Departament: CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Expertiza: Geografie Umana, Analize socio-economice, Perceptii si valori culturale

Echipa:

Contact:

Email: florentina.sela@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 180

Drd. Florentina SELA, (specialist în geografie umană) a absolvit în anul 2007 Facultatea de Științe ale Naturii și Stiințe Agricole, Specializarea Geografie, în cadrul Universității „Ovidius” Constanța. A luat diploma de Master în 2009 în domeniul Riscurilor geografice și planificare teritorială și din 2016 este student doctorand la Școala Doctorală „SIMON MEHEDINȚI”, Facultatea de Geografie, Universitatea din București.

Ea lucrează în cadrul Institutului Național Delta Dunării din anul 2007 ca Cercetător Științific gradul III în geografie, în cadrul Departamentului Conservarea Biodiversității și Utilizarea Durabilă a Resurselor Naturale – Societăți Economice și Comunități Umane.

Are experiență profesională în riscuri geomorfologice și hidrologice, colectarea și analiza datelor statistice, anchetă socială. A colaborat în mai mult de 20 proiecte naționale și internationale privind managementul riscului la inundații, cercetare socio-antropologică pentru identificarea determinanților sociali și economici din Rezervația Biosferei Delta Dunării și din localitățile luncii Dunării Inferioare prin analiză socio-economică, prelucrarea statistică a datelor de populație.