BEI Grant: “ Studiu pregătitor privind comportamentul peștilor migratori la barajele hidroenergetice de la Porțile de Fier ” 2014 -2015

(CC6451 / P07337 5 – Banca Europeană de Investiții Luxemburg), Buget: 221 810 Euro

Coordonator proiect: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD), Tulcea, România

Subcontractori: University of Belgrade, Institute for Multidisciplinary Research (IMSI) Belgrade, Serbia, www.imsi.rs;  National Museum of Natural History (NMNH), Sofia, Bulgaria, http://www.nmnhs.com

Consilier științific extern: Finn Økland – NINA Trondheim

Manageri BEI: Stephen Hart & Aimilia Pistrika;  Manager Contract BEI: Luc McCoy

Descrierea proiectului: Măsurătorile de viteze realizate cu ajutorul ADCP river surveyor M9 și ridicările de batimetrie  3D realizate de echipa INCDDD în aval de barajul de la Porțile de Fier II,  s-au dovedit esențiale pentru înțelegerea comportamentului peștilor în aval de baraj.

Echipa INCDDD a proiectat și realizat un sistem de ancore și flotori speciali cu ajutorul cărora au fost instalate stațiile automate submersibile VR2W în aval de barajul de la Porțile de Fier II. Capturarea, marcarea și înregistrarea cu succes a deplasărilor a 3 sturioni și a altor specii de pești de către partenerii din Bulgaria și Serbia. Analizele genetice și dimensiunea sturionilor înregistrați pe parcursul anilor 2014 și 2015 la Porțile de Fier II au arătat faptul că aceste exemplare aparțin unor grupuri de sturioni ce s-au reprodus în aval de Porțile de Fier II în sectorul Sârbesc sau Bulgăresc al Dunării după construcția barajelor. Au fost realizate teste detaliate a distanței de detecție a mărcilor în luna iulie 2015  alături de o echipă din Serbia sub îndrumarea expertului Norvegian. Au fost testate mărci acustice și radio de la trei producători diferiți care au scos în evidență faptul că datorită condițiilor extreme existente în apropierea turbinelor barajului de la Porțile de Fier II semnalul nu se propagă prin apă și nu poate fi folosit la peștii care se deplasează pe la fundul apei. A fost identificată o posibilă  locație a intrării în pasajul de pești pe malul Romanesc al Dunării bazată pe datele de batimetrie obținute și pe comportamentul a trei specii migratoare de pești (Morun, Mreană și Somn) care au fost marcate și urmărite în cadrul acestui proiect. Rezultatele acestui studiu pregătitor privind comportamentul peștilor migratori la barajele hidroenergetice de la Porțile de Fier au fost prezentate și discutate în cadrul Conferinței Mondiale a Trecătorilor de Pești ce a avut loc în Olanda în luna Iunie 2015. Obiectivele și rezultatele acestui proiect au fost prezentate autorităților naționale din domeniul pescuitului în România, Bulgaria și Serbia, precum și altor părți interesate Hidroelectrica și comunităților locale din România și Serbia. Pentru a disemina experiența și cunoștințele acumulate pe parcursul acestui proiect a fost organizat la Tulcea un Workshop Internațional în care au fost invitați experți din 9 țări și s-au redactat două propuneri de proiect referitoare la trecătorile peștilor de la barajele Porțile de Fier. A fost elaborată o scrisoare de interes pentru o propunere de proiect care să cuprindă atât Dunărea Inferioară cat și Dunărea Mijlocie  în vederea realizării  unui studiu hidraulic detaliat precum și studiul comportamentului la pești cu scopul refacerii conectivității longitudinale la barajele Porțile de Fier. Propunerea a fost realizată de către un consorțiu format din țări riverane la Dunăre (SK, HU, HR, RS, BG, RO, UA) și susținut de WWF România, Ministerul Agriculturii din Ungaria și Ministerul Mediului din România.

Localizarea stațiilor VR2W instalate în 7-8 aprilie 2015, în aval de Porțile de Fier II de-a lungul malului Romanesc și Sârbesc
Locul de odihnă a morunului și somnului marcat / localizarea preliminară a intrării în trecătoarea de pești de pe malul stâng în aval de baraj (harta batimetrică realizată în 2 martie 2015 în aval de barajul de la PF2 în care se pot observa caracteristicile principale ale adâncimilor apei albiei Dunării)