Departament: SISTEM INFORMATIONAL SI GEOMATICA

Expertiza: Sisteme Informationale Geografice, Teledetectie si Cercetari Hidrologice si Terestre de Mediu.

Echipa: SISTEM INFORMATIONAL SI GEOMATICA

Contact:

Email: marian.mierla@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 158

Dr. Marian Mierla (specialist în teledetecție, GIS și pedologie) a terminat facultatea de Geografie si Geologie, cu specializarea Geografia Mediu, în  anul 2000. În cadrul Facultății a participat la mai multe cursuri, cum ar fi: Sistem informațional geografic și teledetecție, Pedologie, Managementul resurselor de apă, Analiza și protecția Geosistemului etc. A luat diploma de Master în Știința Solului în anul 2002. Principalele cursuri la care el a participat sunt: fizica solului, chimia solului, biologia solului, Cadastru general, geografia solului etc. În anul 2013 a susținut public teza de doctorat cu titlul ”Evaluarea riscului hidrologic în Delta Fluviatila a Dunării”, la Iași în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, în urma căreia obține titlul de doctor în Geografie. El lucrează în cadrul Institutului Național Delta Dunării din anul 2002, în cadrul Departamentului de Sisteme Informaționale. Principalele sale interese de cercetare sunt sistemele informatice geografice (GIS), cartografie asistată de calculator și extragerea informațiilor geografice specifice pe web. Timp de mai mulți ani a lucrat la reprezentarea caracteristicilor pe hărți digitale la mai multe niveluri de detaliu, rezultând în dezvoltarea bazelor de date spațiale multiple la scară și a operatorilor și a tehnicilor de optimizare pentru generalizare optimă. El a fost implicat în elaborarea hărților de risc la și hazardul la inundații în cadrul Proiectului INTEREG – evaluarea a riscului de inundații orientat spre părțile interesate pentru Lunca Dunării – Floodrisk Dunării, colaborator GIS Centrul tematic european pentru informații spațiale și de analiză, Agenția Europeană de Mediu (EEA), FP 7 – Oameni pentru Guvernarea ecosistemică Bazat în evaluarea Dezvoltării durabilă pentru ocean și zonă costieră “PEGASO”, INTEREG Proiect- evaluarea orientată spre părțile interesate a riscului de inundații pentru lunca Dunării – Danube Floodrisk, Morfologia și Revitalizarea fluviului Dunărea în proiectul DANUBEPARKS.