Departament: CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Expertiza: Entomologie, Evaluarea speciilor de entomofaună și a habitatelor specifice acestora

Echipa:

Contact:

Email: gabriel.lupu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 155

Dr. Gabriel LUPU – Cercetător Științific gradul III, specializat în entomologie (Clasa Insecta). Deține un Doctorat în Biologie obținut în cadrul Universității Ovidius din Constanța.

Activitatea științifică și de consultanță vizează conservarea biodiversității, ecologia speciilor de entomofaună de interes conservativ, evaluarea impactului de mediu (cariere, unități ale centralei nucleare, ferme eoliene, etc.). A adus unele elemente noi în ce privește studiul entomofaunei din Rezervația Biosferei Delta Dunării. A fost implicat în cadrul unor proiecte importante cum ar fi proiectarea și implementarea bazei de date NATURA 2000 în România (2004 – 2016), CORINE Land Cover (2006 – 2007), Suport pentru stabilirea Registrului Național Integrat al speciilor de floră și faună și al habitatelor naturale de interes comunitar din România (2009 – 2011), Habit Change (2010 – 2013) sau monitorizarea speciilor NATURA 2000 la nivel național, în 2016 fiind implicat în proiectul vizând Consolidarea Rețelei NATURA 2000, proiect care vizează implementarea recomandărilor seminariilor biogeografice pentru România.