Departament: DIRECTOR STIINTIFIC / PRESEDINTELE CONSILIULUI STIINTIFIC / CERCETATOR STIINTIFIC I

Expertiza: Geodezie, Politici de Mediu

Echipa: Management

Contact:

Email: iulian.nichersu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 166

Dr. Ing. Iulian NICHERSU este cercetător științific principal, doctor în geografie cu 25 de ani de experiență în cadrul Institutului Național Delta Dunării pentru Cercetare și Dezvoltare. Experiență în GIS, proiecte de planificare spațială, cartografie, geodezie și conservarea zonelor umede protejate din Lunca Dunării de Jos – sectorul românesc. El a fost distins în 2000 cu Diploma de excelență în cercetare pentru Coridorul Verde proiectul Dunării de Jos de către Guvernul român, Agenția Națională pentru Cercetare, Tehnologie și Inovare. Ca responsabil de proiect a lucrat la elaborarea proiectelor de restaurare ecologice pentru poldere abandonate, în scopul de a crea Coridorului Verde al Dunarii de Jos, la elaborarea metodologiei de utilizarea durabilă a resurselor naturale din zonele umede, în scopul de protejare și de conservare a speciilor și pentru restabilirea echilibrului ecologic, implicarea părților interesate în gestionarea riscurilor de inundații și de amenajare a teritoriului, în proiecte naționale și internaționale.