Departament: DEPARTAMENTUL CONSERVARE A BIODIVERSITĂŢII ŞI UTILIZARE DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Expertiza: Pescării Ape Interioare, Evaluarea Stocurilor Peștilor de Apă Dulce, Ihtiologie, Pești Migratori, Resurse Naturale Acvatice, Ecologie Acvatică

Contacte:

Email: ion.navodaru@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 interior: 163

Dr. Ion NĂVODARU este cercetător principal, șef al departamentului Conservarea Biodiversității și Utilizarea Durabilă a Resurselor Naturale, liderul echipei de cercetare a Utilizării Durabile a Resurselor Naturale din Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării. El are 35 de ani de experiență în domeniul cercetării pescăriilor interioare de apă dulce, a publicat o carte, 14 capitole de carte, 86 de lucrări științifice și a prezentat mai mult de 100 de lucrări științifice. Actual, coordonează  Programul National NUCLEU „Delta Dunării”, proiectului H2020 CERES – Schimbările Climatice și Resursele Acvatice Europene, de asemenea colaborează în proiectul H2020 denumit AQUACROSS- ”Cunoștințe, Evaluare și Management pentru Biodiversitatea Acvatică și Serviciile Ecosistemelor în acord cu politicile UE” și este membru în Comitetul de Management al Acțiuni COST CA15219 ”DNAqua-net „Dezvoltarea de noi instrumente pentru Bioassessment genetice a ecosistemelor acvatice din Europa”. De asemenea a fost responsabilul ca și partener la diferite proiecte finanțate de UE precum: PC6 (GEM-CON-BIO), PC7 (TESS), COST UE (CA635 INTERCAFE) și BSB – JOP pentru Marea Neagră în proiectul ”Black Sea e-Eye”. De-a lungul carierei a fost lider de pentru 22 proiecte naționale și colaborator în alte 14 proiecte. Ion este membru al Consiliului Consultativ Științific al Sectorului Pescăresc din Romania și membru a mai multor organizații profesionale internaționale, cum ar fi Fundația Ihtiologilor Europeni, Fundația Scrumbiilor, Societatea Eurosturio, Grupul European de Utilizarea Durabilă a IUCN. Ocazional a făcut revizuiri de manuscrise pentru reviste științifice, cum ar Fisheries Management and Ecology, Folia Zoologica, Cybium, Journal of Fish Biology, Environmental Monitoring and Assessment, and Society and Natural Resources.