Departament: CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Expertiza: Ornitologie, Evaluarea Speciilor Sălbatice de Păsări și Mamifere și a Habitatelor acestora, Evaluarea Resurselor Naturale

Echipa: ORNITOLOGIE

Contact:

Email: alexandru.dorosencu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 139

Dr. Alexandru DOROȘENCU  este cercetător științific gradul III specializat în ornitologie  și deține un doctorat în Biologie obținut în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.  Activitatea sa științifică și de consultanță vizează conservarea biodiversității, ecologia speciilor de interes conservativ, evaluarea impactului de mediu (unități ale centralei nucleare, ferme eolienne, etc.).

A coordonat proiecte de cercetare la nivel național (Inventarierea speciilor de floră şi faună de interes conservativ de pe teritoriul României – în perioada 2004 – 2005, Studiu pentru identificarea rutelor de migrare, a zonelor de odihnă și cuibărit și stabilirea habitatelor necesare conservării speciilor de păsări de interes conservativ de pe teritoriul României – în 2006) și a avut un rol cheie în realizarea rețelei de  Arii de Protecție Specială Avifaunistică Natura 2000 din România în perioada 2004 – 2016. A contribuit la numeroase proiecte internaționale atât în calitate de lider cât și în calitate de expert cheie (Saker Falcon Survey in Dobrogea – Part of the assessment program of Saker Falcon breeding population in SE Europe- International Wildlife Consulting Ltd., UK, Reassessment of current functional zones of Danube Delta Biosphere Reserve and management proposals of the core areas in Danube Delta Biosphere Reserve – Danube Parks, providing scientific background for management plan of Macin Mountains National Park, funded by LIFE-Nature program).

Alexandru este coautor al raportului Grupului de Cercetare pentru Cormorani din cadrul IUCN-Wetlands International, Statutul populației cuibăritoare de Cormoran Mare în România în 2013.