INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII"

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII"

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, înfiinţat în anul 1970, are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltarea durabilă.

Ca rezultat al expertizei oferite şi a contribuţiei la programele de cercetare şi dezvoltare locale, regionale şi naţionale, INDD a fost nominalizat ca:

 • Centru de Excelenţă pentru Delte şi Zone Umede
 • Centru Naţional de Referinţă pentru Clasele de Utilizare a Terenurilor şi Pescării
 • Consilier ştiintific al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru implementarea reţelei Natura 2000 în România
 • Centru de Informare Tehnologică pentru Delta Dunării al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

Relevanţa activităţii institutului pentru problemele de dezvoltare ale mediului local/regional/naţional şi internaţional este susţinută de statutul Deltei Dunarii ca arie protejată şi de programele şi convenţiile internaţionale la care România a aderat.

Relevanţa activităţii institutului pentru problemele de dezvoltare ale mediului local/regional/naţional şi internaţional este susţinută de statutul Deltei Dunarii ca arie protejată şi de programele şi convenţiile internaţionale la care România a aderat.

Cercetarea ştiinţifică este o componentă prioritară a prevederilor acestor convenţii, fiind definită în programul MAB-UNESCO ca una din funcţiile principale ale Rezervaţiilor Biosferei. Activitatea de Cercetare a Institutul Naţional Delta Dunării este orientată pe domenii care vizează realizarea obiectivelor de management ale celei mai mari arii protejate din România:

 • evaluarea stării ecologice a patrimoniului natural şi elaborarea măsurilor necesare conservării biodiversităţii;
  monitorizarea speciilor de flora si fauna şi a factorilor de mediu;
 • evaluarea stării resurselor naturale şi a nivelului de valorificare, în acord cu potenţialul de regenerare şi cu capacitatea de suport a ecosistemelor;
 • elaborarea de scenarii hidrologice pentru asistarea măsurilor de reconstrucţie ecologică în vederea îmbunătăţirii circulaţiei apei pe reţeaua de canale existentă;
 • măsuri pentru redresarea populaţiilor speciilor periclitate – peşti, păsări, reptile, mamifere;
 • elaborarea soluţiilor tehnice pentru renaturarea incintelor agricole şi piscicole abandonate, în vederea extinderii habitatelor naturale pentru speciile de peşti şi păsări;
 • modelarea proceselor de bază în funcţionarea ecosistemelor acvatice;
 • studii suport pentru armonizarea intereselor socio-economice cu conceptul de conservare a capitalului natural şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie;
 • dezvoltarea Sistemului Geografic Informaţional pentru Delta Dunării.

La nivel European, INDD participă, în calitate de partener în consorţii, la proiecte finanţate de Comisia Europeană în cadrul Programelor Cadru ( PC 4 – 1 proiect, FP 5 – 3 proiecte, FP 6 – 6 proiecte) precum şi în proiecte finanţate prin alte programe şi fonduri (PHARE, SOCRATES, COST, LIFE).

Principalii beneficiari ai rezultatelor cercetărilor efectuate de INDD sunt:

 • Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
 • Administraţia Naţională ‘Apele Române’
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
 • Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
 • Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
 • Comunitatea Europeană
 • IMM-uri

MANAGEMENT

MANAGEMENT

Dr. Biolog Marian TUDOR

Dr. Biolog Marian TUDOR

Director General / Cercetator Stiintific I

Director general si cercetator stiintific I, expert in restaurare ecologica si habitate.

mai multe detalii…

Email: office@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 192 

Dr. Ing. Iulian NICHERSU

Dr. Ing. Iulian NICHERSU

Director Stiintific / Presedintele Consiliului Stiintific / Cercetator Stiintific I

Cercetator stiintific I, expert in geodezie si politici de mediu.

mai multe detalii…

Email: iulian.nichersu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 166

Dr. Ing. Irina CERNISENCU

Programe, Contracte, Personal, Salarizare si Marketing / Cercetator Stiintific II

Email: irina.cernisencu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 130

Ec. Victoria HANGANU

Director Economic

Email: victoria.hanganu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 103

ADMINISTRAȚIE

ADMINISTRAȚIE

Veronica MOS-MAN

Veronica MOS-MAN

ASIGURAREA CALITATII, RELATII PUBLICE SI MEDIA

Email: veronica.mosman@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 159

Constantin NEGRISANU

Constantin NEGRISANU

TRANSPORT, ADMINISTRATIV SI PROTECTIA MUNCII

Email: constantin.negrisanu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 164

Iuliana Viorica CONDRAT

RESURSE UMANE

Email: iuliana.condrat@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 133

George POPESCU

JURIDIC SI ACHIZITII

Achizitii Publice

Email: george.popescu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 173

Laura Alexandrina HIZANU

AUDIT PUBLIC INTERN

Email: laura.hizanu@ddni.ro

Tel.: +40240/524550 int.: 185

ACTIVITĂȚI

ACTIVITĂȚI

blank
CERCETARE

The institute carries out basic and applied research to scientifically support the management in the DDBR and other wetlands of national and international importance for the biodiversity conservation and sustainable development, in the following domains of activity:

 • structure, evolution and function of the specific wetland ecosystems;
 • monitoring of the biological diversity and environmental factors;
 • modelling the processes that are the basis of ecosystem functioning;
 • sustainable use of the biological natural resources (fish, vegetation, game and landscape);
 • assessment and reduction of the human impact;
 • restoration and rehabilitation of the ecosystems that have been injured by the negative human activity;
 • ecological restoration;
 • ecological rehabilitaton of some threatened species;
 • making the social-economic interests agree with the biodiversity conservation goal;
 • development of the Geographical Information System (GIS) and use of the teledetection techniques;
 • strategies for biodiversity conservation and sustainable use of the natural resources;
 • management plans for administrating wetlands and aquatic resources;
 • issuing thematic maps, atlases and monographs;
 • scientific substantiation of the normative acts projects that regulate the environmental protection;
 • researches and studies for implementing the international conventions Romania has adhered to on environmental issues;
 • consultancy for harmonizing the Romania’s legislation with the E.U. policy in the environmental area.

Additional activities:

 • support studies for the elaboration of the restoration solutions for ecological reconstruction and the improvement of the environmental conditions;
 • impact and environmental balance studies;
 • international research projects for wetlands of conservative interest in flora and fauna;
 • applied research to adaptat the production technologies used in the agriculture, pisciculture and forest polders areas to the environmental protection requirements;
 • scientific assistance, specialized survey and consulting services;
 • organization of scientific manifestations (sessions, symposiums, congresses, etc) with national and international character.
PROIECTARE
 • studies and projects for the accomplishment of the ecological restoration works and the improvement of the environmental conditions;
 • feasibility studies, technical projects and execution details for fish and agriculture ponds, hydrotechnical constructions, public, industrial and agrozootechnical buildings;
 • studies and projects for water supply and sewerage systems, thermic, refrigerating, ventilation- acclimatization and natural gases installations for all kinds of users;
 • technical assistance for designing and executing investments objectives;
 • cadastral survey, geodesy and cartography works;
 • topographical, geotechnical, soil and hydrological studies for substantiating the investment projects;
 • feasibility studies, assets evaluations, documentations for participation to auctions of design and execution projects;
 • survey concerning the state of buildings and their equipments and afferent installations.
PRODUSE