Departament: CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Expertiza: Geografie Umana, Analize socio-economice, Perceptii si valori culturale, Guvernanta

Echipa:

Contact:

Email: eugenia.marin@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 156

Drd. Eugenia MARIN a absolvit în anul 2006 Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Specializarea Geografie, Universitatea „Ovidius” Constanţa și în 2008, masteratul în Gestionarea durabila a peisajelor geografice prin organizare si amenajare regionala, Universitatea din București. Ea este în prezent student doctorand la Școala Doctorală „Simion Mehedinți”, Facultatea de Geografie, Universitatea București. În calitate de cercetător științific, cu 11 ani de experiență în cadrul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării, a publicat 15 lucrări științifice în limba română și engleză. In cadrul INCDDD, are expertiza in geografie umană, analize socio-economice, abordări participative publice, analiza factorilor de decizie și a peisajului cultural. Ea a coordonat proiectul național „Evaluarea opțiunilor de dezvoltare socio-economică a comunităților locale și promovarea activităților economice durabile în R.B.D.D ” din 2009-2012 și a colaborat la mai multe proiecte naționale și internaționale finanțate prin Programul Cadru 7 (proiect PEGASO – People for Ecosystem-based Governance in Assessing Sustainable development of Ocean and Coast), prin programul Interreg (proiectul Danube Floodrisk – Stakeholder oriented flood risk assessment for the Danube floodplains), prin programul olandez Parteneri pentru Apă (Room for the River in Cat’s bend, Romania), și prin programul DANUBEPARKS (proiectul Danube’s River Morphology and Revitalization).