Departament: CENTRUL PENTRU STUDIUL BOLILOR TRANSFRONTALIERE, EMERGENTE SI ZOONOZELOR

Expertiza: Ornitologie, Resurse Cinegetice, Zoonoze (în care sunt implicate păsările și mamiferele), Ecologie,  Mamalogie, Natura 2000, studii de impact asupra mediului

Echipa: Centrul Pentru Studiul Bolilor Transfrontaliere, Emergente si Zoonozelor

Contact:

Email: mihai.marinov@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 157

Dr. Mihai Marinov (specialist în ornitologie, ecologie, zoonoze în care sunt implicate păsările și mamiferele, ecologie și Natura 2000) a terminat facultatea de Ecologie, în profilul de Biologice cu specializarea Ecologie, în  anul 2002. În anul 2012 a susținut public teza de doctorat cu titlul ”Ornitofauna Rezervației Biosferei Delta Dunării și implicația acesteia în transmiterea virusului West Nile”, la București în cadrul Universității din București, în urma căreia obține titlul de doctor în Biologie. Lucrează în cadrul Institutului Național Delta Dunării din anul 2003, inițial în Departamentul de Biodiversitate (echipele de ornitologie și resurse cinegetice) iar din anul 2016 conduce Departamentul Centrul pentru Studiul Bolilor Transfrontaliere, Emergente si Zoonozelor. Principalele sale interese de cercetare sunt ecologia ornitofaunei din România, zoonozele în care sunt implicate păsările și mamiferele din Delta Dunării, resursele cinegetice și implementarea Rețelei Natura 2000 în România. Din perspectiva Departamentului pe care îl conduce, din anul 2005 și până în prezent cercetează ecologia virusului West Nile în colaborare cu Instituții din România, Franța, Austria, Spania, Italia, Republica Cehă, Marea Britanie și Ungaria (proiecte precum EDEN – FP6, EDENext – FP7, ROVETNILE – Biotech). Din perspectiva cercetării virusului West Nile, pe lângă investigații asupra speciilor rezervor și a vectorilor se ocupă și de realizarea de modele de prognozare a infecțiilor cu virusul studiat. Împreună cu colaboratorii a identificat speciile de păsări implicate în transmiterea virusului West Nile respectiv a identificat pentru prima dată în Europa prezența virusului West Nile într-o specie de Ixodidae. Actualmente, împreună cu instituții partenere din România lucrează la modelarea epidemiologie virusului West Nile prin monitorizare cu ajutorul dronelor (proiectul WNV-RPAS – PN II) respective instruiește doctoranzi din România și Serbia în domeniul tehnicilor de recoltare de material biologic și ecologia agenților patogeni din zone umede (proiectul AMSAR – SCOPE finanțare elvețiană). Pe lângă studiul virusului West Nile sunt realizate sau vizate studii, cercetări și proiecte cu privire la Pesta Porcină Africană, Boala Carre, Hepatita E, Gripa Aviară,  Trichineloza, Encefalita de căpuşă, Febra hemoragică Crimeea-Congo, Febra hemoragică Dengue, Febra hemoragică Chikungunya ș.a.