Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării a fost creat prin programul naţional INFRATECH în anul 2005. Prin acest program s-a realizat în acelaşi an şi dotarea Centrului.

Entitate de inovare şi transfer tehnologic, fără personalitate juridică, constituită în cadrul INCDDD Tulcea, care funcţionează pe baza propriului statut.

înființat la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, prin decizia Directorului General al INCDDD (01.10.2005).

Acreditat din 01.12.2006 prin Decizia 9459/27.11.2006 a Președintelui ANCS.

Reacreditat pentru o perioadă de 5 ani (certificatul nr.62/07.05.2012 emis de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică).

 • Membru al Reţelei Naţionale de Inovare şi Transfer Tehnologic (RENITT)
 • Membru al Asociaţiei Române de Transfer Tehnologic (AROTT)
 • Editură înregistrată la Biblioteca Naţională

Obiectul de activitate al CITDD îl reprezintă absorbţia şi difuzia rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în mediul socio-economic, în vederea creşterii calităţii şi competitivităţii produselor, proceselor şi serviciilor, creării de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea economică durabilă într-un mediu concurenţial (conf. HG 406/2003).

 

Atribuţii principale:

 

 1. a) organizează cursuri de:

– informare şi perfecţionare ştiinţifică,

– formare profesională şi specializare de nivel mediu în domeniul protecţiei mediului şi de gestionare a resurselor naturale biologice.

 1. b) facilitează efectuarea practicii studenţeşti
 2. c) colaborează cu ONG-uri, licee şi scoli, în cadrul programelor de educaţie ecologică
 3. d) publică şi distribuie publicaţii de specialitate:
 4. e) asigură transferul şi valorificarea rezultatelor către autorităţile centrale şi locale, comunitatea ştiinţifică, ONG-uri şi agenţii economici;
 5. f) organizează şi participă la mese rotunde, sesiuni, simpozioane, congrese, târguri, expoziţii şi alte manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate;
 6. g) participă la programe internaţionale în reţeaua rezervaţiilor biosferei şi a zonelor umede de interes conservativ;
 7. h) facilitează colaborarea cu organismele internaţionale implicate în activităţile de conservare şi de protecţie a mediului;
 8. i) facilitează colaborări cu institute şi alte entităţi pentru desfăşurarea în comun a unor proiecte de cercetare dezvoltate în domeniul specific de activitate;
 9. j) menţine informaţii cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale în domeniul propriu de activitate;
 10. k) furnizează servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală.

 

CITDD oferă diverse servicii

 • Informare tehnologică
 • Transfer tehnologic
 • Organizare de manifestări ştiinţifice
 • Organizare sesiuni de formare, practică pentru studenţi
 • Organizare activităţi de mentorat /vizite de informare
 • Editare şi multiplicare material
 • Asigură suportul tehnic pentru participarea la simpozioane, conferinţe sau congrese
In anul 2017 Centrul de Informare Tehnologica Delta Dunarii (CIT DD) a fost reacreditat de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii pentru o perioada de 5 ani (2017 – 2022), mentinandu-si titlul de entitate din infrastructura de inovare si transfer tehnologic in domeniile: mediu, bioeconomie, turism.