PP1. Universitatea de Resurse Naturale și Științe ale Vieții, Viena, Departamentul Peisaj, Spațiu și Științe ale Infrastructurii, Institutul pentru Studii în Transporturi – AUSTRIA

ERDF PP2. Universitatea din Passau – CenTouris – GERMANIA

ERDF PP3. Consiliul de Turism al Bavariei de Est – GERMANIA

ERDF PP4. Asociația bulgară pentru turismul alternativ – BULGARIA

ERDF PP5. Regiunea Turistică Košice – SLOVACIA

ERDF PP6. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare “Delta Dunării”- ROMÂNIA

ERDF PP7. Universitatea Corvinus din Budapesta – UNGARIA

Partener IPA 1. Fondul pentru Clusterul Turistic Microregional Subotica Palić – SERBIA

Partener IPA 2. Centrul de Competențe pentru Dunăre – SERBIA

Parteneri strategici asociați

Alianța pentru Ciclism – UNGARIA

Asociația de Marketing Germană Dunăreană – GERMANIA

Ministerul Turismului – BULGARIA

Grupul de biciclete din Prešov Boneshaker – SLOVACIA

Ministerul Turismului – ROMÂNIA

Ministerul Transporturilor și Construcțiilor al Republicii Slovace – SLOVACIA

 

Pagina Web a Proiectului

www.interreg-danube.eu/ecovelotour