Incepand din anul 1970, anul infiintarii Institutului de Cercetare Proiectare Delta Dunarii (ICPDD), s-au organizat doua ateliere de proiectare: investitii si mecanizare. Din anul 1976 Atelierul de proiectare-investitii a realizat proiectul actualului sediu in cadrul Institutului de Studii si Proiectari Delta Dunarii (ISPDD). Din anul 1983 , in urma decretului Consiliului de Stat nr.93 privind Programul de Amenajare si Exploatare integral a Deltei Dunarii si pana in 1989 activitatea de proiectare s-a concentrate pe proiectele majore de de amenajare complexa a incintelor piscicole, stuficole, silvice, constructii hidrotehnice, lucrari de mecanizare in domeniul piscicol si stuficol, proiectarea mijloacelor de transport tehnologic rutier si naval. Dupa anul 1990 activitatea de proiectare s-a concentrat pe sustinerea tehnica a proiectelor aplicative in domeniul ecologiei si protectiei mediului : studii si proiecte pentru executarea lucrarilor de reconstructive ecologica si imbunatatirea conditiilor de mediu, studii de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii de executie pentru amenajari piscicole, agricole, alimentari cu apa si canalizari, lucrari de cadastru, geodezie, cartografie, studii topografice si hidrologice in cadrul Institutului National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii (INCDDD).