Delta Lady – Culturi plutitoare în deltele râurilor

Stimularea economiei regionale prin intermediul serviciilor ecosistemice în deltele râurilor

Parcul Natural Regional Camargue din Franța a găzduit în perioada 1-2 octombrie 2018 primul eveniment de schimb de experiență interregională din nou lansatul proiect Delta Lady, finanțat prin programul Interreg Europe. Nouă organizații partenere din șase țări europene s-au întâlnit în Camargue pentru a împărtăși experiențe privind politicile regionale și bunele practici din regiunile deltaice.

Șase delte din Europa – Camargue în delta Rhône-ului în Franța, delta Rijn-ului în Olanda, Delta Dunării în România, Delta Albufera în Spania, Delta Po din Italia și Delta Râului Blackwater din Irlanda – vizează îmbunătățirea instrumentelor de politică regională în ceea ce privește o mai bună utilizare a serviciilor ecosistemice. Obiectivul propus a fi atins prin aceste politici se referă la noi modalități de dezvoltare a capacităților naturale și culturale existente, precum și la dezvoltarea de noi experiențe bazate pe serviciile ecosistemice din Delta Dunării pentru a stimula economia regională.

În timpul întâlnirii, partenerii au discutat problemele și provocările legate de deltele din zona lor de studu. Provocarea comună evidențiată a fost lipsa adresării specifice a utilizării serviciilor ecosistemice în politicile regionale. Toți partenerii abordează instrumentele de politică pentru valorificarea serviciilor ecosistemice în delte pentru economia regională. Unele pornesc din perspectiva activităților tangibile (de exemplu, Po, Dunăre, Rhone cu pescuit, stuf, orez, turism, educație), în timp ce altele se adresează metodelor (distribuirea beneficiilor, efectului, colaborării).

Arealul prezentat în detaliu în cadrul întâlnirii a fost Delta Camargue, care este bogată în biodiversitate și servicii ecosistemice. Alături de protecția naturii, activitățile economice precum creșterea vitelor și a cailor, cultivarea orezului și exploatarea stufului, producția de pescuit și de sare sunt importante. Păsările și caii sălbatici reprezintă elemente atractive pentru turism. Activitățile turistice sunt variate, de la turismul de masă pe malul mării până la turismul cultural și natural din zona parcului. Directorul Parcului Natural din Camargue și grupul părților interesate și-au prezentat punctele de vedere cu privire la aspectele legate de cultivarea orezului, de zonele stuficole și pescuit. Orezul din Camargue este principala cultură agricolă. Salinitatea mai mare a solului este o problemă majoră ce trebuie adresată. Este importantă și echilibrarea producției piscicole care acoperă pește, creveți și midii.

Întâlnirea în Parcul Natural din Camargue și turul de studiu din deltă au reprezentat un succes, care a demonstrat integrarea cu succes a biodiversității, a turismului și a altor servicii ecosistemice și deschiderea oportunităților pentru învățare transregională.

Descărcați Comunicatul de Presă

Detalii de contact:

Universitatea din Twente, CSTM

Lider de proiect

Delta Lady (Floating Cultures in River Deltas)

Proiect finanțat de programul Interreg Europe

https://www.interregeurope.eu/deltalady/

https://www.facebook.com/InterregDeltaLady/

Yoram Krozer: krozer@xs4all.nl

Phone number: +31 58 284 9002

Maia Lordkipanidze: m.lordkipandize@utwente.nl

Phone number: +31 6 51 23 13 71

ȘTIRI

A Doua Întâlnire A Partenerilor Proiectului

Consiliul Camerelor de Comerţ ale Regiunii Valencia (Camaras Comunidad Valenciana) a organizat în perioada 5-6 martie 2019 cea de-a doua sesiune de schimb de experienţă şi întâlnirea de lucru a … detalii

Primul grup de lucru al stakeholderilor regionali in România

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” a organizat în data de 28 februarie întâlnirea grupului de lucru al stakeholderilor regionali în cadr … detalii

Comunicat de Presa Delta Lady

Partenerii proiectului Delta Lady s-au întâlnit în Comacchio pe 17-18 septembrie, pentru discuții și schimb de experiență pe tematica mecanismelor de plată pentru serviciile ecosistemice… detalii

A Treia Întalnire Cu Partile Interesate

Tematica dezbaterilor a fost “Plan de de actiuni pentru politici de dezvoltare regionala in Delta Dunarii”. Au fost aduse in discutie exemple de bune practici privind valorificarea durabi… detalii

The Delta Lady Partners Online Meeting

The two-day online meeting was successfully concluded with identifying further steps and activities for continuation of the project and preparation for the next meeting. The next 5th Interregional Learning Event and partner meeting is planned to be held in September 2020 in Tulcea, Romania… read more