Departament: LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Expertiza: Chimia Mediului si Geochimie

EchipaLaboratorul de Chimie

Contact:

Email: liliana.teodorof@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 186

Cercetător științific în cadrul INCDDD Tulcea și coordonatorul Departamentului Laboratoare și Baze de Cercetare. Este Licențiată în Chimie (Facultatea de chimie din cadrul Universității București, 1991) și Doctor în Chimie (Facultatea de chimie din cadrul Universității București, 2009). Are o vastă experiență în spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv, gaz cromatografie/ spectrometrie de masă, spectroscopie moleculară în UVVIS, absorbţie atomică cu vapori reci și cu flacără, spectrometrie în infraroșu. Are o experiență de peste 26 de ani în evaluarea, acumularea și transferul poluanților în sistemul aer-apă de suprafață-sol/sedimente-floră și fauna terestră/acvatică, dezvoltare durabilă, evaluarea impactului de mediu. Este coautor la 6 cărți și la 4 capitole de carți, din care 2 ca prim autor. A publicat 13 articole publicate în reviste cotate ISI din care 6 ca prim autor, 1 articol în extenso într-o revistă indexată ISI, 8 articole extenso publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI). A coordonat 8 proiecte/contracte naționale. Este membru B.EN.A– Balkan Environmental  Association și membru I.A.D. – International Association of Danube River Research, Viena, Austria. A fost profesor asociat al Universității École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (2002, 2004) și profesor asociat la Masterul Dezvoltare Durabilă și Protecția Biodiversității al Universității Tehnice de la Cluj.