Politici transnaționale integrate și soluții practice pentru un transport în nepoluant în regiunea Dunării (INCDDD este partener), coordonator Dr. Iuliana Mihaela Tudor (buget INCDDD 95000 Euro).

Proiectul vine în întâmpinarea problemelor de mediu ale transportului pe ape interioare puse în evidență de diverse politici, strategii și inițiative europene precum: Europe2020, NAIADES II, European Strategy for the Danube Region, White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system.

Activitățile proiectului includ: proceduri transnaţionale pentru determinarea şi respectarea standardelor privind emisiile;

  • Reducerea emisiilor prin utilizarea de tehnologii ecologice cu ajutorul unui studiu asupra flotei actuale  în ceea ce privește tipuri de motoare, vechimea navei, consumul de combustibil şi emisiile de gaze;
  • Dezvoltarea navigaţiei pe Dunăre cu limitarea impactului negativ al sistemelor de transport asupra ecosistemului Dunării prin pregătirea unei strategii transnaţionale de dezvoltare a unui management adecvat. Acesta va duce la limitarea emisiilor în coridorul Dunării.

Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice de pe teritoriul R.B.D.D. (2016-2017) PN 47N/2016, PN16 28 01 04, Coordonator, Dr. Iuliana Mihaela Tudor

Stabilirea stării ecologice a ecosistemelor acvatice din R.B.D.D., se face pe baza elementelor de calitate biologice, ţinând cont de indicatorii hidromorfologici, chimici, fizico-chimici şi de poluanţi specifici care influenţează indicatorii biologici. Acest proiect este o continuare a monitorizării pe termen lung a comunităților biologice (fitoplactonul, fauna nevertebrată, flora acvatică și ihtiofaună), împreună cu parametrii fizico-chimici din ecosistemele acvatice reprezentative ale Rezervației Biosferei Delta Dunării, pentru a se putea evidenția schimbările în diversitatea specifică şi implicit în calitatea apei.

Cercetări privind acumularea și transferul substantelor prioritar/prioritar periculoase in lanturile trofice acvatice din R.B.D.D. – factor de risc asupra sănătății umane (2016-2017) PN 47N/2016, PN 16 28 03 03, Coordonator, Dr. Burada Adrian

Acest proiect  prezintă o abordarea intermodală (chimie, biologie, hidrobiologie, ecologie, ihtiologie, etc.) în vederea cuantificării răspunsului indicatorilor biologici la influenţele externe de mediu, cât și relaționarea stării ecosistemelor acvatice cu starea de sănătate umană.

Unul din obiectivele de baza al acestui proiect de cercetare, îl constituie evaluarea conținutului substanțe prioritar/prioritar periculoase în componentele biotice și abiotice din mediul acvatic caracteristic R.B.D.D., cât și stabilirea gradului de transfer până la nivelul speciilor de pești exploatate ca sursă de hrană.

Concomitent cu aceste obiective se vor dezvolta cercetările privind determinarea capacității de fixare a unor poluați în vegetația specifică R.B.D.D. cu potențial exploatabil, în vederea extinderii cercetărilor în viitorul apropiat pe direcţia metodelor potențiale de fitoremediere.

Creșterea capacității de evaluare a toxicității determinate de cianobacterii în vederea îmbunătățirii gestionarii și exploatarii apei în Rezervația Biosferei Delta Dunării, (2016-2017) PN 47N/2016, PN 16 28 03 01, Coordonator Dr. Liliana Paraschiva Török