Centrul pentru Studiul Bolilor Transfrontaliere, Emergente si Zoonozelor este cel mai tânăr Departament din cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea, aprobat pentru înființare în anul 2015 și materializat din anul 2016. Actualmente Departamentul este într-o echipă restrânsă însă este în dezvoltare, fiind vizate achiziții de completare a echipamentelor de laborator și de teren dar și de completare și dezvoltare a resurselor umane.

Interesul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea în studiul zoonozelor în care sunt implicate păsările și mamiferele începe din anul 2004, an când a fost invitat să participe la un proiect internațional (FP 6 – Emerging Diseases in a changin European Environment, 49 de parteneri, 24 de țări 2005-2010) de către Institutul Pasteur din Paris și Institutul Cantacuzino din București. Ulterior, în cadrul mai multor proiecte naționale și internaționale (EDENext – 2011-2015, AMSAR – 2015-2017) s-a format un grup de cercetare în domeniu. Prin diversificarea abilităților de cercetare, colaborarea cu echipe de prestigiu din Europa și prin participarea la vizite de lucru și conferințe internaționale a apărut inițiativa înființării unui Departament de profil. Încă de la început s-a decis să se cerceteze agenții patogeni nu numai din prisma afectării omului și efectivele de animale domestice ci și din prisma conservării speciilor sălbatice. Amintim că în anul 2015 peste 100 de indivizi din populația cuibăritoare de pelicani creți din România au murit din cauza Virusului Gripei Aviare (H5N1) – ceea reprezintă un procent semnificativ din populația națională a acestei specii (cca 300 de perechi) amenințate cu dispariția la nivel regional. Nurca europeană, una dintre cele mai rare specii de mamifere din Europa este în prag de dispariție (și din cauza unui număr mare de agenți patogeni) la nivel de areal iar Delta Dunării este unul din ultimele refugii.

O serie de factori, cu precădere antropici sau de origine antropică au cauzat proliferarea vectorilor diferiților agenți patogeni. Dintre acești factori amintim schimbările climatice, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea practicilor zootehnice, despăduririle, irigațiile și planificările hidrologice și multe altele. La toate acestea se adaugă creșterea rezistenței vectorilor agenților patogeni la acțiunile de control chimic respectiv creșterea și accelerarea circulației transcontinentale.

Delta Dunării, fiind zona de reproducere sau doar de migrație a milioane de păsări migratoare, este principala poartă de intrare în România a unei serii impresionante de agenți patogeni. Rolul Departamentului va fi de îmbunătățire a cunoașterii ecologiei vectorilor și speciilor rezervor, a agenților patogeni ce produc boli transfrontaliere, emergente și zoonotice în ecosistemele din Rezervația Biosferei Delta Dunării și împrejurimi.

Valorificarea rezultatelor cercetărilor Departamentului se va face prin fundamentarea ştiinţifică necesară pentru ANSVSA, DSVSA – Tulcea, Direcția de Sănătate Publică, ARBDD și ministerele de resort în legătură cu Directiva 2003/ 99/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici. De asemenea, vor fi oferite informații din timp cu privire la prezența unor agenți patogeni, vectori sau specii rezervor implicate în transmiterea și amplificarea unor boli infecțioase oferind astfel posibilitatea ca autoritățile să declanșeze planurile de contingență.