Departament: CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Expertiza: Ihtiologie, Taxonomia, Biologia, Ecologia și Pescăria speciilor de pești, Evaluarea Resurselor Naturale Acvatice

Echipa:

Contact:

Email: aurel.nastase@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 162

Dr. Aurel NĂSTASE, Dr. în biologie, a absolvit in anul 2001 Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Biologie. În 2009 a obținut titlul de doctor în cadrul Facultății de Inginerie Industrială, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, cu teza intitulată “Cercetări asupra diversității ihtiofaunei din Delta Dunării pentru gestionarea durabilă a resurselor piscicole”. În calitate de cercetător științific, doctor biolog în Inginerie Industrială, cu peste 15 ani de experiență în cadrul Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării, a publicat 4 capitole carte, peste 35 de lucrări științifice în limba română și engleză. El are experiență în Ihtiologie și Pescărie pentru proiecte de conservare în apele teritoriale românești, dar cu predilecție pentru zonelor umede speciale din lunca Dunarii de Jos. In 2003 s-a specializat în ecologia și taxonomia grupului Pești și totodată pentru resurse piscicole. În calitate de responsabil de proiect a lucrat la elaborarea măsurilor de conservare și gestionare durabilă a stocurile de pești, dar de asemenea, ca și colaborator a contribuit la proiectele de restaurare ecologică pentru poldere abandonate, în scopul de a crea metodologia de utilizare durabilă a resurselor naturale din zonele umede, în scopul de a proteja și de a conserva speciile de pești, pentru un echilibru ecologic, implicarea factorilor interesați în managementul riscului la inundații și de amenajare a teritoriului, în proiecte naționale și internaționale.