PROIECTE INTERNAȚIONALE

ECOMONITORING

Project “Joint Monitoring for Environmental Protection in BSB countries” is aimed at solving common problems of nature parks and protected areas in the Black Sea Basin (BSB). The overall project objective is to contribute to increasing the level of availability of cross-border compatible environmental monitoring data and information in nature parks and protected areas in BSB.

IASON

Schimbarea pe care o va aduce proiectul se referă la îmbunătățirea accesului și utilizării datelor, evaluarea uniformă, informații și proceduri de comunicare privind amenințările IAS.

DANUrB+

Proiectul DANUrB+, finanțat prin Interreg Danube Transnational Programme ,a fost lansat in 2020 pentru a favoriza utilizarea rezilientă a patrimoniului cultural și a resurselor din regiunile periferice și de frontieră ale Dunării. Pe parcursul a 30 de luni acest proiect va identifica noi oportunități de atractivitate în localitățile aflate în contracție și va activa patrimoniul cultural subutilizat pentru a consolida identitatea culturală a Dunării.

EDAPHIC-BLOOM DANUBE

Redimensionarea ecologică prin acțiuni & dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea GES în lunca inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM DANUBE), își propune să consolideze capacitățile de atenuare a gazelor cu efect de seră (GES) în regiunea țintă, prin conservarea / restaurarea solurilor organice și creșterea eficienței energetice în sectorul mediului construit.

TIMMOD

“Promovarea inovației tehnologice în monitorizarea și modelarea mediului pentru evaluarea resurselor piscicole și a altor resurse acvatice vii” (TIMMOD), este finanțat de UE în cadrul Programului pentru Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 2 – Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a deșeurilor marine în Bazinul Mării Negre, obiectiv 2.1 – Îmbunătățirea monitoringului comun de mediu.

DANUrB – Danube Urban Brand

Principalul scop al proiectului este de a crea o reţea spaţio-culturală, o „Promenadă Culturală a Dunării” prin conectarea tuturor comunităţilor situate de-a lungul fluviului, unificarea acestora într-un singur brand al destinaţiei turistice, oferirea de rute tematice şi crearea posibilităţilor pentru creşterea numărului de vizitatori şi a duratei sejurului acestora.

Corine Land Cover

În cadrul Contractului specific nr. 3436 / R0-COPERNICUS / EEA., INCDDD –  Tulcea, sprijină activitățile Copernicus pentru perioada 2017-2018 referitoare la produsele pentru teritoriul României

ECOVELOTOUR

Stimularea planificării îmbunătăţite a ecoturismului de-a lungul reţelei eurovelo din regiunea dunării

DELTA LADY

Promovarea capacităților și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și cultural al Deltelor  și stimularea dezvoltării economice

GREEN DANUBE

Perioada: Ian 2017 – Iun 2019, Buget: 1 586 244 Euro, Lider Proiect: Ph.D Vasile PIPIRIGEANU / CERONAV Constanta, Parteneri: 10

Beluga Sturgeon Community based Tourism

Timespan: 2009 – 2011, Budget: 1 260 000 Euro, Project leader: Radu Suciu / INCDDD Tulcea, Partners: NIVA Oslo, NTNU Trondheim, Kaviar House Ltd. Isaccea

SCENT

Scent will engage citizens in environmental monitoring and enable them to become the ‘eyes’ of the policy makers. In doing so citizens will support the monitoring of land-cover/use changes using their smartphones and tablets.

AQUACROSS

Timespan: 2015 – 2018, Project coordination: Ecologic Institute, Germany, http://aquacross.eu/

CyanoAlert: Space Based Cyanobacteria Information & Service

The CyanoAlert service will be a global service for the environmental authorities and commercial sector, concerned by health risks and quality of water resources.

INNOVATIVE INSTRUMENTS FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS IN NORTH WESTERN BLACK SEA BASIN

Timespan: 2013 – 2015, the project Beneficiary is “Dunărea de Jos” University of Galati and Consortium include 5 partners

Corine Land Cover

GMES initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011 – 2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 Pan-EU Component. Timespan: 2011 – 2013, DDNI roll: National coordinator, 11 persons

Fish behaviour preparatory study at Iron Gate Hydropower dams and reservoirs

Timespan: 2014 – 2015, Budget: 221 810 Euro, Project coordination:  Danube Delta National Institute (DDNI), Tulcea, Romania

Danube FLOODRISK

The overall objective of the FLOODRISK project was to develop and produce high quality, stakeholder oriented flood risk maps for the transnational Danube river floodplains to provide adequate risk information for spatial planning and economic requests.

Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress systems

Timespan: 2014 – 2018, DDNI roll: partner, 6persons, Universitaet Duisburg-Essen, Germany– Coordinator.

NOSTRA

Timespan: 2012 – 2014, DDNI as partner, Nostra follows the overall objective of preservation of biodiversity and natural heritage.

RESTORATION OF AQUATIC ECOSYSTEMS IN THE ŞONTEA-FORTUNA AREA- COMPONENT OF NATURA 2000 SITES ROSPA0031 AND ROSCI0065 OF THE DANUBE DELTA BIOSPHERE RESERVE

Timespan: May 2015 – April 2017, Budget: 1.556.177 Euro, Project Director: Dr. ing. Eugenia CIOACĂ, DDNI

A Black Sea network promoting integrated natural waste water treatment systems

WASTEnet is a network joint action, which aims at motivating the widest possible audience of local and regional authorities of the participating Black Sea countries to develop and apply Natural Treatment Systems (NTS), and in particular Constructed Wetlands (CWs), for the wastewater treatment of their remote rural communities.

EnviroGRIDS

WP3 – assessment of the land cover/use changes for different scenarios in the Black Sea Catchment, and WP5 – Impacts on selected Societal Benefit Areas, biodiversity and wetland ecosystems of the Department of Natural Resources,

Dezvoltarea de noi instrumente genetice pentru bioassessmentul ecosistemelor acvatice din Europa (DNAqua-Net)

Abordarea actuală a evaluării biodiversității se bazează pe morfo-taxonomie. Această abordare are mai multe dezavantaj ca de exemplu sunt consumatoare de timp, limitatate în rezoluția temporală și spațială, și predispuse la erori din cauza variației expertizei taxonomice individuale ale analiștilor.

REPEAT: REstaurarea şi Prognoza formării TURBEI în mlaștini - conectarea diversităţii fiziologice ale plantelor cu procesele biologice și biogeochimice ale solului

Studiul cuprinde patru țări care acoperă atât cele mai puține și cele mai afectate situri ale tuturor regiunilor importante din UE. Pentru a compara suprafețele nedetectate, drenate și reudate, vom analiza procesele ecosistemice în patru zone de studiu, completate de un mezocosm ex-situ și de experimente de laborator.

Gestionarea și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din bazinul Dunării

Sturionii și alte specii de pești migratori reprezintă un patrimoniu istoric, economic și natural al bazinului Dunării și sunt indicatori ai stării ecologice a ecosistemelor acvatice, în special a funcționalității coridoarelor ecologice. Populațiile lor au fost grav afectate de pescuitul excesiv, poluarea, distrugerea habitatelor și întreruperea rutelor lor de migrație, iar necesitatea conservării lor este recunoscută la înalt nivel politic și de management (EUSDR-PA 06, Biodiversitate, DRBMP).

FLOOD-serv

Provide a pro-active and personalized citizen-centric public service application that will encourage citizens’ involvement, to raise awareness on flood risks and enable collective risk mitigation solutions and response actions.

Schimbările climatice și resursele acvatice din Europa (CERES)

CERES furnizeazp înțelegerea cauza-efect a modului în care schimbările climatice vor afecta cele mai multe resurse majore de pește și crustacee din Europa și activitățile economice dependente de ele.

ResponSEAble

ResponSEAble is funded by the European Commission’s Horizon 2020 program and has 15 partners from around the European Union. This diverse group has been trying to figure out how to connect people to their seas and to help them better understand the complex human-ocean relationship. The reason is simple: if people have better knowledge they will make responsible decisions – in other words, they will become “ocean literate”.

BELMONT FORUM

„Alimentatia, apa si energie prezinta resurse critice si compleze sisteme socio-tehnice. Conceptul de “nexus” descrie interlegaturile si interdependentele acestor sisteme” Proiectul  “Creating Interfaces” (2018 – 2021) abordeaza capacitatea de  construire a legaturilor alimente-apa-energie in mediul urban facilitand cooperarea si schimbul de cunostinte intre partile participante (autoritati,cercetatori, mediul de  afaceri si cetateni). Dezvolta si testeaza o abordare inovativa  pentru implicarea partilor, identificarea problemelor si crearea unor solutii in trei orase : Tulcea (Romania), Wilmington (USA) and Slupsk (Polonia).

RAINSOLUTIONS

RainSolutions evaluează soluțiile inovatoare bazate pe natură (SNB) pentru gestionarea durabilă a naturii, abordând o combinație de provocări societale cum ar fi schimbările climatice, securitatea apei, poluarea apei, bunăstarea umană și gestionarea riscurilor.