PROIECTE INTERNAȚIONALE

Corine Land Cover

În cadrul Contractului specific nr. 3436 / R0-COPERNICUS / EEA., INCDDD –  Tulcea, sprijină activitățile Copernicus pentru perioada 2017-2018 referitoare la produsele pentru teritoriul României

ECOVELOTOUR

Stimularea planificării îmbunătăţite a ecoturismului de-a lungul reţelei eurovelo din regiunea dunării

DELTA LADY

Promovarea capacităților și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și cultural al Deltelor  și stimularea dezvoltării economice

GREEN DANUBE

Perioada: Ian 2017 – Iun 2019, Buget: 1 586 244 Euro, Lider Proiect: Ph.D Vasile PIPIRIGEANU / CERONAV Constanta, Parteneri: 10

Beluga Sturgeon Community based Tourism

Timespan: 2009 – 2011, Budget: 1 260 000 Euro, Project leader: Radu Suciu / INCDDD Tulcea, Partners: NIVA Oslo, NTNU Trondheim, Kaviar House Ltd. Isaccea

Fish behaviour preparatory study at Iron Gate Hydropower dams and reservoirs

Timespan: 2014 – 2015, Budget: 221 810 Euro, Project coordination:  Danube Delta National Institute (DDNI), Tulcea, Romania

AQUACROSS

Timespan: 2015 – 2018, Project coordination: Ecologic Institute, Germany, http://aquacross.eu/

CyanoLakes: The cyanobacteria public information service

Timespan: 2016 – 2019, Project consortium: Brockmann Consult GmbH (Hamburg, Germany), Odermatt & Brockmann GmbH (Zurich, Switzerland) and Brockmann Geomatics Sweden (Stockholm, Seweden)

INNOVATIVE INSTRUMENTS FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS IN NORTH WESTERN BLACK SEA BASIN

Timespan: 2013 – 2015, the project Beneficiary is “Dunărea de Jos” University of Galati and Consortium include 5 partners

Corine Land Cover

GMES initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011 – 2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 Pan-EU Component. Timespan: 2011 – 2013, DDNI roll: National coordinator, 11 persons

EnviroGRIDS

WP3 – assessment of the land cover/use changes for different scenarios in the Black Sea Catchment, and WP5 – Impacts on selected Societal Benefit Areas, biodiversity and wetland ecosystems of the Department of Natural Resources,

Danube FLOODRISK

The overall objective of the FLOODRISK project was to develop and produce high quality, stakeholder oriented flood risk maps for the transnational Danube river floodplains to provide adequate risk information for spatial planning and economic requests.

Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress systems

Timespan: 2014 – 2018, DDNI roll: partner, 6persons, Universitaet Duisburg-Essen, Germany– Coordinator.

NOSTRA

Timespan: 2012 – 2014, DDNI as partner, Nostra follows the overall objective of preservation of biodiversity and natural heritage.

RESTORATION OF AQUATIC ECOSYSTEMS IN THE ŞONTEA-FORTUNA AREA- COMPONENT OF NATURA 2000 SITES ROSPA0031 AND ROSCI0065 OF THE DANUBE DELTA BIOSPHERE RESERVE

Timespan: May 2015 – April 2017, Budget: 1.556.177 Euro, Project Director: Dr. ing. Eugenia CIOACĂ, DDNI

A Black Sea network promoting integrated natural waste water treatment systems

WASTEnet is a network joint action, which aims at motivating the widest possible audience of local and regional authorities of the participating Black Sea countries to develop and apply Natural Treatment Systems (NTS), and in particular Constructed Wetlands (CWs), for the wastewater treatment of their remote rural communities.

Schimbările climatice și resursele acvatice din Europa (CERES)

CERES furnizeazp înțelegerea cauza-efect a modului în care schimbările climatice vor afecta cele mai multe resurse majore de pește și crustacee din Europa și activitățile economice dependente de ele.

Dezvoltarea de noi instrumente genetice pentru bioassessmentul ecosistemelor acvatice din Europa (DNAqua-Net)

Abordarea actuală a evaluării biodiversității se bazează pe morfo-taxonomie. Această abordare are mai multe dezavantaj ca de exemplu sunt consumatoare de timp, limitatate în rezoluția temporală și spațială, și predispuse la erori din cauza variației expertizei taxonomice individuale ale analiștilor.

REPEAT: REstaurarea şi Prognoza formării TURBEI în mlaștini - conectarea diversităţii fiziologice ale plantelor cu procesele biologice și biogeochimice ale solului

Studiul cuprinde patru țări care acoperă atât cele mai puține și cele mai afectate situri ale tuturor regiunilor importante din UE. Pentru a compara suprafețele nedetectate, drenate și reudate, vom analiza procesele ecosistemice în patru zone de studiu, completate de un mezocosm ex-situ și de experimente de laborator.

Gestionarea și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din bazinul Dunării

Sturionii și alte specii de pești migratori reprezintă un patrimoniu istoric, economic și natural al bazinului Dunării și sunt indicatori ai stării ecologice a ecosistemelor acvatice, în special a funcționalității coridoarelor ecologice. Populațiile lor au fost grav afectate de pescuitul excesiv, poluarea, distrugerea habitatelor și întreruperea rutelor lor de migrație, iar necesitatea conservării lor este recunoscută la înalt nivel politic și de management (EUSDR-PA 06, Biodiversitate, DRBMP).