Delta Lady – Culturi plutitoare în deltele râurilor

Stimularea economiei regionale prin intermediul serviciilor ecosistemice în deltele râurilor

Parcul Natural Regional Camargue din Franța a găzduit în perioada 1-2 octombrie 2018 primul eveniment de schimb de experiență interregională din nou lansatul proiect Delta Lady, finanțat prin programul Interreg Europe. Nouă organizații partenere din șase țări europene s-au întâlnit în Camargue pentru a împărtăși experiențe privind politicile regionale și bunele practici din regiunile deltaice.

Șase delte din Europa – Camargue în delta Rhône-ului în Franța, delta Rijn-ului în Olanda, Delta Dunării în România, Delta Albufera în Spania, Delta Po din Italia și Delta Râului Blackwater din Irlanda – vizează îmbunătățirea instrumentelor de politică regională în ceea ce privește o mai bună utilizare a serviciilor ecosistemice. Obiectivul propus a fi atins prin aceste politici se referă la noi modalități de dezvoltare a capacităților naturale și culturale existente, precum și la dezvoltarea de noi experiențe bazate pe serviciile ecosistemice din Delta Dunării pentru a stimula economia regională.

În timpul întâlnirii, partenerii au discutat problemele și provocările legate de deltele din zona lor de studu. Provocarea comună evidențiată a fost lipsa adresării specifice a utilizării serviciilor ecosistemice în politicile regionale. Toți partenerii abordează instrumentele de politică pentru valorificarea serviciilor ecosistemice în delte pentru economia regională. Unele pornesc din perspectiva activităților tangibile (de exemplu, Po, Dunăre, Rhone cu pescuit, stuf, orez, turism, educație), în timp ce altele se adresează metodelor (distribuirea beneficiilor, efectului, colaborării).

Arealul prezentat în detaliu în cadrul întâlnirii a fost Delta Camargue, care este bogată în biodiversitate și servicii ecosistemice. Alături de protecția naturii, activitățile economice precum creșterea vitelor și a cailor, cultivarea orezului și exploatarea stufului, producția de pescuit și de sare sunt importante. Păsările și caii sălbatici reprezintă elemente atractive pentru turism. Activitățile turistice sunt variate, de la turismul de masă pe malul mării până la turismul cultural și natural din zona parcului. Directorul Parcului Natural din Camargue și grupul părților interesate și-au prezentat punctele de vedere cu privire la aspectele legate de cultivarea orezului, de zonele stuficole și pescuit. Orezul din Camargue este principala cultură agricolă. Salinitatea mai mare a solului este o problemă majoră ce trebuie adresată. Este importantă și echilibrarea producției piscicole care acoperă pește, creveți și midii.

Întâlnirea în Parcul Natural din Camargue și turul de studiu din deltă au reprezentat un succes, care a demonstrat integrarea cu succes a biodiversității, a turismului și a altor servicii ecosistemice și deschiderea oportunităților pentru învățare transregională.

Descărcați Comunicatul de Presă

Detalii de contact:

Universitatea din Twente, CSTM

Lider de proiect

Delta Lady (Floating Cultures in River Deltas)

Proiect finanțat de programul Interreg Europe

https://www.interregeurope.eu/deltalady/

https://www.facebook.com/InterregDeltaLady/

Yoram Krozer: krozer@xs4all.nl

Phone number: +31 58 284 9002

Maia Lordkipanidze: m.lordkipandize@utwente.nl

Phone number: +31 6 51 23 13 71

ȘTIRI

A doua sesiune de schimb de experienţă şi întâlnirea partenerilor proiectului DELTA LADY în Parcul Natural Albufera, Valencia

Consiliul Camerelor de Comerţ ale Regiunii Valencia (Camaras Comunidad Valenciana) a organizat în perioada 5-6 martie 2019 cea de-a doua sesiune de schimb de experienţă şi întâlnirea de lucru a partenerilor în cadrul proiectului Delta Lady, ce a avut loc în Valencia şi zona Parcului Natural Albufera, Spania.

Obiectivul proiectului internaţional Delta Lady (Floating Cultures in River Deltas) este de a defini politici publice care sa sprijine activităţi ce contribuie la creştere economică durabilă în regiunile deltaice din Europa, prin valorificarea responsabilă a patrimoniului natural şi cultural.

Zonele de studiu în cadrul proiectului sunt Delta Rijnului (Olanda), Delta Dunării (România), Camargue – Delta Ronului (Franţa), Parcul Natural Albufera (Spania), Delta  Po (Italia) şi Delta Râului BlackWater (Irlanda).

Sesiunea de lucru din Valencia (cea de-a doua după sesiunea organizată în Camargue, Franţa în octombrie 2018) s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, având ca tematică “Utilizări inovatoare ale serviciilor ecosistemice în zonele deltaice”.

Partenerii din regiunile participante au prezentat o serie de proiecte implementate în delta de provenienţă, proiecte ce reprezintă potenţiale bune practici de valorizare a patrimoniului natural şi cultural, cu scopul de a identifica capacităţi de transfer a acestor practici între regiuni.

Vizita de studiu în Parcul Natural Albufera a inclus obiective precum Centrul de Interpretare „Racó de L’Olla”, Observatorul pentru birdwatching, ferma Tancat de l’Albufera sau traseul Gola del Pujol, ce a permis participanţilor să exploreze diferitele habitate din Parc şi să observe modul în care acestea sunt protejate şi prezentate vizitatorilor.

Schimbul de experienţă a cuprins şi prezentări ale actorilor locali: reprezentanţi ai administraţiilor locale, ai mediului academic; ai organizaţiilor neguvernamentale; antreprenori din regiune, care au prezentat politici şi activităţi economice dar şi acţiuni de informare/educare în domeniul ecoturismului sau agriculturii sustenabile ce se desfăşoară în Parcul Natural Albufera.

Sursa Articolului

Primul grup de lucru al stakeholderilor regionali in România

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” a organizat în data de 28 februarie întâlnirea grupului de lucru al stakeholderilor regionali în cadrul proiectului Delta Lady. Evenimentul a avut loc în Tulcea, la sediul INCDDD. Obiectivul principal al întâlnirii a fost identificarea de bune practici privind dezvoltarea regională, iniţiative care pun în valoare resursele naturale şi culturale din Delta Dunării. În acelaşi timp, întâlnirea a reprezentat o oportunitate pentru o primă discuţie cu părţile interesate privind potenţialul de îmbunătăţire a Programului Operaţional Regional (POR).

Participanţii au fost întâmpinaţi de directorul ştiinţific al INCDDD, dr. Iulian Nichersu, după care dr. Jenică Hanganu, coordonatorul proiectului Delta Lady, a prezentat obiectivele şi acţiunile proiectului şi a evidenţiat scopul şi importanţa grupului de lucru al stakeholderilor în atingerea acestor obiective. Mai departe, arh. Mădălina Sbarcea a prezentat principalele elemente de interes observate în cadrul primei sesiuni de schimb de experienţă din cadrul proiectului Delta Lady, ce a avut loc in Franţa in Delta Camargue şi a detaliat o serie de potenţiale bune practici identificate de echipa proiectului în zona Deltei Dunării. Participanţii au fost încurajaţi să nominalizeze proiecte implementate ce ar putea fi considerate bune practici de creştere economică durabilă în regiune, pentru a fi studiate şi promovate în cadrul proiectului.

Prima parte a programului s-a încheiat cu intervenţia doamnei Nina Irimia, reprezentantul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, care a prezentat elementele-cadru ale Programul Operaţional General, precum şi o serie de proiecte ce au fost finanţate prin POR şi care pot fi considerate bune practici.

A doua parte a întâlnirii a constat în sesiunea de dezbateri, în care reprezentanţii primăriilor din Delta Dunării au menţionat câteva proiecte, în special în sectorul turismului, pe care le pregătesc pentru a fi finanţate prin POR şi au adus în discuţie nevoia unei consultări reale a tuturor părţilor implicate şi a unei cooperări mai strânse între factorii de decizie pentru o bună guvernanţă în teritoriul Deltei.

În ceea ce priveşte dificultăţile întâmpinate în accesarea fondurilor alocate prin POR pentru această zonă, reprezentanţii ADI-ITI Delta Dunării au menţionat că au existat situaţii în care aplicanţii nu au putut depune proiecte, deoarece anumite criterii de eligibilitate nu erau corelate cu particularităţile Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Se pare că unele dintre aceste aspecte au fost remediate, astfel încât apelul dedicat al POR pentru zona ADI-ITI DD să adreseze într-o măsură mai mare nevoile reale ale comunităţilor locale.

În încheiere, toţi participanţii şi-au manifestat deschiderea pentru cooperare în elaborarea Planului de Acţiune al proiectului şi în identificarea de noi elemente care să contribuie la îmbunătăţirea intrumentelor şi politicilor de dezvoltare în Delta Dunării.

Sursa Articolului