Departament: CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Expertiza: Evaluare Flora şi Vegetaţie, Evaluarea Resurselor Naturale, Fitocenologie

Echipa: 

Contact:

Email: mihai.doroftei@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 138

Mihai DOROFTEI s-a născut la Tulcea în 1977. A obţinut următoarele diplome:

  • Diploma de Licenţă în ecologie (Universitatea Ecologică din Bucureşti, 2004);
  • Diplomă de Master în managementul resurselor naturale (Universitatea Ecologică din Bucureşti, 2005);
  • Diplomă de Doctor în biologie (Universitatea “Ovidius” din Constanţa, 2010).

Începând cu anul 2004, lucrează la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) – Departamentul de Conservare a Biodiversității ca cercetător. A desfășurat activități de cercetare în mai multe domenii: inventarul speciilor de plante, ecologie, specii de plante invazive, cartografierea vegetației, gestionarea resurselor naturale, conservarea plantelor, monitorizarea și evaluarea habitatelor Natura 2000, ecologia peisajului natural şi urban, adaptarea la schimbările climatice, evaluarea lacurilor prin intermediul macrofitelor acvatice, ecologia pajiştilor și restaurare ecologică. A luat parte la mai mult de 40 de proiecte de cercetare şi are mai mult de 40 de publicații în reviste științifice și lucrări ale conferințelor. De asemenea, a contribuit la realizarea a 5 capitole de carte și 3 cărți. Este membru al Asociației Grădinilor Botanice din România și al Societăţii Române de Limnologie.